Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
Professionens fremtid. Nu skal vi selv definere faget
Om to år vil BUPL have en ny strategi for pædagogikkens og pædagogers rolle. Ikke alle andre skal definere, hvad pædagoger kan, skal og gør.
Af: Vibeke Bye Jensen
Indtil næste kongres i 2018 inviteres alle medlemmer af BUPL til at reflektere over, diskutere og definere pædagogfaget. Det skal ske i faglige og politiske værksteder, på sociale medier og i Børn&Unge. Processen blev skudt i gang på kongressen, da forslaget om ’et levende og udadvendt professionsarbejde’ blev enstemmigt vedtaget.
Formand Elisa Bergmann glæder sig over, at mange interesserer sig for den pædagogiske profession. Men hvis pædagogerne ikke er vågne, så kan det betyde, at andre end pædagogerne definerer faget.
»Skal vi imødegå fremtiden, skal vi selv definere og udvikle vores fag. Pædagogerne skal ud af skyggen og ind i rampelyset. Det er os, der skal præge omverdenens forståelse af pædagogprofessionen. Vi skal vise, hvordan pædagogik og pædagoger bidrager i menneskers liv. Vi skal være en stærk og stolt profession, der kender vores værd og udstikker retning for det pædagogiske felt og arbejde, både i hverdagen og i den offentlige debat,« sagde hun.

Til diskussion. Medlemmerne skal diskutere pædagogikkens rolle og styring samt organisering og ledelse.
I dag udfordres professionen af, at det er svært at synliggøre værdien af det pædagogiske arbejde. Udfordringen bliver ikke mindre af, at mange udenfor professionen forsøger at tage patent på måder at skabe værdi af det pædagogiske arbejde. Dermed kan det være svært for pædagogerne at sikre eget ståsted og erobre nyt land.
Alt for lidt bestemmes på professionens banehalvdel, og mange beslutninger skaber for lidt værdi i det pædagogiske arbejde, står der i papiret om strategiarbejdet. Derfor skal pædagogerne definere, hvordan dannelses- og læringssynet skal være, og hvordan de kan deltage aktivt i det tværfaglige samarbejde. De skal blandt andet også komme med bud på, hvordan dokumentation kan bruges til pædagogisk udvikling og ikke til målinger med kommunal benchmarking for øje.

Fri for koncepter. Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg, sagde, at de koncepter og uddannelsestilbud, som mange firmaer tilbyder, er en af professionens store udfordringer.
»I vores diskussioner kan vi drøfte de dilemmaer, der ligger i brugen af koncepter, for er de en velsignelse eller en forbandelse? Koncepterne kan virke forførende ved at synliggøre arbejdet, og fordi man nogle gange loves en effekt af arbejdet, hvis man blot følger 30 skridt i manualen. De er en forbandelse, fordi de reducerer os til dokumentationsteknikere, og fordi de er udviklet i udlandet, hvor skoleficeringstraditonen er langt stærkere end i vores daginstitutioner,« sagde han.