Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 11
GUIDE: Sådan bruger I tablets
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
Af: Mikkel Kamp
Børnene lærer at mestre nutidens medier, de er aktive skabere på en ny måde, og hvis alle bruger tablets i daginstitutionen, er børnene mere lige, når de begynder i skole. Sådan lyder nogle af argumenterne for at introducere børn for tablets i vuggestuer og børnehaver.
Det gør flere og flere. 42 procent af børnene i daginstitutioner har nu mulighed for at bruge tablets, viser en undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev Momentum. I en tilsvarende undersøgelse fra 2012 var tallet 17 procent.
Den hastigt voksende popularitet skyldes i høj grad, at tablets er nemme at bruge. Børn og pædagoger oplever relativt hurtigt, at de har styr på teknikken, og derfor går de ikke i stå eller skal rode med tekniske løsninger.
Det giver overskud til at være kreativ.
»Børnene skaber deres egne produkter. De bruger ikke bare spil eller færdige skabeloner, som andre har lavet. Der er mange gode apps, som giver mulighed for selv at udfolde sig,« siger Lisbeth Thue Hansen, læringskonsulent i Center for Læring i Aarhus Kommune.
Det er dog ikke kun i aktiviteter med børn, at pædagoger kan bruge tabletten.
»Voksne kan bruge iPads til dokumentation. De kan filme små situationer, som viser børns udvikling, og vil man på et møde sætte fokus på eksempelvis sprog, kan man filme sekvenser, hvor pædagoger arbejder med børnene. En lille film på tre minutter kan være et godt oplæg til debat,« siger læringskonsulenten.

Læreplaner på skærmen
1 Barnets alsidige personlige udvikling
● Lav små film, vendespil eller puslespil om emner, der optager børnegruppen eller et enkelt barn.
● Historien om mig. Hvert enkelt barn bruger billeder, lyd, film og tegninger til at udtrykke en kort historie om sig selv. Historien kan fremføres for resten af børnegruppen sammen med en pædagog.
2 Sociale kompetencer
● Lav skattejagt, lege på legepladsen, i skoven eller andre steder, hvor børnene i fællesskab skal hjælpe hinanden med at finde en løsning. Tag et billede af et træ på legepladsen, vis billedet til børnene og lad dem hjælpe hinanden med at finde stedet, eller stil dem som opgave at tage billeder af 10 skovle, 30 blade eller lignende.
● Geocaching. Brug tablettens indbyggede GPS til geocaching. Rundt om i Danmark er hundredevis af små skatte gemt i byer og i naturen. Download app’en geocaching og se koordinaterne på skatte i dit lokalområde og drag afsted med én tablet og en gruppe børn. Aktiviteterne giver gode muligheder for at lytte til hinanden samt afkode hinandens signaler og intentioner.
3 Sprog
● Brug tabletten til at fortælle og producere historier med både lyd og billeder. Det kan styrke børnenes sproglige færdigheder, være med til at øge deres ordforråd og give dem en forståelse for, at der er sammenhæng mellem kropssprog, mimik og tale.
Brug eksempelvis Book Creator til at fremstille bøger med tekst og billede eller imovie til små film.
4 Krop og bevægelse
● Dans. Find musik på YouTube. Dans frit til musikken, find inspiration til skøre og sjove danse eller lær en serie, som kan vises for andre børn på stuen eller i institutionen.
● Find vej. Børnene går sammen med en eller flere voksne en tur i et område, hvor flere børn bor. Lad børnene finde vej ved hjælp af tablettens kortfunktion.
5 Naturen og naturfænomener
● Tur ud i det blå. Tabletten bruges som vidensbank, når børnene støder på dyr eller planter i naturen. Her kan man finde svar på, hvorfor en regnorm kan krybe videre, når man kommer til at hugge den midt over, eller man kan lære at kende forskel på en blåmejse og en musvit. Børnene kan få korrekt information om naturen, selvom pædagogen måske ikke kender alle svarene selv. Det skaber grundlag for en god dialog mellem børn og voksne.
● Tag billeder, eller optag film af dyr og planter, eller hvad I ellers støder på, og søg informationer om dem, når I kommer tilbage til institutionen. Det giver god mulighed for at arbejde videre med emner, der sandsynligvis optager børnene, da de lige har oplevet dem i virkeligheden.
● Med en elektronisk lup eller et mikroskop sluttet til en tablet kan flere børn se med på en gang. Det kan bruges til oplysning, så børnene eksempelvis kan se fibrene i tøj, hvordan et blad ser ud eller en larve helt tæt på. Det kan også bruges til gættelege, hvor man zoomer helt tæt på en genstand, og andre skal gætte, hvad de ser.
6 Kulturelle udtryksformer og værdier
● Kulturel fortælling. Børnene kan fortælle om deres kultur, traditioner og mærkedage, så de får kendskab til hinandens liv og baggrund. Tabletten kan bruges som en digital planche, hvor børnene viser billeder, som understøtter fortællingerne.

