Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 41
BUPL mener: Viden, vilje og handling skaber resultater
Kongressen står sammen om retningen, og dermed står BUPL godt rustet til de kommende års arbejde.
Af: BUPLs forretningsudvalg
BUPL skal skabe bedre forhold for pædagoger i dag- og fritidsinstitutionerne. Bedre løn- og ansættelsesforhold, bedre videreuddannelsesmuligheder, bedre arbejdsvilkår og mere tid til det pædagogiske arbejde.
For at styrke og målrette dette fagpolitiske arbejde har BUPL's kongres vedtaget 10 målsætninger for pædagogprofessionen. Men hvordan kommer man fra politiske målsætninger til konkrete forbedringer og resultater? For det er resultater og kun resultater, der bestemmer, om BUPL's politiske kurs er den rigtige.
Nøgleordene er viden, vilje og handling. Det var temaet for den netop afsluttede kongres, og det er opskriften for BUPL's arbejde de kommende år.
Vi skal vinde respekt for pædagogfaget. Viden er nøglen til at erobre og udbygge det ansvar og den metodefrihed, der er så afgørende for, om pædagogers fulde potentiale i forhold til børn og unges omsorg, læring, dannelse og socialisering kan udfolde sig. Men viden forpligter. Derfor skal pædagoger vise - i handling og ord - at det pædagogiske arbejde gør en forskel.
Som pædagoger har vi et fælles ansvar for, at der opnås bedre resultater for børn, unge og pædagoger. Vores vigtigste våben er konkrete eksempler fra den pædagogiske indsats, som beskriver, hvad der skaber nysgerrighed, glæde og udvikling i et barns liv. Formidling af viden til forældre om livet i daginstitutionen er vores stærkeste påvirkningsmulighed.
Men pædagogers viden skal også bruges i forhandlinger med embedsfolk og politikere - gerne hvor pædagoger deltager. Det styrker troværdigheden og giver nærværende billeder af, hvad den pædagogiske indsats betyder for børn og unge.
Viden skal fornys, vedligeholdes og bruges i den pædagogiske hverdag. Vejen til en styrket profession går gemmen en god grunduddannelse og gode efter- og videreuddannelsesmuligheder. Viden skal forankres på alle led i institutionerne. Kun gennem en stærk pædagogfaglig ledelse sikrer vi, at pædagogikken får den nødvendige plads i planlægningen og udførelsen af arbejdet.
Der skal også produceres ny viden. Derfor har BUPL's kongres besluttet at fortsætte med at skabe ny viden om pædagoger ved at støtte forskning på området.
Vilje er en anden væsentlig faktor i det fortsatte arbejde. Vilje til konstant dygtiggørelse. Vilje til at kæmpe for pædagogprofessionens værdier og etik. Og ikke mindst vilje til en gammeldags, men fortsat yderst effektivt vej til resultater - nemlig sammenhold og fællesskab. Kongressen står sammen om retningen, og dermed står BUPL godt rustet til de kommende års arbejde.
For det hele handler hent grundlæggende om hårdt arbejde - om handling. BUPL skal de kommende år igangsætte projekter og initiativer, der er målrettet de 10 politiske målsætninger, og som tager udgangspunkt i pædagogernes hverdag. Der skal skabes resultater - resultater BUPL's eksistens bygger på - nemlig bedre løn- og ansættelsesvilkår for pædagogerne.