Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 108
Forskning: Læser pædagogerne dette her?
Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning blev gennemført mellem den 3. og 14. juni 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
Af: Camilla Hjort Weber og Peter Engelbrecht Petersen
Af Camilla Hjorth Weber og Peter Engelbrekt Petersen

Børn&Unge Forskning vil gerne være med til at opdatere pædagogers viden, være med til at styrke fagligheden og professionsarbejdet og være brugbart i arbejdet med børn, forældre og kommuner. Heldigvis er det også sådan, det store flertal af deltagerne i læserundersøgelsen fra juni 2010 beskriver det blad, du sidder med i hånden. Men samtidig stiller nogle spørgsmålstegn ved de midler, der bruges på bladet - burde BUPL i stedet sørge for et lavere kontingent?
Læserundersøgelsen lavede BUPL for at undersøge, om bladet leverer brugbart stof til 60.000 medlemmer og abonnenter, og om formålet med bladet og satsningen helt generelt er i tråd med medlemmernes ønsker.
Sammenholder man pædagogernes svar med formålet med Børn&Unge Forskning, så peger det på, at bladet er en succes. Bladet er netop tænkt, som noget du som pædagog kan bruge i forskellige sammenhænge og som en måde at gøre forskning mere tilgængelig på.
Det overordnede billede fra undersøgelsen er tydeligt: Der er bred tilfredshed med Børn&Unge Forskning, og mange af jer oplever, at I kan bruge stoffet aktivt i jeres daglige, pædagogiske arbejde.

Tilfredse og loyale læsere
Undersøgelsens resultater giver som sagt et billede af positive og tilfredse læsere, og kendskabet til bladet er stort. Ikke nok med at næsten 9 ud af 10 har læst eller skimmet det seneste nummer, langt de fleste af jer læser generelt over halvdelen af artiklerne - og tager jer god tid til det: Mere end 7 ud af 10 af jer bruger mellem et kvarter og en time på bladet. Det tyder på, at I som læsere kan beskrives som interesserede og loyale.
Det hænger formentlig også sammen med, at I primært beskriver bladets artikler som interessante, inspirerende og anvendelige.
Tilfredsheden med bladet ses hos langt de fleste - og helt overordnet synes et stort flertal også, at det er en god idé, at BUPL udgiver Børn&Unge Forskning. Tilfredsheden begrundes blandt andet med, at bladet er med til at styrke fagligheden og professionen og er en vej til at få opdateret sin pædagogiske viden.

Hvad så nu?
Undersøgelsen var også en mulighed for at kommentere og give ideer til Børn&Unge Forskning. Og undersøgelsen gav både gode ideer til bladets udformning og det konkrete indhold, men også til forskningsformidlingen fremover. For eksempel spurgte vi: Skal forskningsformidlingen fortsætte i et selvstændigt indstik, eller skal det indarbejdes i Børn&Unge?
Her var svaret fra 2 ud af 3, at forskningsformidlingen fortsat skal ske i et særskilt tillæg. Det begrundes blandt andet i bladets selvstændige kvalitet, men også ud fra mere praktiske argumenter om, at artiklerne er lettere at gemme, når de er i deres eget blad.
Der er samtidig en del, der påpeger, at det vil være en gevinst, hvis formidlingen i Børn&Unge Forskning blev kombineret med formidling gennem artikler i Børn&Unge. Argumentet er, at flere vil læse om forskningen, hvis det blev formidlet gennem Børn&Unge.

Der kom også mange gode forslag til det konkrete indhold. Nogle efterlyste temaer, såsom inklusion og 0-3-års-området. Andre ønskede sig flere forskningsoversigter og referencer til anden relevant forskning i artiklerne. Det peger alt sammen på, at I som pædagoger er interesserede i og efterspørger mere og ny viden om jeres fag. Det er naturligvis ønsker, vi i redaktionen gerne vil forsøge at imødekomme.
Læserundersøgelsen bekræfter, at Børn&Unge Forskning er på rette vej, men vi skal selvfølgelig hele tiden overveje form og indhold, men også denne type forskningsformidling er dine penge værd.

Konklusioner fra undersøgelsen:
• 88 % af deltagerne har læst eller skimmet seneste nummer af Forskning,
• 80 % læser 2 eller 3 ud af 3 udgivelser,
• 83 % af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse med Forskning,
Artiklerne beskrives som interessante, inspirerende i forhold til arbejdet
og som anvendelige for pædagogers arbejde,
• 86 % synes, det er en god ide eller en meget god ide, at BUPL
udgiver Forskning,
• 66 % foretrækker, at forskningsformidlingen fortsætter i
Børn&Unge Forskning.

Om læserundersøgelsen:
Læserundersøgelsen af Børn&Unge Forskning blev gennemført mellem den 3. og 14. juni 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
Hovedparten af undersøgelsens deltagere er pædagoguddannede kvinder i aldersgruppen 40-68 år.

Vil du vide mere?
På hjemmesiden
www.bupl.dk/forskning kan du finde mere detaljerede oplysninger om undersøgelsen og resultaterne.
Har du kommentarer til artiklen her eller Børn&Unge Forskning generelt, er du velkommen til at henvende dig til konsulent Peter Engelbrekt Petersen på ppn@bupl.dk
Du kan også rejse en debat
på hjemmesiden
www.bupl.dk/debat