Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 11
OK 2008: Flere pædagoger skal i strejke
Før påske vedtog BUPL at udsende konfliktvarsel for endnu 5.266 medlemmer. Det betyder, at 12.800 pædagoger kan være i strejke 15. april.
Af: Vibeke Bye Jensen
Det var ikke så meget, om der skulle udsendes strejkevarsel for flere medlemmer end de 7.554, der allerede er varslet vil gå i strejke i første omgang, som blev diskuteret på BUPL's hovedbestyrelsesmøde inden påske.
Det var mere et spørgsmål om, hvor mange flere, der skulle varsles strejke for. Resultatet blev, at BUPL nu vil sende yderligere 5.266 pædagoger i strejke fra 15. april. 19 hovedbestyrelsesmedlemmer stemte for og 10 stemte imod.
Henning Pedersen, formand for BUPL, sagde, at man med det første varsel havde så mange i konflikt, at det vil kunne mærkes i kommunerne.
"Truslen om yderligere optrapning af konflikten skal være af et sådant omfang, at det får arbejdsgiverne til at tænke sig om en ekstra gang," sagde han.

Hovedbestyrelsen kunne stemme om tre forslag:
Den første mulighed var, at man sendte varsel for yderligere 9.538 medlemmer.
Anden mulighed var, at man kun sendte varsel for cirka 5.000 pædagoger ekstra i fem kommuner.
Tredje mulighed var, at man sendte varsel for pædagogerne i Kalundborg og Århus for på den måde at have medlemmer i strejke i alle fagforeningerne.

Et flertal i Hovedbestyrelsen stemte for den anden mulighed. Det betyder, at pædagogerne i kommunerne Gladsaxe, Egedal, Kalundborg, Kolding og Århus (kun 0-6 års institutionerne) kan komme i strejke fra midten af april sammen kollegerne i de ti kommuner, der allerede er sendt varsel for.
De nye kommuner kan komme til at virke som en anden bølge af strejker, som følger efter de cirka 7.500 pædagoger, der kan begynde at strejke 1. april.
Men hvis forligsmand Mette Christensen udsætter konflikten i 14 dage, vil alle 12.800 pædagoger kunne gå i strejke samtidig fra midten af april.

Ikke optimister. Inden påske havde forligsmanden sat BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) til at sondere terrænet for selv at finde en løsning. Henning Pedersen sagde på hovedbestyrelsesmødet, at BUPL snakker med KL, men at "vi ikke er specielt optimistiske, for KL siger, at de ikke kan give mere".

Når dette læses, har parterne været hos forligsmanden igen (det skete den 26. marts). Alle de gisninger, som man havde før påske om, hvad der vil ske, kan være historie. BUPL tror mest på, at en konflikt er en realitet enten 1. eller 15. april. Eller at regeringen rimeligt hurtigt vil gribe ind med en lov.
"Vores gæt er, at regeringen allerede har sikret sig et flertal for et indgreb. Jeg gætter på, at vi vil komme til at høre ordet "ansvarlighed" rigtig mange gange, og det vil ikke være møntet på os," sagde Henning Pedersen hovedbestyrelsesmødet.


De skal strejke
De ti første kommuner
(7.554 pædagoger):
• Frederiksberg,
• Høje-Taastrup,
• Rudersdal,
• Guldborgsund,
• Odense,
• Esbjerg,
• Horsens,
• Holstebro,
• Hjørring,
• Bornholm.

De fem næste kommuner
(5.266 pædagoger):
• Gladsaxe,
• Egedal,
• Kalundborg,
• Kolding,
• Århus (her kun 0-6års institutioner)


Strejkekontingent
Alle 56.669 aktive medlemmer af BUPL - både dem på fuldtid og på deltid - skal betale 300 kroner om måneden i strejkekontingent. Indbetalt strejkekontingent modregnes i kontingentet, hvis der ikke bliver konflikt. BUPL's forretningsudvalg har besluttet, at de syv medlemmer hver vil betale 1.000 kroner om måneden i strejkekontingent.
Hvornår?
Første gang er 1. april sammen med fagforeningskontingentet.Strejkeunderstøttelse
Alle medlemmer, der er i konflikt, får 1.145 kroner om dagen i strejkeunderstøttelse.
Skulle kommunerne vælge at iværksætte en lockout som optrapning af konflikten, vil alle medlemmer, der er lockoutede, få 703 kroner om dagen, hvilket svarer til højeste dagpengesats. For deltidsansatte bliver understøttelsen ved lockout beregnet forholdsmæssigt.

Læs mere
Læs alt om det praktiske vedrørende strejker i den "Konflikt ABC", der er udsendt med Børn&Unge nr. 9
Den findes også på www.bupl.dk, hvor du også kan læse alt nyt om OK-forhandlingerne og konflikten.