Tablet for voksne
Tablets kan ikke kun bruges i aktiviteter sammen med børnene. Også voksenaktiviteter kan styrkes. Her er to forslag:
Oplæg til møder
● Nogle skoler bruger teknologi til at vende undervisningen rundt, for eksempel flipped learning, så læreren ikke indleder en time med at forklare dagens emne. Det har eleverne nemlig allerede set derhjemme på deres tablet eller computer. I klassen arbejder de til gengæld med emnet.
● Samme model kan bruges på møder. Skal relationer sættes på dagsordenen, kan man optage en lille film fra hverdagen, der sætter fokus på børns relationer. Vis kollegerne, hvordan en aktivitet fik Emil, Albert og Gry til at lege sammen, selvom de aldrig tidligere havde ’opdaget hinanden’.
● En kort film på tre minutter får kollegerne sandsynligvis set, hvilket ikke altid er tilfældet, når der skal læses en tekst.
Dokumentation
● Brug din tablet til at dokumentere børns sproglige udvikling, deres relationer eller andet. Optag en lille film med det enkelte barn eller en gruppe. Det kan bruges som dokumentation over for forældre, der kommer og henter, eller som udgangspunkt for forældresamtaler.
● Børnene kan også deltage ved at producere små historier om livet i institutionen.

Forbered dig på koks
Den pædagogiske aktivitet skal i fokus, ikke computeren. Især de første gange kan det dog være svært. Vær derfor forberedt på at:
● Det sandsynligvis ikke går som planlagt de første gange. Teknikken lægger op til at lege.
● Det kræver tålmodighed. Tablets har mange muligheder, og børnene vil sandsynligvis afprøve dem.
● Børnene vil byde ind med nye muligheder, hvilket kan være en udfordring for den voksne, fordi man ikke bare kan gennemføre den planlagte aktivitet.

Praktiske tips
Sådan låser du en app
Når små børn bruger en tablet, kan de komme til at gå ud af programmet/app’en.
De fleste tablets kan indstilles, så det ikke kan lade sig gøre.
På en iPad trykker man følgende:
● Indstillinger/generelt/tilgængelighed/forenklet adgang.
● Skriv en kode.
● Lås programmet ved at åbne det og trykke tre gange på den runde ’hjemknap’.
● For at komme ud af programmet skal du trykke tre gange på ’hjemknappen’ og skrive koden.
Sådan begrænser du adgang
Det kan være sjovt at surfe på nettet, og selvom det kan give anledning til gode samtaler, når man støder på underlige hjemmesider, er det også en mulighed kun at tillade adgang til enkelte sider på nettet. På en iPad trykker du følgende:
● Indstillinger/generelt/begrænsninger.
● Vælg en kode.
● Scroll ned, og vælg ’websteder’. Her kan du vælge mellem tre forskellige indstillinger, der begrænser adgangen til forskellige hjemmesider. Du kan vælge at blokere sider, du selv udvælger, forhindre adgang til sider, som Apple har vurderet til at være voksensider, eller blokere alle sider, undtagen dem du selv giver adgang til.

Idéer til aktiviteter med tablets
Film dit bedste sted: Bed børnene tage et billede af eller filme det sted i institutionen, hvor det er bedst at lege.
Gemmeleg: Børnene tager et nærbillede af det sted, hvor de gemmer sig, hvorefter de, der skal finde, får tabletten. Legen findes også i en variant, hvor man bare tager nærbilleder af forskellige steder i institutionen, som andre derefter skal finde.
Fangeleg: Fangeren har en tablet eller et kamera. De andre er fanget, når der er taget et billede af dem. Legen kan varieres, så det skal være et billede af ryggen, hovedet eller andet.
Genkendelse af bogstaver: Indøv genkendelse af bogstavlyde ved at bede børnene filme alle ting i et rum, der begynder med forskellige bogstaver.
Lav film: Med eksempelvis iMovie er det let at lave film – også for børnehavebørn. Børnene bliver instruktører og skuespillere, og de lægger selv musikken på. Fra en tablet er det let at distribuere filmene via mail og YouTube. Husk at spørge forældrene om lov.
Lav bøger: Med en app som Book Creator kan børnene lave deres egne bøger med billeder og lyd.

Sådan skal I IKKE bruge en tablet:
Som erstatning for pædagoger
● Bliver tablets brugt til at passivisere børnene, mens pædagogerne tager sig af andre, kan man overveje, om de bruges rigtigt.
Som spillemaskine
● En tablet er en glimrende spillemaskine, men det er ikke der, de store pædagogiske muligheder ligger. De ligger i den kreative fase.
Ikke til alt
● En tablet skal ikke bruges til alting. Nogle apps har eksempelvis motoriske udfordringer med at følge streger og lignende. Måske kan man lige så godt bruge papir og blyant. Overvej altid, om der er en pædagogisk begrundelse for at bruge it.
Som falsk motivation
● Nogle læringsspil har konstante belønninger. Svarer man rigtigt på et spørgsmål, får man et fiktivt stykke slik eller kraftig ros. Det kan give barnet en opfattelse af, at det lærer for belønningens skyld, og nedsætte lysten til at lære uden den konstante belønning.

Kilder: Steen Søndergaard, lektor på University College Copenhagen (UCC), kl.dk, computerworld.dk, Maria Møller, Frederikke Christensen og Christina Livoni, nu uddannede pædagoger, men som studerende på Via UC har lavet inspirationsmateriale om brug af iPads i arbejdet med pædagogiske læreplaner. Lisbeth Thue Hansen, læringskonsulent i Center for Læring i Aarhus Kommune.