Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 13
TEMA: GRÆNSELANDET. Meget mere dansk i Tyskland. Vuggestuer vokser vildt
Et stærkt voksende behov for vuggestuer i Tyskland giver nye udfordringer til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der driver danske institutioner syd for grænsen.
Af: Kurt Balle Jensen
I 2006 havde Dansk Skoleforening for Sydslesvig ingen vuggestuepladser. I dag har foreningen 210, og yderligere 150 pladser er på vej. Forklaringen skal findes i en tysk lov, der sætter turbo på udviklingen af vuggestueområdet.
»Vi arbejder under dansk og tysk lovgivning og skal tilpasse os nye love og regler. I 2008 blev der i Tyskland vedtaget en ny lov om en forpligtende børnepasning. Loven betyder, at der skal oprettes vuggestuepladser, så der kan skaffes pasningstilbud til 35 procent af børnene under 3 år. Det betyder, at vi kan få dækket 75 procent af udgifterne ved oprettelsen,« fortæller børne- og skolechef Birgit Messerschmidt fra Dansk Skoleforening, som driver skoler og institutioner for det danske mindretal, der ved genforeningen i 1920 blev efterladt syd for den nye grænse.
I Tyskland har det været almindeligt at støtte mødrene i at gå hjemme efter fødslen til barnet var tre år og skulle i børnehave – blandt andet kunne moderen altid være sikker på at få sit arbejde igen. Men i dag stiller unge familier i dag andre krav om mulighed for børnepasning på et tidligere tidspunkt. Det skal den nye lov om pasningstilbud til de mindste imødekomme.

31 SFO’er med 800 børn. Også for de ældre børn er der sket udvidelser, idet der er blevet etableret flere SFO’er, ikke mindst i landdistrikterne. I dag driver Skoleforeningen 31 SFO’er med i alt 800 børn.
»Forældre har brug for fritidsordninger for at få hverdagen til at hænge sammen, og det har vi imødekommet,« fortæller Birgit Messerschmidt.
Dansk Skoleforening beskæftiger 185 pædagoger, der alle er uddannet i Danmark. Det er et krav, uanset om der er tale om danske eller tyske statsborgere.
»Når vi kræver, at de skal være dansk uddannet, skal vi også honorere dem med lønninger, der er sammenlignelige med de lønninger, pædagoger får i Danmark,« siger Birgit Messerschmidt,
Skoleforeningen samarbejder desuden med danske kursusudbydere om at efteruddanne, arrangere kurser mv., så pædagogerne stadig kan få udviklet deres kompetencer.

Danske vuggestuer, børnehaver og skoler i Tyskland
Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver 55 private børnehaver syd for grænsen, en del med vuggestue. Dertil kommer 46 skoler og 31 skolefritidsordninger. Formålet for Dansk Skoleforening for Sydslesvig er blandt andet: ’I foreningens institutioner føres eleverne og børnene ind i dansk sprog og kultur, og de dygtiggøres også til at leve og virke i det tyske samfund’. Målgruppen er det danske mindretal i Sydslesvig, som består af ca. 50.000 tyske statsborgere med dansk identitet.

11 (andre) danske fritidshjem i Tyskland
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er paraplyorganisationen for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig, som i alt har godt 12.000 medlemmer. SdU’s tilsluttede foreninger er organiseret i 61 ungdoms- og idrætsforeninger og tre landsdelsorganisationer. Derudover er SdU paraplyorganisation for 11 fritidshjem, hvor pædagoger udfører fritidshjems-, fritidsklub- og ungdomsklubarbejde.