Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Børn har brug for tæt voksenkontakt
16 pædagoger fortæller om hverdagen og den normering, de har den dag, Børn&Unge ringer. De er enige om, at normeringerne skal forbedres, helst med uddannede. For børnenes skyld. De har brug for kompetente voksne, der kan give dem omsorg og øge trivslen.
Af: Signe Skelbæk
Navn: Dorota Dawod
Stilling: Pædagog
Institution: Spurven
Vuggestue, Brabrand
Kommune: Aarhus
Normering i dag:
9 vuggestuebørn
2 pædagoger, 1 medhjælper i flexjob.
Gode normeringer er sparet væk
»Normeringen betyder rigtig meget. Børn har brug for tæt voksenkontakt, men det kan være svært, hvis der er sygdom blandt personalet. For at vi kan fordybe os i aktiviteter, og for at vi kan give børnene det, de virkelig har brug for, så er det meget vigtigt, at vi har en god normering. En god normering betyder, at børnene har mulighed for at lære nye ting og koncentrere sig om aktiviteter. Der er mange børn, der ikke er vant til hjemmefra at sidde og fordybe sig. For eksempel skal de lære at sidde op og koncentrere sig, det øver vi med dem. Vi kunne virkelig godt bruge en bedre normering, men det er sparet væk.«

Navn: Susanne Bødker
Stilling: Vuggestuepædagog
Institution: Børnehuset Søholt
Kommune: Silkeborg
Normering i dag:
16 vuggestuebørn
3 pædagoger, 1 vikar (ufaglært), 1 elev.
Vi er i den grad udfordret på normeringen
»Normeringen siger noget om vores muligheder. Jeg tager for eksempel aldrig på tur med flere end fire børn ad gangen. Normeringen skaber muligheder, men også begrænsninger for aktiviteterne. For børnene handler det om, at der er mulighed for nærvær med de voksne. Det handler om omsorg og om udbuddet af aktiviteter. Vores normering er i den grad noget, vi er udfordret på. Det er det virkelig. Jeg ved godt, at der kan ligge nogle risici, hvis man får indført minimumsnormeringer, men vi er nødt til at have dem. Normeringerne er bare så ringe nogle steder. Så må vi håbe, at fagforeningerne sørger for, at det ikke bliver til fordel for den laveste fællesnævner.«

Navn: Stefanie Vinther
Stilling: Børnehavepædagog
Institution: Frøken Ellen Gades Børnehave, Risskov
Kommune: Aarhus
Normering i dag:
40 børnehavebørn
6 pædagoger (alle på deltid).
Så kan vi udføre pædagogik med flødeskum på toppen
»En god normering giver større arbejdsfrihed, og at jeg ikke går hjem og føler, at jeg har løbet en halvmaraton efter en arbejdsdag, sådan som jeg gjorde på mit forrige arbejde. Det kan stadig være svært, men indimellem er der ro til, at jeg kan fordybe mig i en samtale uden hele tiden at blive afbrudt. Der er stadig tidspunkter i løbet af dagen, hvor vi er for få, men når alle er her, kan vi udføre pædagogik med flødeskum på toppen. Gode normeringer betyder, at vi kan hjælpe børnene med at udvikle deres selvværd og selvtillid, guide dem i sociale relationer og forfølge deres nysgerrighed i stedet for hele tiden at skulle planlægge.«

Navn: Maja Wismarch Nielsen
Stilling: Pædagog
Institution: Børnehuset Smørblomsten
Kommune: Korsør
Normering i dag:
25 børn (2-4 år)
2 pædagoger, 1 medhjælper, 1 studerende.
I værste fald vil børnene mistrives
»Det betyder meget for mit pædagogiske arbejde, at der er en god normering. Min opgave som pædagog er at være med til at sikre kvaliteten af pædagogisk arbejde i forhold til at understøtte det enkelte barns optimale muligheder for trivsel, udvikling og læring. Det bliver rigtig svært, hvis ikke der er hænder nok! Vi pædagoger skal have tid og rum til at håndtere, at de udfordringer, som forskningen peger på, er til stede i de enkelte dagtilbud. En dårlig normering betyder, at børnene ikke får udnyttet deres potentiale, og dermed ikke bliver så livsduelige og kompetente, som de kan blive. I værste fald mistrives de.«

