Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
Nyt fra A-kassen. Ydelser fra a-kassen i december
Julen er en særlig tid – også i a-kassen, fordi der gælder særlige regler og særlige frister. Læs mere nedenfor.
Af:
Frist for ydelseskort er søndag 21. december
I år har a-kassen, it-systemerne og bankerne meget få arbejdsdage til at ekspedere ydelserne fra a-kassen. Derfor er det særligt vigtigt, at du udfylder dit ydelseskort til tiden. Fristen er søndag 21. december. Det nemmeste og hurtigste er som altid at benytte Den Digitale ­A-kasse, bupl.dk/dda.
Hvis du udfylder dit ydelseskort senere end 21. december, kan vi ikke love, at udbetalingen sker i dette skatteår – og så skal pengene udbetales med bruttoskattetræk uden fradrag.

Kollektiv julelukning på din arbejdsplads
Mange institutioner vælger at holde lukket mellem jul og nytår. Det kan betyde, at du ikke får løn for denne periode, fordi du forventes at holde tvungen ferie. En sådan lukning skal imidlertid varsles senest en måned før lukningen. Har din arbejdsgiver ikke givet dig dette varsel, skal du have løn for perioden. Hvis du ikke selv har optjent ferie, kan a-kassen måske hjælpe dig med at få dækket den tabte indkomst.

Optjent ferie
Hvis du har optjent ret til ferie hos en arbejdsgiver eller i a-kassen, skal du først bruge den optjente ferie i forbindelse med lukningen på arbejdspladsen. Hvis du har brugt alle dine feriedage, eller du ikke har optjent ret til ferie, så kan du søge om dagpenge fra a-kassen.

Tilmelding i jobcentret
Hvis din arbejdsplads kun holder lukket mellem jul og nytår, det vil sige fra og med den 24. december til og med 1. januar 2015, så behøver du ikke melde dig ledig på jobcenteret for at få dagpenge. Hvis din arbejdsplads holder lukket før jul og/eller efter nytår – fx mandag 22. og tirsdag 23. december og/eller fredag 2. januar, skal du melde dig ledig på jobcenteret for at få dagpenge under lukkedagene. Gå ind på jobnet.dk.
Bemærk, at det alene er under julelukning, du ikke behøver at tilmelde dig jobcenteret for at få dagpenge. Alle andre perioder, hvor du søger om dagpenge under kollektiv ferielukning, skal du være tilmeldt jobcenteret. Det gælder fx ferielukning omkring påsken.

Er du fastansat?
Uanset om du skal tilmeldes jobcenteret eller ej, skal du udfylde en ledighedserklæring (umiddelbart efter nytår) og et dagpengekort (søndag 18. januar) for at få dagpenge ved lukning i forbindelse med jul og nytår. Du finder begge dele på bupl.dk/dda. Du kan modtage dagpenge for de dage, hvor du er ’udelukket’ fra din arbejdsplads, og hvor du ikke modtager løn. A-kassen udbetaler ikke for helligdagene, fordi de indgår i månedslønnen.
Din arbejdsgiver skal ikke betale for første, anden og tredje ledighedsdag (G-dage) i forbindelse med kollektiv ferielukning, fordi julelukning ikke anses for at være et arbejdsophør. På dagpengekortet skal du skrive ’0’ ud for de dage, hvor du ikke modtager løn på grund af lukningen. Du skal skrive dine almindelige arbejdstimer på ud for helligdagene, fordi du som fast månedslønnet får løn for disse dage.

Er du timelønnet vikar?
Hvis du er ansat som vikar på timeløn, er du ikke omfattet af reglerne om julelukning. Det betyder, at hvis du ikke skal møde på arbejde, fordi der er lukket i institutionen, er der tale om et arbejdsophør. Derfor skal du tilmeldes jobcenteret, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Du kan kun få dagpenge, hvis du står tilmeldt som ledig og til rådighed i jobcenteret. Tilmeldingen kan ske elektronisk på jobnet.dk eller ved personligt fremmøde.
Din arbejdsgiver skal betale for de tre første ledighedsdage (G-dage), hvis du har haft mindst 74 timers arbejde inden for de seneste 4 uger. Du skal selv gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du ved arbejdsophøret har ret til G-dage. I den forbindelse tæller helligdagene ikke som ledighedsdage. A-kassen kan udbetale dagpenge for helligdagene, hvis du ikke får løn for dem fra din arbejdsgiver.

Udbetaling af juledagpenge
Hvis du skal have dagpenge eller andre ydelser i forbindelse med julen, sker udbetalingen først ved udgangen af januar 2015. Det skyldes at dagpengeperioden/udbetalings­perioden altid slutter næstsidste søndag i måneden – i december slutter perioden søndag 21. december. Det betyder, at dagpenge for ledighedsdage 22. december og frem til og med 18. januar udbetales senest sidste bankdag i januar 2015.

BUPL's A-kasse ønsker dig en god jul og et godt nytår!