Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 45
Kongres 2001: Fusionen officielt død
Ingen fusion, men fortsat tæt samarbejde med PMF. I en fordragelig og forsonlig debat blev fusionsplanerne endegyldigt manet i jorden på BUPL's ekstraordinære kongres
Af: Steffen Hagemann
Fusionen er død - samarbejdet længe leve. De fusionsplaner, der har delt BUPLs politiske ledelse, både hovedbestyrelsen og lokale fagforeningsbestyrelser, er nu skrinlagt. På BUPL's ekstraordinære kongres i Fredericia blev fusionstoget endelig udrangeret. Men samtidig viste den sidste fusionsdebat, at den splittelse, der har præget BUPL det forgangne år på netop det spørgsmål, kun har drejet sig om fusionen. Samarbejdet med PMF vil fremover blive styrket, vedtog den ekstraordinære kongres.
For en politiske udtalelse, som samtidig er fusionens gravsten, formåede nemlig at hente en enstemmig opbakning fra de 234 kongresdelegerede.
Udtalelsen lægger op til et tæt samarbejde med PMF i fremtiden:
"BUPL vil fortsætte og udbygge det tætte samarbejde med PMF, som er skabt gennem fusionsprojektet." Citat slut.
Samtidig lægger udtalelsen også op til et åbent samarbejde til mange sider, også med fagforeningerne Danmarks Lærerforening, Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen for Socialpædagoger.
Men samtidig præciserer udtalelsen de politiske udfordringer, som BUPL står overfor i de kommende år:
- Kamp for at fastholde daginstitutionernes andel af de kommunale budgetter
- Kommunernes decentralisering af arbejdsopgaver
- Ledelse
- Indskoling
- Pædagogisk faglighed
- Kampen mod udlicitering og frit-valgs-ordninger som "pengene følger barnet"
- Uddannelse, også efter- og videreuddannelse
- Overenskomstsfornyelse.
BUPLs forbundsformand Bente Sorgenfrey tilkendegav nu også fra talerstolen, at der selv uden fusion var nok at lave for BUPL.
»Med de satsningsområder, vi har vedtaget for denne kongresperiode, er der rigeligt at tage fat på,« sagde Bente Sorgenfrey, der beklagede det overvældende nederlag til fusionen, som efterårets generalforsamlinger har vist. 82 procent af de fremmødte ved generalforsamlingerne har således sagt nej til fusionen.

Knockout. »Man kan roligt sige, at vi, der går ind for fusionen, har fået et særdeles tydeligt knockout,« sagde BUPLs forbundsformand Bente Sorgenfrey fra talerstolen som indledning til fusionsdebatten.
Hun var ærgerlig over, at fusionstoget ikke kører videre.
»Køreplanen var ikke så ringe endda - men der er altså ikke noget tog mere,« konstaterede Bente Sorgenfrey.
Hun benyttede også lejligheden til igen at fastslå, at BUPL ikke var på vej til at skifte hovedorganisation til LO:
»BUPL er fortsat i P... Nej, ikke i PMF, men i FTF,« rettede formanden sig selv.

Musik på samarbejdet. Kate Reuter fra BUPL Århus Kommune påpegede, at der var gået noget galt i dialogen mellem medlemmer og ledelse.
»Det blev forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens projekt. De, der sagde, at fusion var løsningen, glemte at sige, hvad problemet var,« sagde Kate Reuter, der dog fremhævede, at der især var en ting, der havde været positiv ved fusionsprojektet:
»Vi har besindet os på, hvad det vil sige at være pædagog. Vi har sat fagligheden i centrum, og det skal I have så mange tak for,« sagde Kate Reuter til fusionstilhængerne.
Lis Pedersen, formand for BUPL Afdeling 6, der arbejder så tæt sammen med PMF i det daglige, at de kalder sig Pædagogisk Kartel, beklagede, at fusionen ikke blev til noget.
»Men hvis medlemmerne bare havde haft vores erfaringer med samarbejdet med PMF, så tror jeg ikke, det var blevet til et ledelsesprojekt, men et medlemsprojekt. Fusionen bliver ikke til noget lige nu, men et tæt samarbejde skal der arbejdes på,« sagde Lis Pedersen, der opfordrede til, at der kom musik på samarbejdet mellem BUPL og PMF.
»Så kan vi fortsætte med at danse sammen, selv om vi ikke er gift,« sagde Lis Pedersen.
Allan Baumann, hovedbestyrelsesmedlem fra BUPL København, kom også ind på den parforholdsterminologi, som har været en del af fusionsdebatten.
»Jeg vil godt advare mod det, der plejer at ske, når et forhold af den ene eller anden grund ikke bliver til noget. Man er måske tilbøjelig til at have en længere periode, hvor man isolerer sig af frygt for at brænde fingrene igen. Her synes jeg, at sammenligningen stopper. For vi skal bruge den energi, der er skabt i den her proces til at kigge fremad. Vi skal ikke gentage den proces, som fandt sted, da fusionen med SL (Socialpædagogernes Landsforbund) led skibbrud, hvor relationerne blev mindre og mindre,« sagde Allan Baumann.

