Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Vi bliver mere stessede og usunde
Af: Trine Vinther Larsen
Danskerne sover dårligere, de er blevet mere usunde, og deres stress stiger. Det fremgår af en ny database, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.
Databasen bygger på Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Det er en landsdækkende undersøgelse, hvor flere end 180.000 danskere har svaret på spørgsmål om deres sundhed, helbred og trivsel. Ser man på personer med en mellemlang videregående uddannelse som fx pædagoguddannelsen, er billedet det samme. Især er stressen steget, og det gælder ikke mindst for kvinderne. Således føler 16,5 procent af kvinderne med en mellemlang videregående uddannelse sig ofte stressede eller nervøse, mens det samme kun gælder 10,9 procent af mændene. Særligt de unge, nyuddannede føler sig stressede: For aldersgruppen 25-34 år er andelen af stressede 20,1 procent.
Nogle af sundhedsproblemerne viser en klar sammenhæng med uddannelseslængde. Det gælder for eksempel rygning: Jo kortere uddannelse en befolkningsgruppe har, jo flere er storrygere.