Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Pædagoger om legeaftaler. De skaber også trivsel i børnehaven
Når børn leger sammen uden for institutionen, knytter de tættere bånd, end de ville gøre, hvis de kun mødtes i børnehavens rammer. Det smitter af på hverdagen
i institutionen.
Af: Marie Bille og Anne Anthon Andersen
Legeaftaler i fritiden har stor betydning for børnenes relationer og sociale liv i børnehaven. Det mener samtlige pædagoger, som Børn&Unge har talt med i en rundringning til 15 daginstitutioner. Vi spurgte pædagogerne, hvad legeaftaler betyder for børnene.
»Legeaftalerne betyder, at børnene har noget at være sammen om, når de kommer i institutionen. Det er vigtigt at have noget sammen ud over livet i børnehaven,« siger pædagog Henny Rasmussen fra Dronning Louises Børnehave i Silkeborg.
En legeaftale kan skabe nye bånd ­mellem børn, som ellers ikke ville have fundet sammen i institutionens store børnefælles­skab, oplever pædagog Sofie Ingemann fra børnehaven Guldbryllupsasylet i Aarhus.
»Det betyder, at de får øjnene op for hinanden. Når børnene er i et mindre fælleskab, får de skabt nye relationer – de får ikke altid øje på hinanden i det store fællesskab.
Legeaftaler kan skabe relationer, som ellers ikke ville blive skabt. Det er vigtigt for at udvide børnenes horisont, så de oplever at kunne lege med flere. At det ikke kun er den ene bedste ven, som duer,« siger hun.
Legeaftalerne udenfor institutionen har også en bredere betydning for udviklingen af børnenes sociale kompetencer, mener pædagogisk leder Naimah Haj-Ahmad fra Børnehaverne Gammelgården og Solnæs i Aarhus.
»Børnene udvikler evnen til at indgå i forskellige fællesskaber. De bliver mere rummelige,« siger hun.

Relationer etableres. Jan Kampmann, professor og forsker i leg, Roskilde Universitet, er heller ikke i tvivl om, at legeaftalerne spiller en positiv rolle.
»Legeaftaler handler om at få etableret relationer til nogle af de andre børn, som er tættere end bare det at være en del af blå stue. Der er ingen tvivl om, at legeaftaler er væsentlige som en del af børnenes oplevelse af at have en ven, og de får også positiv betydning for deres trivsel i børnehaven,« siger han.

Styrker venskaber. Det sociale rum derhjemme adskiller sig fra hverdagen i børnehaven, hvor børnene kan skifte mellem legegrupper og indtage forskellige sociale positioner i løbet af dagen.
Derhjemme er de på godt og ondt henvist til hinanden i et på forhånd aftalt antal timer.
Det kan være okay, mener Jan Kampmann, for så må de finde ud af det, og det gør de for det meste. Men det kan også betyde, at børnene bruger noget af tiden hver for sig, fordi de ikke lige kan få legen i gang.
»De kan ikke gå hver til sit, men de sidder måske i hver sit hjørne,« siger Jan Kampmann.
Legeaftalen kan give rum for at styrke et venskab uden indblanding fra de andre børn i institutionen.
»Her har barnet mulighed for sammen med sin bedste ven at dyrke deres venskab lidt mere i fred og ro end i børnehaven, hvor der hele tiden er andre børn, der udgør konkurrenter,« forklarer Jan Kampmann.