Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi slap kreativiteten fri i fælles kunstprojekt
10 institutioner i Næstved gik sammen i et projekt, der både skulle styrke fællesskabet i den nye områdestruktur og give pædagogerne nye redskaber til at formidle kunst og kreativitet.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Da vi fik områdeledelse i Næstved, skulle vi gå fra mange små enheder til et samlet område. Vi ville gerne ryste området godt sammen, så pædagoger på tværs af 10 institutioner fik pædagogiske oplevelser sammen. På et fælles personalemøde ønskede medarbejderne at gennemføre et kunstprojekt i samarbejde med Rønnebæksholm, vores lokale kulturcenter, på tværs af alle institutionerne i området. Med projektet ville vi gerne give medarbejderne nye redskaber og kompetencer til at formidle kreative og kunstneriske tiltag til børnene, samtidig med at børnene fik nogle nye og anderledes kulturoplevelser.

Sådan gjorde vi
Vi nedsatte en styregruppe, der skulle udvikle projektet og sætte mål og rammer for det. Som opstart holdt vi et dagsseminar for pædagogerne i området. Her blev vi undervist af en kunstformidler, en skuespiller og en billedkunstner. Hver institutions ældstegruppe har besøgt Rønnebæksholm tre gange. Her har børnene eksempelvis frembragt fortællinger og skyggebilleder ud fra forskellige materialer, malet billeder eller brugt sange som værktøj. Mellem besøgene har institutionerne arbejdet med de forskellige metoder hjemme, og personalet har formidlet den nye viden til de øvrige kolleger.

Det lærte vi
Hverdagen kan godt være præget af pædagogiske læreplaner og dokumentation, og derfor har vi haft stor glæde af at opleve, hvordan kunstformidleren har arbejdet med børnene, så lege og fortællinger opstår af de materialer, der er til rådighed. Vi har lært, at alting ikke skal planlægges i mindste detalje, men at det kan være udfordrende at gribe en impuls og følge børnenes spor. Vi har lært nye metoder til kunstformidling og er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer mere filosofisk, poetisk og eventyrligt med børnene. Desuden har vi oplevet et fællesskab på tværs af institutionerne.

Om projektet
'Fortællinger på Rønnebæksholm' er et kreativt udviklingsprojekt for pædagoger, hvor de 10 daginstitutioner i Næstveds Område Øst er gået sammen med den lokale kulturinstitution Rønnebæksholm om at opkvalificere pædagogerne gennem metoder til kreativ formidling til børn. Der har i alt deltaget op mod 30 pædagoger og 200 førskolebørn. BUPL’s udviklingspulje har støttet projektet. Puljen giver tilskud på op til 100.000 kroner. Se mere på bupl.dk under ’Forskning’.