Navn: Kristian Tornby
Stilling: Pædagog
Institution: Børnehuset ­Mælkevejen
Kommune: Frederikshavn
Normering i dag:
45 børnehavebørn
4 pædagoger, 1 medhjælper.
Mere personale giver bedre vilkår for alle
»Normeringen betyder rigtig meget. Hvis den er okay, har jeg tid til det enkelte barn, og det er lettere at være nærværende og koncentrere sig om at give børnene det, de har ret til, når de kommer i daginstitution. Hvis ikke vi har tid til at være nærværende, er det svært at arbejde med børnenes personlige og sociale udvikling. For børnene betyder en god normering, at der ikke kun er ro til egen personlig udvikling, men også til at danne sociale relationer og til at være i relationen, både barn/barn og barn/voksen. Det kan hurtigt mærkes på børnene, hvis der ikke er så meget personale den enkelte dag.«

Navn: Trine Boel Nielsen
Stilling: Pædagog
Institution: Hyrdebakken
Kommune: Ebeltoft
Normering i dag:
9 vuggestuebørn og
36 børnehavebørn.
3 pædagoger, 2 medhjælpere, 3 studerende.
Pædagoger er ikke altid de dygtigste
»Jeg vil også gerne have flere ressourcer, men flere hænder er ikke altid ensbetydende med højere kvalitet. Ressource- og normeringssnakken er forenklet. Det er tilgangen til børnene, der er det vigtigste. Hvis pædagogerne ikke er nærværende, hjælper det ikke med flere af dem. Pædagoger er ikke altid de dygtigste til at udvikle børnene, og det er en fejl, at vi ikke tør være ærlige om det. Pædagoger har en teoretisk viden, men den viden er ingenting værd, hvis de ikke kan omsætte den til handling. Så jeg er en af dem, der siger, at vi ikke udelukkende skal have pædagoger ansat, fordi det automatisk højner kvaliteten. Det er simpelthen ikke rigtigt.«

Navn: Jytte Hesteng
Stilling: Pædagog
Institution: Børnehuset ­Spurvelund
Kommune: Odense
Normering i dag:
42 børnehavebørn
3 pædagoger, 2 medhjælpere,1 i jobtræning.
De yngste har svært ved at klare forholdene
»Den pædagogiske faglighed er helt klart udfordret. Vi kan ikke være nærværende og guide børnene og samtidig lære dem, de ting, der gør, at de får noget ud af at være her. Vores engagement gør, at vi udfører et godt stykke pædagogisk arbejde, men vi kan rigtig meget mere, hvis vi får ordentlige forhold. De yngste har det svært i det her store hus, hvis der ikke er tid til det nærvær og den voksenguidning, de har brug for. Jeg har været pædagog i 25 år, og bliver det ved på denne her måde, bliver det nogle lange år, før jeg kan gå på pension. Jeg er heldig at være i en god og dygtig personalegruppe med supergode kolleger. Det ville være ubærligt uden dem.«

Navn: Gitte Juhl
Stilling: Pædagog
Institution: Børnehuset Sølyst, Jyderup
Kommune: Holbæk
Normering i dag:
21 børnehavebørn
1 pædagogisk assistent, 1 medhjælper.
Forældrene ser ikke den dårlig normering
»Normeringen betyder alt. Vi når ikke det, vi skal. Vi ser ikke de børn, vi skal se. Man går hjem hver dag med en følelse af, at nu har man gjort sit arbejde halvt igen, og så tænker man på de børn, man ikke lige nåede at tale med. Børnene får ikke den opmærksomhed, som de har brug for. De er hos os rigtig mange timer, og nogle gange så kigger jeg tilbage og tænker: ’Hvem talte egentlig med ham i dag?’. Vi taler til børnene, men vi taler ikke meget med dem. Når man samtidig vælger at sætte frivillige ind i institutionerne, så ser forældrene ikke, hvor dårlige normeringerne egentlig er, og derfor kommer de ikke på banen.«

