Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 07
BUPL MENER: Trepartsforhandlinger – mulighed eller narresut?
Hvis vi ikke får reelle forbedringer på de områder, som vi prioriterer højt, er det aldeles uinteressant at blive part i en aftale.
Af: Tonny Andersen medlem af forretningsudvalget
Den private sektor er ved at være færdig med overenskomstforhandlingerne. I BUPL har vi også afsluttet forhandlingerne med Dansk Industri for syv private institutioner, og vi har fået vikaroverenskomsten med Dansk Erhverv i hus. Vi har efter omstændighederne nået et tilfredsstillende resultat, men forhandlingerne har været ført under nærmest grotesk snævre rammer, og resultaterne er overordnet set derfor pauvre.
I skyggen af disse omstændigheder står vi nu foran trepartsforhandlinger mellem stat, arbejdsgivere og lønmodtagernes hovedorganisationer, i vores tilfælde FTF. Regeringen forventer, at forhandlingerne giver fire milliarder kroner i de offentlige kasser og et større arbejdsudbud frem mod 2020. Det åbner naturligvis for spekulationer om, hvordan de fire milliarder skal findes.
Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger, og det virker meningsløst at skulle overbevise pædagogerne om, at de skal arbejde mere, så længe der er mange arbejdsløse pædagoger.
BUPL er via vores formand repræsenteret i FTF’s forhandlergruppe og vil her slås for, at der kommer fokus på kompetenceudvikling, forbedringer af arbejdsmiljøet, kvalitetsudvikling af velfærden og bedre forhold for de ledige.
Vi er selvfølgelig indstillet på at udvise samfundssind under forhandlingerne, men ikke hvis der udelukkende bliver tale om, at vi skal levere uden at få noget igen. Hvis vi ikke får reelle forbedringer på de områder, som vi prioriterer højt, er det aldeles uinteressant at blive part i en aftale.
Der har på forhånd været luftet holdninger om, at lønmodtagerne skal udvise løntilbageholdenhed, acceptere højere arbejdstid og være parate til at droppe helligdage eller selv betale frokostpausen, og det er bestemt ikke meldinger, som gør udgangspunktet for de kommende trepartsforhandlinger nemmere.
Ingen ved endnu, hvornår trepartsforhandlingerne kommer i gang, og det er mere end tvivlsomt, om det vil være muligt at opnå et resultat.
Resultatet af en eventuel trepartsaftale skal indarbejdes på de enkelte overenskomstområder, så hvis trepartsaftalen holder sig til de overordnede rammer, og imødekommer lønmodtagerne på spørgsmål som efter- og videreuddannelse, arbejdsmiljø og de lediges vilkår, kan aftalen lette vejen for de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Til gengæld vil enhver tanke om, at kun lønmodtagerne skal levere, lægge gift ud for samme.
Det kan i øvrigt kun undre, at regeringen mener at kunne forudse, hvordan arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien ser ud i år 2020, når vi lige har set, hvor dramatisk, det kan ændre sig på meget kort tid. Og det forekommer vanvittigt at kræve, at pædagogerne skal arbejde mere, når der samtidig fyres masser af pædagoger på grund af kommunale nedskæringer.
Vi er til gengæld åbne for at diskutere øget arbejdstid for de mange pædagoger, der ufrivilligt er presset ned i tid på et arbejdsmarked med alt for mange deltidsstillinger.
Billedet af de kommende trepartsforhandlinger står mildt sagt uklart!