Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 33
BUPL mener: For pædagoger og klima
Derfor støtter vi afviklingen af den store klimademonstration, der er planlagt til 12. december i København.
Af: Birgitte Conradsen
Klima er normalt ikke noget, vi har øverst på dagsordenen i BUPL. Vores primære opgave er at sikre pædagogernes løn- og arbejdsvilkår. På flere områder kan vi dog samtidig gøre noget for klimaet. Det er ingen hemmelighed, at mange institutioner er nedslidte og har hårdt brug for større eller mindre renoveringer. Det går i den grad ud over pædagoger - og børn - når for eksempel indeklimaet er dårligt.
Regeringen har afsat 22 milliarder kroner til tilskud til kommunale anlægsinvesteringer de næste 10 år. Og når de penge skal bruges, kan det jo lige så godt være til gavn for både pædagoger, børn og klima.
Deciderede passivhuse som Solkernen i Odense, der er omtalt i dette nummer af Børn&Unge, er desværre nok i dag for dyre i forhold til, hvad kommunerne realistisk set har råd til. Men mindre kan naturligvis også gøre det, og målet må være at gøre det så energirigtigt, som midlerne rækker til.
Og ny teknik har det med at falde i pris med tiden og jo mere udbredt, den bliver. Om nogle år er vi forhåbentlig i den situation, hvor det ikke længere er økonomien, der sætter en begrænsning på at bygge klimavenligt.
En anden kerneopgave for BUPL er at understøtte og sikre anerkendelsen af pædagogprofessionen som eksperter i forhold til børn og unge. Og pædagoger er dermed også eksperter i at indføre børn og unge i klimaets betydning.
Det skal naturligvis ske uden at være belærende eller fremkalde angst, men på det niveau, børnene og de unge er på. Præcis som vi gør med alle andre emner - lette som svære - som pædagoger snakker med børn om hver dag i institutionerne.
Ser vi ud over disse oplagte indsatsområder for BUPL, er klimaet et område, som alle - inklusive fagforeninger - har et fælles ansvar overfor. I BUPL tager vi gerne vores del.
Derfor støtter vi - sammen med over 100 andre organisationer - afviklingen af den store klimademonstration, der er planlagt til 12. december i København. Når politikere fra hele verden samles til klimatopmøde, vil vi gøre vores til, at de tydeligt kan se kravet om, at der skal en brugbar aftale på plads - det er ikke nok med store fine ord i kæmpe luftballoner, som mister gassen, længe inden de er steget til vejrs, hvorefter alle tager hjem og gør præcis som før.
Herfra skal lyde en opfordring til ikke kun at deltage i demonstrationen, såfremt man har mulighed for det, men også at gøre sit for at hjælpe klimaet i den rigtige retning. Spar på strøm og vand, hjemme som i institutionerne, og giv børn og unge viden og forståelse for, hvor vigtigt klimaet er for os alle sammen.