Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 17
BUPL MENER: Nu kan vores betydning i skolen måles
Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen.
Af: Henning Pedersen formand for BUPL
Pædagoger skaber trivsel i skolen. Det budskab er efterhånden trængt ind på landets lærerværelser og hos forældrene. Nu viser en undersøgelse, at pædagoger også kan noget andet: Hvis elever har pædagoger i skolen og går i fritidsinstitution, får de højere karakterer i 9. klasse, og flere starter på en ungdoms­uddannelse. Det er konklusionerne på en analyse af 2.600 børn på 19 skoler, som har haft forsøg med pædagoger i skolen.
Undersøgelsen, som er foretaget af konsulentvirksomheden Rambøll, og som kan læses på side 8-9 her i bladet, er banebrydende. Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen. Resultaterne er klare: Matematikkaraktererne bliver markant bedre af, at der er pædagoger med i undervisningen. Og hvis man som elev har pædagoger i skolen, er der større sandsynlighed for, at man starter på en ungdomsuddannelse og mindre sandsynlighed for, at man falder fra igen.
Det mest overraskende i undersøgelsen er måske, at de gode ­resultater bliver forstærket, hvis eleverne også går i fritidsinstitution. Og så er det måske heller ikke mere overraskende for SFO- og skolepædagoger. Som pædagoger vidste vi egentlig godt, at når eleverne møder samme pædagog i både skole og SFO, så skaber det tryghed og trivsel for børnene. Men vi vidste nok ikke, at det gav endnu bedre karakterer og flere elever på ungdomsuddannelserne.
Det er hårde fakta, som man kan tage og føle på. Ingen skal længere beskylde pædagoger for at drive hippiepædagogik og overlade børnene til fri leg. Vi er ikke bare nogle, som er gode til at passe på børnene i frikvarteret eller assistenter uden et selvstændigt bidrag til undervisningen. Vi er professionelle med vores helt egen og unikke faglighed. En faglighed, som skaber trivsel, læring og udvikling hos skoleeleverne. En faglighed, som bliver en større og større del af skolen. Med god grund, for nu kan vi se, at det virker.
Selvom man med skolereformen har anerkendt vores faglighed, og pædagogerne er ved at blive skrevet ind i folkeskoleloven, så opfatter de fleste nok skolen alene som lærernes domæne og har endnu ikke blik for alt det positive, som pædagogerne bidrager med. Det kan Rambølls undersøgelse måske være med til at ændre.
Jeg håber, at forældre, skolebestyrelser, lærere, skoleledere og alle andre tager undersøgelsens konklusioner til sig og forstår, at pædagoger i skolen er kommet for at blive – og at der er brug for dem.
Jeg håber også, at de kommunale forvaltninger kan se, at det er nu, de skal udnytte de ressourcer og kompetencer, der er i fritidsinstitutionerne. Ikke fordi en stor del af pædagogerne her bliver til overs på grund af den lange skoledag, men fordi vi nu kan se, hvor stor værdi, de har i skolen.
Endelig håber jeg, at alle skole- og fritidspædagoger læser rapporten, ranker ryggen og er stolte på egne og fagets vegne. Pædagoger i skolen er ikke lærere, vi kan ikke klare alle opgaver i skolen, og vi er ikke ude på at tage stillinger fra lærerne. Men vi vil have, at vores faglighed bliver taget alvorligt.
Og det har vi nu papir på, at der er god grund til.