Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 30
BUPL mener: Giv regeringen et hedt efterår
Der er for os ikke tvivl om, at Danmark har brug for en ny kurs, og at regeringens politik øger uligheden og skaber fattigdom i samfundet.
Af: Tonny Andersen - medlem af forretningsudvalget
Vi står i den helt groteske situation, at kommunerne nu tvinges til yderligere nedskæringer, der på det nærmeste betyder en massakre på blandt andet daginstitutionsområdet, mens overskuddet på statsbudgettet er rekordhøjt, nemlig næsten 80 milliarder kroner. Oprøret ulmer i kommunerne, og regeringens politik skal ikke stå uimodsagt.
Sammen med FOA og FOLA vil BUPL i sin store kampagne fastholde statsministeren på valgløfterne fra 2005, hvor han lovede mere personale og bedre faciliteter i daginstitutionerne. Vi dokumenterer, hvordan års nedskæringer har forringet både forholdene for børn og unge og de ansattes arbejdsvilkår. Selv om den undersøgelse, der blev offentliggjort på den personalepolitiske messe i København for nylig viste, at pædagogerne er meget tilfredse med deres arbejde, så viste den også, at de samtidig er plaget af stress og depressioner. Det ER for hårdt, at den pædagogiske opgave er blevet større og stadigt mere krævende, mens ressourcerne er blevet mindre.
Der er for os ikke tvivl om, at Danmark har brug for en ny kurs, og at regeringens politik øger uligheden og skaber fattigdom i samfundet. Sådan hed det også i det fælles grundlag for velfærdskonferencen for en uges tid siden, som BUPL deltog i sammen med en lang række andre fagforbund, fagforeninger, studenter- og elevbevægelser. Der var på konferencen fuld enighed om, at statens overskud skal bruges til velfærd i kommunerne, og at vi sammen må stoppe udhulingen af den offentlige sektor og den stigende privatisering af velfærden.
Velfærdskonferencen var en opfølgning af de omfattende politiske aktiviter den 17. maj, som meget store dele af fagbevægelsen deltog i, og det vigtigste resultat af konferencen var, at den viste en bevægelse, der stadig lever, og at der er mange initiativer i gang vendt mod nedskæringerne.
Der var for konferencedeltagerne ingen tvivl om, at det øjeblikkelige fokus skal være på oprøret i kommunerne, men at dette oprør samtidig hænger sammen med den nationale kamp for velfærd.
Også derfor er det et stærkt signal, at BUPL, FOA og FOLA's kampagne allerede den første uge indbragte ca. 10.000 underskrifter - alene på BUPL's hjemmeside!
Tirsdag i denne uge var aktivitetsdag over det meste af landet, og frem til 28. september vil underskrifterne forhåbentlig fortsat strømme ind og underbygge den brede protest mod nedskæringspolitikken. Forhåbentlig kan vi således alle være med til at give regeringen et hedt efterår!