Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 22
HB-møde; Ringere vilkår i sigte
De nuværende regler for valgte, lønnede tillidsfolks fratræden står for fald
Af: Ivan Enoksen
De skal have en sober behandling, skal de lønnede tillidsfolk i BUPL. Det gælder, når de er i gang med arbejdet, og det gælder, når de af den ene eller anden grund stopper med det. Sådan er det bedst, både for BUPL og for de pågældende.
Det er tænkningen bag det nuværende regelsæt, der fastsætter løn- og ansættelsesforhold for valgte lønnede tillidsfolk. Et element i regelsættet har imidlertid vakt så megen fortrydelse i baglandet, at det formentlig - nej, helt sikkert - bliver lavet om. Det handler om dét element, der angiver vilkårene ved fratræden.
Den såkaldte TR-løngruppe, som på en enkelt undtagelse nær består af pædagoger uden lønnet beskæftigelse i BUPL, og som har til opgave at foreslå reglerne og forvalte dem i det daglige, har spillet ud med to alternative model-forslag. Det ene tilnærmer fratrædelsesvilkårene for lønnede tillidsfolk til dem, der gælder for den arbejdende pædagog. Helt ens kan de ikke blive, fordi der er en væsensforskel mellem at være ansat og at være valgt. Det andet indebærer en tilretning og forenkling af det eksisterende regelsæt i overensstemmelse med den fremførte kritik.
Kongressen i november har det sidste ord, men vil givetvis være meget lydhør over for signalerne fra den medlemsdebat, som går i gang efter sommerferien. Til brug for debatten udsendes i løbet af august, enten som indstik i Børn&Unge eller i form af en pjece, en detaljeret gennemgang af TR-løngruppens forslag og øvrige overvejelser.

Opstramning. Kritikken af de nuværende regler har især rettet sig mod to forhold. For det første, at tillidsfolk, der skifter direkte fra en valgt post til en "almindelig" funktionæransættelse i BUPL eller umiddelbart overgår til anden velbetalt beskæftigelse, får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse. Og for det andet, at der ikke skeles til, om en valgt, lønnet tillidsrepræsentant selv går eller bliver gået.
TR-løngruppen er med på, at der skal ske ændringer i betingelserne for at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse. Derimod finder den, at det ikke er hensigtsmæssigt at lade vilkårene afhænge af, om tillidsrepræsentanten bliver væltet eller går frivilligt.
Synspunktet er, at en person, der har forsvaret medlemmernes rettigheder over for arbejdsgiver, kan have svært ved at få et job. Desuden peges på, at der i BUPL er tradition for, at valgte lønnede bliver længe på deres post. Gennemsnitsalderen er i dag 48 år og den gennemsnitlige funktionsperiode 10 1/2 år. Efter en så lang karriere i det faglige arbejde kan der være brug for noget efter- og videreuddannelse, uanset om man skal tilbage til pædagogfaget eller i gang med noget andet. Endelig peges på, at det kan fremme en uheldig politisk kultur, hvis retten til fratrædelsesgodtgørelse bliver gjort betinget af, at man blive væltet.
"Den valgte lønnede, der ønske at stoppe, kan stille op med en politik, som han/hun ved, at flertallet vil stemme imod. Det kan medføre, at debatten på en generalforsamling bliver kørt af sporet, og at der kan være tilrettelagt taktiske stemmeafgivelser for at sikre en fratrædelsesgodtgørelse til den valgte lønnede, der ønsker at stoppe. Et sådant politisk klima vil ikke være til at leve med," udtaler TR-løngruppen.