Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 04
Hvis nogen var i tvivl. Børn har stor sans for retfærdighed
For børn handler retfærdighed især om lige chancer for at deltage, fortæller tysk professor, der har stået i spidsen for en undersøgelse af børn og retfærdighed.
Af: Mathias Sonne
Filosoffer har i årtusinder spekuleret over, hvordan et samfund kan indrettes retfærdigt. Oftest er resultatet blevet bedst, når alle samfundets borgere er med til at bestemme fordelingen af indflydelse og goder.
Alligevel er der sjældent blevet spurgt videnskabeligt til børns opfattelse af retfærdighed. Det har den omfattende tyske forskningsrapport ’Hvor retfærdig er vores verden - 3. World Vision børnestudie’ nu rådet bod på. Forskerne Sabine Andresen og Klaus Hurrelmann har spurgt 2.500 børn i alderen 6-11 år om deres syn på familie, skole, venner – og retfærdighed.

Hvad er hovedresultatet af forskningen?
»Ni ud af ti børn føler sig grundlæggende retfærdigt behandlet i familien og blandt venner. I skolen ligger dette tal på ca. 40 procent. I skoler og institutioner er betingelserne for lige deltagelse og en høj grad af retfærdighed sværere, men samtidig giver tallet et praj om, at der kan gøres mere på dette område. Det er desuden interessant, at over halvdelen af alle børn mener, at fattige i Tyskland bliver uretfærdigt behandlet.«

Hvordan opfatter børn retfærdighed?
»Vi har været forbløffede over den klarhed, som børn betragter og vurderer deres omverden med. Børn har en meget udtalt sans for retfærdighed. De opfatter især retfærdighed som ligeberettigelse og som lige muligheder for at deltage og få medindflydelse. I børnenes vurdering er der altså ikke tale om et statisk begreb om retfærdighed, men om et proces-orienteret begreb: Hvordan skaber vi lige muligheder for at udvikle os, deltage og få medindflydelse? Børn argumenterer ikke så abstrakt, men konkret og med eksempler fra deres hverdag. Deres fokus på, at alle føler sig tilpas og har de samme muligheder for deltagelse, tyder samtidig på, at børn er meget empatiske. Deres retfærdighedssans er tilsvarende stærkt følelsesmæssigt forankret.«

Er der pædagogiske og samfundsmæssige konsekvenser af jeres forskning?
»Børn er meget tilbageholdende med at tage stilling til for eksempel omfordeling af samfundets goder. De kritiserer åbenlys og stor ulighed i samfundet, men de lægger også vægt på, at man overholder samfundets spilleregler, for eksempel ved at man er flittig og ikke stjæler. Pædagogisk betragtet er den vigtigste erkendelse, at børn skal tages alvorligt og have mulighed for at blive hørt. I både børnehave og skole er deltagelsen alfa og omega, ikke mindst fordi det samtidig øger børnenes motivation og engagement markant, både socialt og læringsmæssigt. Et konkret tiltag kunne være større medbestemmelse på, hvordan et klasseværelse indrettes.«

Om rapporten
’Wie gerecht ist unsere Welt 3. World Vision Kinderstudie‘
af Klaus Hurrelmann og Sabine Andresen samt World Vision Deutschland.
Forlaget Beltz Verlag, 360 sider, vejl. pris 19,95 euro.

Hvem er forfatterne?
Pædagogikprofessor Sabine Andresen fra Goethe-Universität Frankfurt og Klaus Hurrelmann fra Hertie School of Governance i Berlin. Han er professor i uddannelse og folkesundhed. Forskningsinstituttet TNS Infratest Sozialforschung har stået bag de kvantitative undersøgelser. Målet med forskningen har været at undersøge børns subjektive syn på deres omverden og dermed give dem en stemme i debatter om pædagogik og samfund.