Navn: Gert Bo Kunkel-Bode
Stilling: Pædagog
Institution: Linden, Nørrebro
Kommune: København
Normering i dag:
20 børnehavebørn
1 pædagog, 2 medhjælpere.
Pasning frem for ægte pædagogik
»Normeringen er helt vildt vigtig. Den giver mulighed for at udføre arbejdet ordentligt. Vi har en rimelig normering, i forhold til hvad jeg hører rundt omkring. Jo flere pædagoger, der er på arbejde, jo bedre pædagogisk arbejde kan man udføre. For børnene betyder det, at der er tid, ro og nærvær. Det glipper først, hvis normeringen er for lav, så bliver det mere ren pasning frem for ægte pædagogik. Når vi er mange på arbejde, kan vi målrette vores omsorg og nærvær til dem, der har allermest brug for det. Så kan vi skabe nogle rammer, som er gode for børnene, og det er rigtig vigtigt her på Nørrebro, hvor børnene er enormt forskellige.«

Navn: Karin Engholm Bjerre
Stilling: Pædagog
Institution: Limfjordsbørnehaven
Kommune: Thisted
Normering i dag:
12 børnehavebørn
1 pædagog, 2 medhjælpere.
Børnene bliver rigtig gode til at lege selv
»Normeringen betyder, at vi ofte ikke når alt det, som vi gerne vil nå. Jeg går ofte hjem og føler, at jeg ikke har slået til. Hos nogle af børnene skal vi følge en specifik handleplan, og det bliver på bekostning af enten de andre børn eller af barnet med særlige behov. Det positive er, at børnene jo bliver rigtig gode til at lege selv, men det betyder også, at der sker nogle ting, som vi ikke får set, og at det kan være svært at løse eventuelle konflikter. De børn, der har rundsave på albuerne, lærer, at det godt kan betale sig at være lidt grov, og de mere stille børn lærer, at det ikke kan betale sig at gå til en voksen.«

Navn: Charlotte Caspersen
Stilling: Pædagog
Institution: Grangård, Jelling
Kommune: Vejle
Normering i dag:
14 børn børnehavebørn
2 pædagoger, 1 medhjælper.
Pædagoger kan skabe et fagligt miljø
»Jo flere pædagoger, jo bedre fagligt miljø kan vi skabe. Det betyder, at vi voksne er fokuseret på det, vi sætter i gang, og er opmærksomme på børnenes leg. Nogle børn har for eksempel følelsesmæssige eller sociale udfordringer, og det kan vi hjælpe dem med. De pædagogmedhjælpere, som vi har, er meget dygtige og nysgerrige på børnenes udvikling og vores faglighed. De er også gode til at stille spørgsmål, så vi alle udvikler os. Vi kan bare ikke forvente, at de har den samme faglige opmærksomhed. I dag havde vi en fantastisk normering, da flere børn var syge eller holdt fri. Så børn og personale har fået noget ud af at være her i dag.«

Navn: Birgitte Nyberg Svendsen
Stilling: Pædagog
Institution: Simon Peters Sogns Børnehave, Amager
Kommune: København
Normering i dag:
36 børnehavebørn
1 pædagog, lederen, 1 medhjælper, 1 vikar, 1 studerende.
Vi har ikke tid til at hjælpe børnene
»Når vi har en dårlig normering, er der ting, som man må give køb på. Man kan ikke udføre alt det, som man gerne vil, for eksempel gå fra med nogle børn og arbejde med sprogstimulering eller tage på ture. I stedet sætter man nogle aktiviteter i gang og prøver at dele børnene lidt op i mindre grupper. For eksempel sender man nogle børn ud på legepladsen, uden at der er en voksen med. Det er jo et helvede, hvis man skal være 40 børn inde på stuen. Det sker ofte, at børnene har brug for hjælp eller vil have en lille snak, men hvor vi ikke har tid. Det er ikke et ordentligt stykke arbejde, man leverer, det er utilfredsstillende.«

