Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 11
Små børn fylder for lidt
Politikerne interesserer sig meget lidt for førskoleområdet, viser ny undersøgelse.
Af: Vibeke Bye Jensen
Folkeskolen stjæler hele billedet, når politikerne diskuterer, hvordan vores samfund skal udvikle sig. I både rød og blå bloks programmer tager politikerne afsæt i børn fra skolealderen. De efterlader et politisk tomrum i de første seks år af menneskets liv. Daginstitutionsområdet synes at være trængt i prioriteringskampen mellem forskellige velfærdsinstitutioner.

Det fremgår af projektet 'Forandring og forankring', der beskriver de vigtigste tendenser på daginstitutionsområdet gennem interview med en række fagpersoner inden for området. Forsker Søren Smidt ved Videnscenter for institutionsforskning på UCC, Unni Lind, lektor på UCC og Jan Simon Petersen, pædagogisk konsulent i FOA, har stået for projektet. FOA's pædagogiske udviklingsfond har støttet økonomisk.
At daginstitutionerne ofte taber den økonomiske og politiske kamp om opmærksomhed til især folkeskolen får konsekvenser både økonomisk og fagligt, er en af konklusionerne.
"Folkeskolen fungerer som pædagogisk grundmodel, og derfor handler meget af det pædagogiske arbejde i institutionerne om at fodre skolerne med nogle kompetente børn," siger Søren Smidt.

Den 25. august inviterer de tre forfattere, UCC og FOA's udviklingsfond til konference, hvor deltagerne skal diskutere projektets resultater. Målet er, at konferencen skal bidrage til udviklingen af de pædagogiske fag og positionere daginstitu­tionsområdet i kampen om ressourcerne.
Forfatterne fremhæver, at det pædagogisk felt vil tages med på råd.
"Noget af det interessante i dette projekt er, at man ude i daginstitutionerne er utrolig interesserede i at ville gøre det godt. Derfor er det et paradoks, at de små børn fylder relativt lidt," siger Unni Lind.
Det er første gang, at et projekt beskriver tilstanden i daginstitutionerne under én kam. Og det er blandt andet tydeligt, at de seneste to årtier har været præget af en masse forandringer oppefra og en meget bevidst statslig politik i forhold til for eksempel at satse på sprog, mener Søren Smidt.
"Daginstitutionerne er nu en del af velfærdsstaten, og sådan opfatter det pædagogiske personale sig også," siger han.