Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 41
Vera - et godt tilbud
Tidsskriftet Vera kommer nu i en ny og bedre udgave. Alle medlemmer af SL og BUPL kan melde sig til at få Vera gratis fire gange om året. Det nye magasin skal være med til at udfordre den faglige debat
Af: Vibeke Bye Jensen
Det Vera, man før kunne abonnere på, og som var kendetegnet ved lange, lidt tunge artikler, findes ikke mere. Alt for få ville have magasinet, og det var ved at lide en stille død. I stedet for at acceptere det, har BUPL og SL valgt at Vera skal være gratis for medlemmerne og udkommer fire gange om året sammen med Børn&Unge og Socialpædagogen. Til gengæld skal man selv gøre noget aktivt for at få magasinet: Man skal tilmelde sig.
BUPL har hele tiden ønsket at have et medie, som kunne formidle faget på en lidt mere indholdstung måde, end det fagbladet Børn&Unge kan og gør. Allan Baumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg og Veras bestyrelse, håber, at det nye Vera sammen med fagbladet og hjemmesiden kan være med til at udfordre den faglige debat blandt pædagogerne.
"Når man tilmelder sig, får man et magasin, der formidler de nyeste, pædagogiske emner samtidig med, at det forhåbentlig giver et overblik over, hvilke debatter, der kører inden for professionen. Og dermed kan være med til at inspirere til at fordybe sig yderligere," siger han.
Vera vil fra februar 2008, hvor det første nummer kommer, fremstå helt anderledes, både hvad angår artiklernes længde og mixet af artikler. Hvor man før havde cirka lige lange artikler med få illustrationer, vil man forsøge at behandle emnerne på forskellige måder. Vera vil fortsat have sin egen, selvstændige redaktion, der sammensætter magasinet. En journalist skriver og redigerer artikler, og en layout'er vil sætte mere kulør på udseendet.
Håbet er, at man med det nye Vera kan få cementeret, men også udbygget magasinets position som det største magasin på det pædagogiske område. Allan Baumann lægger ikke skjul på, at den professionstænkning, som BUPL er ved at implementere i organisationen forhåbentlig også får et løft med det nye Vera.
"Når vi siger, at pædagogisk viden er fundamentet for professionen, skal vi bidrage til at udvikle den, men vi skal jo også frem for alt bidrage til at formidle den," siger han.
Det er allerede i dag sådan, at vil man vide noget om pædagoger, så kontakter man BUPL. Men ifølge Allan Baumann skal det også være sådan, at vil man vide noget om det pædagogiske arbejde, skal man også vide, at man kan henvende sig til BUPL.
"Vi skal have fortalt både pædagoger og andre, at BUPL også er formidler på det område. Og det skal Vera være med til sammen med fagbladet og hjemmesiden," siger han.
Den million kroner, som den nye satsning vil koste, får ingen betydning for medlemmernes kontingent. Pengene vil blive fundet internt i organisationen.
"BUPL's samlede årlige budget er på 250 millioner kroner, så i
den sammenhæng er én million ikke så meget, også når vi ved,
at pædagogerne synes, at pædagogikken er et af de væsentligste områder, som BUPL skal beskæftige sig med," siger Allan Baumann.
Se også annoncen på bagsiden
Bestil Vera på www.vera.dk