Navn: Rikke Baasch Engedal
Stilling: Pædagog
Institution: Munke Mose Børnehus
Kommune: Odense
Normering i dag:
13 vuggestuebørn
2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 1 vikar.
En god normering er en tryghed
»Det har betydning for mig, at vi har tid til børnenes initiativer og kan være nærværende. Normeringen betyder noget for børnenes tillid til de voksne, og den betyder rigtig meget for børnenes udvikling. Det kan godt slå mig, at nogle gange er jeg den, som børnene ikke kan regne med. Udfordringen er, at de børn, der har det svært sprogligt, ikke er ihærdige med at hive mig i ærmet for at få opmærksomhed. Så hvis jeg skal kunne fange dem, er jeg nødt til at kunne være nærværende omkring dem. En god normering er også en tryghed. Jeg kan fordybe mig i en gruppe, og samtidig ved jeg, at mine kolleger tager sig af de andre.«

Navn: Cindie Christoffersen
Stilling: Pædagog
Institution: Børnehuset Ved Skoven
Kommune: Ballerup
Normering i dag:
20 vuggestuebørn
2 pædagoger, 3 medhjælpere.
Anerkendelsen glipper, når der er travlt
»Normeringen er altafgørende for, at børn kan trives og udvikles. Pædagoger er ekstremt vigtige i den pædagogiske praksis, og vi er klart for få. Hvis normeringen er god, har vi mulighed for at støtte det enkelte barn, så det trives og udvikles. Det betyder, at vi kan støtte dem i at lære de ting, de skal have lært, for eksempel helt basale ting som, hvordan man spiser, hvordan man er sammen med de andre børn og det at tage tøj af og på. Men når man har travlt, kan anerkendelsen glippe, fordi man ikke når at opfatte, hvad der sker, og så kommer man til at handle forkert, fordi man ikke når at se, hvad der sker omkring en.«

Navn: Mette Munck Theisen
Stilling: Pædagog
Institution: Børnehaven Vesterled
Kommune: Brøndby
Normering i dag:
20 børnehavebørn
2 pædagoger, 1 medhjælper (på 25 timer).
Rigtig svært at få tid til at læse bøger
»Normeringen har stor indflydelse på, om vi kan udføre det arbejde, vi bør udføre, og som børnene har behov for. Når vi ikke er så mange, er det fx svært at sidde og klippe og klistre. Det er svært at sætte aktiviteter i gang, der kræver, at man selv er nærværende og til stede, for man skal jo rejse sig hele tiden for at hjælpe nogen på toilettet eller løse konflikter. Det er blevet rigtig svært bare at sætte sig ned og læse en bog eller modtage børnene på en ordentlig måde. De fleste børn kommer fra velfungerende familier, men de børn, der ikke gør, reagerer ved at græde og blive usikre, nogle bliver udadreagerende.«

Navn: Christina Krüger Ryding
Stilling: Pædagog
Institution: Blovstrød Børnehus
Kommune: Allerød
Normering i dag:
22 børnehavebørn
2 pædagoger, 1 medhjælper.
Det kan blive 'survival of the fittest'
»Kvaliteten af det arbejde, man udfører, er enormt vigtig for at kunne skabe en god relation til børnene. Hvis ikke man kan følge børnene tæt, når de bliver udfordret eller kommer i konflikter, så føler jeg ikke, at jeg kan gøre mit arbejde godt nok. Jeg oplever, at det godt kan gå hen og blive ’survival of the fittest’. Dem, der har spidse albuer eller laver ballade, de ender med at få opmærksomheden. Mange konflikter kunne forebygges, hvis der var flere voksne på stuen. Det bliver sådan en ond cirkel, hvor de, der ender i konflikter, jo kun gør det, fordi de ikke får den hjælp eller vejledning, som de har brug for.«