Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FOLKETINGSVALG. Hvis pædagogerne kunne bestemme
Flere penge til børneområdet står højt på pædagogernes ønskeseddel til valget, men også velfærd for de gamle og syge og beskyttelse af miljøet er vigtige emner.
Af: Maja Hansen
Der skal kvalitet til daginstitutionerne
Laila Jarkass Rasmussen, 42 år, pædagog i børnehaven, Lucinahaven, Taulov
Hvilke emner håber du kommer på dagsordenen til valget?
»Jeg håber helt klart at der kommer fokus på minimumsnormeringer, for vi mangler hænder. Vi vil rigtig gerne give kvalitet, men vi har ikke ressourcerne til det. Jeg håber, at der kommer mere fokus på kvaliteten, og at regeringen finder ud af, hvad det er lovmæssigt, de mener, vi skal måle efter. Vi har vores læreplaner, men det kan være svært at få tid til at lave de individuelle læreplaner.«
Hvad ville du gøre som det første, hvis du var statsminister?
»Hvis det er i forhold til mit arbejde så ville jeg selvfølgelig starte med at til­føre flere faglige ressourcer til daginstitutionerne. Det er ikke nok, at der bare kommer flere frivillige eller forældre, der passer børnene. Så ville jeg sørge for, at pædagoger kan få midler til at arbejde med pædagogisk arbejde, som vi er kvalificeret til. Lige nu føler jeg, at vi giver kvantitet frem for kvalitet.«
Hvad er afgørende for, hvem du selv stemmer på?
»På den ene side så stemmer jeg efter, hvad der er godt for mig fagligt, men på den anden side stemmer jeg jo også efter, hvad der gavner mig personligt. Det er rigtig svært at finde et parti, der gavner begge sider.«

Menneskesynet skal være i orden
Anna Almquist Kjeldsen, 44 år, pædagog i børnehaven, Lucinahaven, Taulov
Hvilke emner håber du kommer på dagsordenen til valget?
»Jeg håber, man sætter fokus på kvalitet og hænder, for de to ting hænger sammen. Lige nu siger man, at ’vi skal have kvaliteten, men I får ikke ressourcerne til det’. Jeg kan ’slukke ildebrande’, men jeg kan faktisk ikke gøre det, som jeg er uddannet til. Man har i alt for mange år skåret på menneskeområdet i det hele taget, ikke kun på vores område.«
Hvad ville du gøre som det første, hvis du var statsminister?
»Jeg ville fjerne den høje ministerløn og give pengene til børneområdet i stedet. I sidste ende tror jeg, at samfundet sparer nogle penge, hvis børnene får en god start og lærer at begå sig. På den ene side mener jeg, at det er vigtigt, at vi har nogle kulturelle ting, men på den anden side så er mennesker stadigvæk vigtigere end ting.«
Hvad er afgørende for, hvem du selv stemmer på?
»At de vil give flere ressourcer og mere kvalitet til daginstitutionerne. Så kigger jeg efter, hvilket menneskesyn de har. Hvad betyder mennesker i forhold til tal? Man kan ikke bare flytte rundt på mennesker, som man flytter rundt på en liter mælk.«

Jeg vil have minimumsnormeringer
Annie Hedegaard Jakobsen, 54 år, pædagog i vuggestuen, Lucinahaven, Taulov
Hvilke emner håber du kommer på dagsordenen til valget?
»Minimumsnormeringer er det vigtigste. Vi har mange børn og er ikke ret mange voksne. Nogle gange er det næsten uforsvarligt at være så få voksne. Det er ikke hver dag, der er tid til det pædagogiske. Det kunne være fint, hvis der var nogen ansat til at klare det praktiske som vasketøj og opvask, så vi ikke behøver gøre det. «
Hvad ville du gøre som det første, hvis du var statsminister?
»Jeg ville sørge for, at der var færre børn pr. voksen. Og så give flere ressourcer til de børn, der har specielle behov.«
Hvad er afgørende for, hvem du selv stemmer på?
»Det er vigtigt, hvem der prioriterer småbørnsområdet. Det har været underprioriteret i mange år. Man bør også se på reglerne for kontanthjælp. De er for stramme og formynderiske. Jeg kigger efter nogle, der vil hjælpe folk på kontanthjælp i arbejde i stedet for at straffe dem. Vi skal hjælpe de udsatte og de svage i samfundet.«

