Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 12
BUPL mener: Alle er anderledes
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
Af: Henning Pedersen - formand
I sidste uge deltog jeg i præsentationen af en stor antimobbekampagne, som BUPL er en aktiv del af. På et tidspunkt, hvor stort set al min vågne tid går med overenskomstforhandlinger, var antimobbekampagnen en kærkommen påmindelse om nogle af de vigtige pædagogiske kerneopgaver, som vi skal aflønnes efter.
Et af antimobbekampagnens slogans er, at "alle er anderledes på nogle områder". Som pædagoger er vi uddannede til netop at se alle børns "anderledesheder", hvad enten de er af den slags, der giver barnet udfordringer, eller er en styrke for barnet. Derfor mener jeg også, at vi som pædagoger er selvskrevne til at tage opgaven med at minimere mobning på os. Når hvert fjerde barn i 6. klasse har følt sig mobbet inden for de seneste par måneder, så er der stort rum for forbedringer. Netop her kan de pædagogiske kompetencer komme i spil både i skolen og efter skoletid i fritidsinstitutionen. Det er et område, hvor vi har andre kompetencer end lærerens, og hvor vi kan og bør byde ind - ikke bare med støttefunktioner til skolen, men med selvstændige initiativer, der tager fat om disse problemer.
For det er naturligvis helt uacceptabelt, at vi i et højtudviklet samfund ikke kan finde ud af at give alle børn et godt børneliv, der ruster dem til med selvtillid at gå videre ud i verden med hver deres anderledesheder. Et af BUPL's bidrag til kampagnen er en graffitikonkurrence mod mobning. Den pædagogiske tanke med projektet er, at pædagogerne gennem arbejdet med graffitien får lejlighed til at støtte børnene i at sætte ord på problemerne og derigennem får taget hul på at arbejde med de problemstillinger, der er i børnegruppen. Arbejdet med graffiti kan forhåbentlig vise børnene nogle andre sider af sig selv og hinanden og derigennem skabe den trivsel, som er den diametrale modsætning til mobning. Det håber jeg, I vil bakke op om rundt om i landet.
Flere forskere har i forbindelse med mobbeprojektet peget på, at der også ligger en opgave allerede i vuggestue og børnehave, hvor nogle børn lades ude af legene. Igen er det en helt central del af vores pædagogiske kompetencer, vi skal have i spil. Vi skal tage de børn ved hånden, som har særligt brug for det, og lære de stærke børn at håndtere deres styrker på en socialt acceptabel måde. Det er jeg helt tryg ved, at pædagoger gør hver dag og hele tiden - når de altså ikke lige laver pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og sprogtests - eller deltager i en overenskomstkonflikt. Og konflikten ser efterhånden ud til at være lige så svær at undgå som udlændingetemaet i en dansk valgkamp. I BUPL er vi klar til konflikten. Vi ser den som en nødvendighed, hvis vi nogensinde skal nå frem til en løn til pædagoger, der matcher uddannelse, kompetencer og ansvar. Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.