Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
Finanslov rammer arbejdsmiljøet. Sparekrav gør ondt på pædagogerne
Regeringen vil spare på Arbejdstilsynet, og det kan forringe pædagogernes arbejdsmiljø, som i forvejen er hårdt ramt af besparelser.
Af: Mikkel Kamp
Hvis regeringen kommer igennem med sit forslag til finanslov, vil Arbejdstilsynet blive kraftigt reduceret i de kommende år. Regeringen har planer om både at skære i selve tilsynet og bevillingerne til forebyggelse. Bliver forslaget vedtaget, kan det forringe arbejdsmiljøet for pædagogerne, vurderer Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær i BUPL og medlem af forretningsudvalget.
»Der er massive problemer med arbejdsmiljøet på vores område. De dårlige normeringer gør, at det er hårdt at arbejde i institutionerne, og med kommunernes økonomi bliver det ikke bedre. Og så vil regeringen skære ned hos dem, der skal holde øje med det. Det risikerer at blive en negativ spiral,« siger han.
Gennemfører regeringen sin plan, får Arbejdstilsynet til næste år 37 millioner kroner mindre at føre tilsyn for end i år. I 2017 bliver bevillingen reduceret med yderligere 50 millioner. Det kan gå ud over tilsynets såkaldte særlige indsatser.
»Arbejdstilsynet har med succes haft særligt fokus på bestemte områder, blandt andet daginstitutioner, men har tilsynet ikke længere pengene til det, kan det fokus forsvinde, selvom vi ved, at der er problemer med normeringer, og at pædagoger er alene med mange børn,« siger Lars Søgaard Jensen.

Mindre forebyggelse. Den forebyggende indsats står også til at blive ramt. Der er 47 millioner kroner mindre til den forebyggende arbejdsmiljøindsats fra næste år og frem til 2018, i forhold til hvad der var aftalt med den tidligere regering. Det går blandt andet ud over forebyggelsespakker til særligt nedslidningstruede brancher som for eksempel det pædagogiske område.
I den kommende tid vil BUPL ­arbejde for, at regeringens forslag om nedskæringer skrottes.
»Vi vil bruge den indflydelse, vi har, på at snakke med partier og politikere om, hvilken negativ effekt nedskæringerne vil have. Vi vil både gøre det selv og sammen med FTF,« siger Lars Søgaard Jensen.

Kostbar udflytning. Regeringen har planlagt at flytte Arbejdsskadestyrelsen ud af København til centre rundt om i landet. BUPL er stærkt bekymret for, hvad en udflytning vil betyde for de mange arbejdsskadede, der i forvejen venter meget længe på styrelsens afgørelser. De årelange sagsbehandlingstider gælder især sagerne om tab af erhvervsevne, og de kræver erfarne medarbejdere.
»Vi er meget bekymrede over, at Arbejdsskadestyrelsen skal igennem en krævende flytning. En udflytning vil berøre de mange BUPL-medlemmer, som venter på at få deres sag afgjort og nu måske skal gå endnu længere tid i uvished,» siger Lars Søgaard Jensen

Her skal spares og flyttes
I 2016 får Arbejdstilsynet 37 millioner kroner mindre at føre tilsyn for end i 2015. I 2017 bliver bevillingen reduceret med yderligere 50 millioner.
Fra 2016 til 2018 beskæres Arbejdstilsynets forebyggende indsats med 47 millioner kroner om året.
Arbejdsskadestyrelsens 325 arbejdspladser flyttes til centre forskellige steder i landet.