Vi bør lukke grænsen
Daniel Grønaa, 33 år, pædagog i klub, Taulov Fritidscenter, Fjordbakkeskolen
Hvilke emner håber du kommer på dagsordenen til valget?
»Jeg synes, det er forkert, at vi bruger så mange ressourcer på flygtninge, når vi har ting herhjemme, der ikke fungerer. Selvfølgelig skal de hjælpes, men hvorfor så ikke hjælpe dem nede i deres eget land? Der skal flere ressourcer til skolevæsnet. Nu når de har valgt at lukke specialskolerne, skal alle de børn med ADHD og autisme sluses ud i normale skoler, hvor de i forvejen har problemer nok at slås med, uden at ressourcerne og pengene følger med.«
Hvad ville du gøre som det første, hvis du var statsminister?
»Så ville jeg sætte mere politi på gaden. Danmark er utryg at være i for øjeblikket. Vi får revl og krat over grænsen, så vi kunne starte med at lukke grænserne. Derudover ville jeg sætte arbejdsløse til at lave nyttejobs som for eksempel at male striber op på parkeringspladser. De skal lave noget for deres penge. Selvfølgelig ikke de syge, de kan ikke gøre for det, men de raske kan sagtens være med til at holde hjulene i gang.«
Hvad er afgørende for, hvem du selv stemmer på?
»Det er vigtigt at være tryg i mit eget land og vide, at der er nogle, der passer på de gamle og dyrene. Det er trods alt de gamle, der har slidt og slæbt for, at vi kan have det godt nu. Så skal de også tage sige af børnene, for de er fremtiden. De børn, der gerne vil skolen, skal ikke holdes nede af dem, der ikke gider eller har en diagnose. Der bør være niveauopdelte klasser.«

Smid penge efter børnene
Kenneth Kromann, 42 år, pædagog i klub, Taulov Fritidscenter, Fjordbakkeskolen
Hvilke emner håber du kommer på dagsordenen til valget?
»Jeg håber, der kommer flere penge til børneområdet. Så håber jeg i det hele taget, at der kommer nogle flere pædagoger.«
Hvad ville du gøre som det første, hvis du var statsminister?
»Jeg ville fyre dronningen. Jeg er virkelig ikke royalist. Så ville jeg smide en sindssyg masse penge efter børnene. Det er jo dem, der skal forme Danmarks fremtid og passe på os i vores alderdom. Det går ikke at tage penge fra dem hele tiden. Jeg vil også gerne smide nogle penge efter de ældre. Det er uhyggeligt, at de får så dårlig mad.«
Hvad er afgørende for, hvem du selv stemmer på?
»De skal gøre noget godt for børnene, de ældre og miljøet. Og sørge for, at der ikke bliver dumpet så meget affald, og rydde den olie op, der ligger rundtomkring. Det er fint at have indvandrere, men vi skal have nogle indvandrere, der er veluddannede. Det er ærgerligt, hvis de ikke kan noget og skal forsørges hele tiden, for så bliver de alle skåret over en kam – som nogle, vi ikke gider have med at gøre.«

Flere ressourcer til menneskefagene
Lise Jensen, 40 år, pædagog i klub, Taulov Fritidscenter, Fjordbakkeskolen
Hvilke emner håber du kommer på dagsordenen til valget?
»Der er blevet skåret rigtig meget ned på de offentlige ydelser. De fag, der har med mennesker at gøre, har for få ­ressourcer. Hele sygedagpengeordningen skal der gøres noget ved. Og så er vi for få voksne til at varetage vores fremtid – børnene og de unge – især i børnehaven. Man kan aflevere sit barn, og så er der faktisk ikke nogen til at tage sig af dem.«
Hvad ville du gøre som det første, hvis du var statsminister?
»I bund og grund er jeg ret tilfreds med, hvordan det egentlig er. Men nu sidder vi med fingrene i den nye skolereform, og vi er blevet kastet ind i den nye struktur med flere timer. Det er ikke blevet planlagt ordenligt. Vi er alle sammen pressede. Vil man gerne lave forandring, kræver det også, at der følger penge med, og det er ikke mit indtryk, at der er fulgt nok med.«
Hvad er afgørende for, hvem du selv stemmer på?
»Jeg lægger vægt på, at de opprioriterer vores unge og børn, og at de vil bibeholde vores sociale system. Jeg stemmer efter, at vores velfærdssamfund skal fungere. De skal have et ordenligt menneskesyn, hvor man behandler hinanden ordenligt. Der skal tages hensyn til de svage i vores samfund – børnene, de unge og de ­ældre, men også flygtningene. Der er en grund til, de kommer hertil. Det er ikke for sjov, at man flygter fra sit hjemland. Jeg tror, alle gerne vil blive, der hvor de er født og opvokset, så der skal meget til, før man flygter.«