Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 21
Børnesagkyndig: Eventyret hjælper børn
Flotte politiuniformer og prinsessekostumer er blandt indholdet i Den Eventyrlige Kuffert. Kufferten er pædagog Elena Lenskjolds idé til, hvordan pædagoger bedre kan hjælpe børn fra misbrugsfamilier
Af: Uffe Rasmussen
Pædagog Elena Lenskjold har prøvet at sidde med en stor hånddukke og et barn, som pludselig begyndte at betro sig til dukken. "Jeg vidste godt, at barnet havde forældre, der drak, men jeg vidste ikke, det var så slemt for tiden. Barnet fortalte dukken, at barnet havde været meget ked af, at de drak derhjemme aftenen før," siger Elena Lenskjold, der er pædagog i Skt. Klemens børnehave i Odense.
Hun brugte sin oplevelse, da hun fik idéen til Den Eventyrlige Kuffert. Det er to kufferter, pakket med lækkerier for børn og pædagoger. Der er hånddukker og udklædningstøj til børnene. Børnene kan blandt andet blive prins, prinsesse, læge eller politimand.
"På den måde kan børnene sammen med en pædagog lave historier og drømme sig hen til en verden, hvor man slipper for problemer. Børnene opdager, at nogle drager omsorg for dem, og det mangler mange af de her børn derhjemme."

Lettere at handle. Kufferten er en idé, som Elena Lenskjold fik, efter hun blev børnehavens kontaktperson i Fyns Amts modelprojekt Børn i Misbrugsfamilier. Hun fik sammen med andre pædagoger, dagplejere, socialrådgivere, lærere og sundhedsplejersker i Fyns Amt kurser i børn fra misbrugsfamilier og har lavet handlevejledninger til, hvad man gør, hvis man har mistanke til eller ved, at et barns forældre drikker for meget.
Formålet med kufferten er at gøre det lettere for børn at fortælle, hvis der er noget galt derhjemme, og at gøre det lettere for pædagoger at handle, hvis de opdager, at et barn har problemer med forældre, der drikker for meget.
"Man kan som pædagog bruge kufferten, hvis man har en mistanke om, at et barn har en far eller mor, der drikker, men ikke ved andet, end at barnet for eksempel virker mere trist eller forsømt. Hvis man som pædagog gerne vil arbejde med barnet for at få mere at vide om, hvad der er galt, kan man bruge kufferten til at lave små eventyr. Som regel lukker barnet i, hvis man forsøger at spørge ind til problemer, fordi barnet er loyalt over for forældrene. Men i stedet kan pædagogen brygge en historie sammen ud fra kuffertens indhold og bruge ordet alkohol i historien. Det kan betyde, at barnet har lettere ved at fortælle, hvis der er noget galt."
Kufferten indeholder desuden en masse viden omkring modelprojektet Børn i Misbrugsfamilier i Fyns Amt. Der er bøger til pædagoger om børn, der har en mor eller far, der drikker for meget. Pædagogen kan finde adresser og telefonnumre til steder at henvende sig i amtet, hvis man har brug for råd til at hjælpe et barn eller til en forælder med et misbrug.
De andre institutioner i Dalum ved Odense kan låne kufferterne, hvis de har brug for hjælp og råd til et barn, de tror kan have en mor eller far, der drikker for meget.
"Der er kommet en del bestillinger, men der er plads til flere," siger Elena Lenskjold.

Alkohol med hver gang. Kufferten er et fysisk bevis på den større bevidsthed, hun har fået af at deltage i Fyns Amts undervisning omkring børn i misbrugsfamilier.
"Jeg har det hver gang med i mine overvejelser nu, at der kan være alkoholproblemer derhjemme, hvis et barn ser ud til at have det skidt. Det havde jeg ikke tidligere, for jeg har det nok som alle andre, at det er svært at tro, at det kan være her, hvor vi bor. Det er tys-tys."
Desuden har hun fået bedre indsigt i, hvordan socialrådgiveren på socialforvaltningen arbejder med underretninger, og hvordan de kan hjælpe forældrene.
"I projektet har vi fået et godt kendskab til, hvordan man arbejder på amtets alkoholambulatorium, og hvad vi som personale i en daginstitution kan gøre for forældrene for at få dem til at gå i behandling," siger Elena Lenskjold.
Institutionen har lavet en alkoholpolitik, som går på, hvad personalet må drikke og på, hvad personalet skal gøre, hvis de møder berusede forældre.
"Vi har ikke haft det på papir på den måde, vi har i dag. Så ved vi, hvad vi skal gøre, hvis en forælder en dag møder fuld op. Ingen er i institutionen i tvivl om det i dag. Det gør det lettere, at du har det på et stykke papir, der siger, hvad du skal gøre."
Elena Lenskjold håber, flere pædagoger vil få øjnene op for, at der i hver institution i gennemsnit er 2,3 barn, der har en forælder, der drikker.
"Det er nødvendigt at handle, og vi skal turde gøre noget mere for børnenes skyld, så de kan få så god en opvækst som muligt." l