Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 43
Indeklima: Lange udsigter til mere plads
Regeringen har som led i sin kvalitetsreform lovet at forbedre indeklima og pladsforhold i daginstitutionerne. Men arbejdet trækker i langdrag. Socialdemokraterne har krævet et svar fra regeringen, som nu lover at sætte en undersøgelse i gang.
Af: Gitte Rebsdorf
Børn og personale må kigge langt efter mere plads og bedre indeklima i danske daginstitutioner. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) lovede ellers i sin åbningstale sidste år, at børn skal have mere plads i daginstitutionerne. Løftet blev givet samtidig med, at statsministeren lancerede sin kvalitetsreform.
Men børnene har ikke fået bedre plads i institutionerne, sådan som statsministeren lovede dem. Det har fået socialdemokraternes boligordfører Thomas Jensen (S) til at stille et paragraf 20 spørgsmål til regeringen. Han frygter, at der ikke er penge til opgaven.

"Vi vil holde øje med, om regeringen har tænkt sig at indfri sit løfte til befolkningen. Regeringen siger, at der er afsat 50 milliarder kroner til at forbedre kvaliteten i blandt andet skoler og børnehaver. Men jeg tror, at det er et bluff-nummer. Det har jo vist sig, at pengene blot er en sammentælling af det normale anlægsniveau frem til 2018. I dag er det offentlige investeringsniveau på 1,8 procent af bruttonationalproduktet, og det vil det også være i 2018. Derfor er der ikke en eneste krone til forbedringer, så der er ikke meget kvalitet i den reform," siger Thomas Jensen.

Løftebrud. BUPL henvendte sig allerede i december sidste år til Folketingets Boligudvalg om sagen. I et brev til udvalget foreslog BUPL, at man i forbindelse med en ændring af bygningsreglementet forbedrede de fysiske forhold i daginstitutionerne. I et svar fra daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) fremgik det, at regeringen først ville iværksætte et udredningsarbejde, der skulle komme med forslag til, hvordan det er muligt at forbedre de fysiske rammer i daginstitutionerne. Nu, mere end ni måneder efter svaret fra Bendt Bendtsen, er der stadig ikke kommet gang i udredningsarbejdet.

Derfor vil Thomas Jensen have en forklaring på, hvad der sker, og hvornår regeringen har tænkt sig at sætte udrednings­arbejdet i gang.
"Hvis ikke arbejdet bliver sat i gang meget snart, bevæger vi os på kanten af et løftebrud. Regeringen har lovet befolkningen, at der skal ske forbedringer på dette område. Løftet kom lige op til sidste valg, men jeg ser det udelukkende som et middel til at vinde valget," siger han.

Sætter undersøgelse i gang. I et svar fra velfærdsminister Karen Jespersen (V) fremgår det dog, at regeringen agter at iværksætte et udredningsarbejde, som forventes afsluttet i april 2009. Hensigten er, at komme med forslag til, hvordan kvalitetsfonden bedst kan understøtte mere tidssvarende og bedre fysiske rammer i de danske daginstitutioner. Ministeren afviser dog, at sammenhængen mellem pladsforhold og sygefravær skal indgå i udredningsarbejdet.

Dvaske og syge børn. I brevet fra daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen erkender regeringen ellers, at de fysiske rammer i daginstitutioner kan være med til at forbedre indeklimaet og nedsætte sygeligheden blandt børn og ansatte. Forskning fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, bekræfter da også, at plads betyder meget for trivslen inden døre.
"Hvis der er for mange børn i et rum, går det ud over indeklimaet. Det gør børn dvaske og uoplagte, og de vil få sværere ved at tilegne sig nye færdigheder. Smittespredningen er også større, og det betyder, at børn og personale vil være mere syge," siger projektleder på DTU, Geo Clausen, som er ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse om indeklima og sygefravær i daginstitutioner.

Højt sygefravær. Pædagoger hører da også til til blandt de faggrupper, som har det højeste sygefravær. Tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor viser, at pædagogernes sygefravær er på over 19 dage pr. år. Når det drejer sig om langtidssygemeldinger, ser det rigtig slemt ud. Antallet af langtidssygemeldinger blandt pædagoger er således steget med 30 procent fra 2005 og til 2006. Pædagogernes formand Henning Pedersen kritiserer derfor også, at der ikke bliver gjort noget ved pladsproblemerne i daginstitutionerne. Han mener, at der er en klar sammenhæng mellem arbejdsmiljø og antallet af sygemeldinger.

"Det er klart, at pædagogerne bliver påvirket af det arbejdsmiljø, de er udsat for. Der er for mange børn på for lidt plads. Det øger støj- og stressniveauet. Derfor er det vigtigt, at regeringen får sat skub i arbejdet med at forbedre de fysiske forhold i daginstitutionerne. Mange er nedslidte og trænger til at blive renoveret, og der er brug for mere plads," siger BUPL formand Henning Pedersen.
Thomas Jensen (S) er så utilfreds med svaret fra regeringen, at han forbereder en række nye spørgsmål. Han mener, at regeringen forsøger at løbe fra sit løfte til pædagoger og forældre.


Det lovede anders Fogh

"Over de næste 10 år vil regeringen afsætte 50 milliarder kroner til investering i moderne offentlige institutioner. I effektive sygehuse med den nyeste teknologi. I skoler med et sundt indeklima, tidssvarende klasselokaler og hygiejniske toiletter. I moderne ældreboliger og plejehjem. Og i daginstitutioner med mere plads til børnene."

Anders Fogh Rasmussen (V) om kvalitetsreformen i sin åbningstale den 23. oktober 2007 lige forud for Folketingsvalget, som blev udskrevet dagen efter den 24. oktober.