Ingen vindere. Henriette Brockdorff, formand for BUPL København, advarede de kongresdelegerede mod at udpege vindere og tabere i diskussionen.
»Ligegyldigt hvilken beslutning vi havde taget, så er det kun fremtiden, der kan vise, hvem der havde ret,« sagde Henriette Brockdorff.
John Johannesen, formand for BUPL Ribe Amt, støttede det udsagn:
»Jeg er glad for, at fusionen ikke er et kabinetsspørgsmål, som skal sparke hovedet af de champignoner, som har stukket hovedet frem,« sagde John Johannesen, der roste forretningsudvalget for en flot debat:
»Jeg kan mærke det på min egen krop. Jeg er da ikke så meget nej-siger som for et år siden,« konstaterede John Johannesen.
BUPLs næstformand, Annette Trads Hansen, glædede sig over at møde så meget åbenhed og dialog i diskussionen. Og så opfordrede hun til at gøre en ekstra indsats i samarbejdet med PMF.
»Det er vigtigt, at samarbejdet får et skub lokalt. Jeg har snakket med flere ude i fagforeningerne, der siger: "Nu har vi fat i noget". Det bliver en af de store opgaver at bakke op om det, der sker lokalt,« sagde Annette Trads Hansen.

En lystig slutning. Christian Haubuf, hovedbestyrelsesmedlem fra Århus Amt, kunne ikke dy sig for at lukke debatten med en lille munter historie, i hvert fald for nej-sigerne:
Et medlem var uheldig og snublede ved Århus Amts generalforsamling. Fluks var PLS formand Lene Madsen henne og hjælpe den uheldige mand op igen.
»Der kan du se, hvor flinke vi ja-sigere er. Så husk at stemme ja til fusionen,« skulle PLS-formanden have sagt ifølge Christian Haubuf.
Det uheldige medlem havde kigget venligt på Lene Madsen og sagt:
»Husk på, det er benet, jeg har slået - ikke hovedet.«

Mener du, at en større del af overenskomstkagen skal ud til de lokale forhandlinger?
Charlotte Vallø Nielsen, Ribe Amt:
»Ja, jeg synes, at der skal flere kroner ud lokalt. Det vil give os flere muligheder i forhandlingerne. Det er vanskeligt at få noget igennem i dag, når der er så få penge til det. Det drejer sig om at få flere penge i systemet.«

Bernfried Biron, Afdeling 1:
»I hvert fald ikke før kommunerne har lært at håndtere Ny Løn på den aftalte måde. Indtil da kan der ikke blive tale om at lægge flere kroner ud. I dag oplever vi ofte, at kommunerne ikke har styr på det og ikke er forberedte, når de møder op til forhandlingerne.«

Inge Bremsøe Hansen, Århus Amt:
»Selvfølgelig skal der flere lønkroner ud decentralt. Der skal være rammer for det, man laver. Jeg synes, det er fint, at der er penge til at belønne det, hvis man laver et ekstra stykke arbejde.«

Jørgen Sørensen, Århus Kommune:
»Nej, der skal ikke flere penge ud lokalt, for Ny Løn passer ikke til det offentlige system. Det offentlige system bygger på samfundets krav, mens Ny Løn bygger på fortjeneste og profit.«

Ingrid Madsen, Frederiksborg Amt:
»Nej, det synes jeg sådan set ikke.
Det kan være svært at gennemskue det nye lønsystem, og jeg synes ikke, der er det grundlag for det, som der burde være. Jeg oplever en stor usikkerhed over for det blandt de lokale forhandlere.