Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. En lang march mod form og større sammenhold
14 ansatte i Børnehuset Udsigten ville styrke det kollegiale fællesskab gennem et projekt, der også var sjovt for børnene. Sammen gik, løb og dansede de sig til en sjovere hverdag – plus en gevinst på 25.000 kr.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
I hverdagen er der nok at se til, og det kan være svært at finde tid til at pleje det kollegiale. Vi ville gerne gøre noget sammen, der kunne styrke sammenholdet i personalegruppen, og hvor vi kunne motivere og inspirere hinanden. Samtidig måtte det gerne være en aktivitet, hvor vi på en eller anden måde kunne få børnene med. Da vi så fik muligheden for at deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds Tæl skridt-kampagne i uge 4 og 5, slog vi til og tilmeldte os. Vi ville tage det som en oplevelse og samtidig bakke hinanden op.

Sådan gjorde vi
Vi sikrede os de nødvendige skridttællere hos Haderslev Kommune, men kunne også have købt dem hos Dansk Firmaidrætsforbund. Vi fik oprettet et virksomheds-id, og til det indrapporterede vi dagligt, så vi kunne følge med i, hvordan vi hver især klarede det. Dermed kunne vi have lidt intern konkurrence og drille hinanden i en god tone, men hvis en kollega indimellem havde en travl og hård dag og derfor ikke fik gået så meget, gik vi andre dét mere. Vi sørgede for, at det var sjovt, og vi grinede meget undervejs. Dermed syntes børnene også, det var sjovt, og de var med til at løbe rundt på legepladsen.

Det lærte vi
Vi lærte, at det styrker sammenholdet og det kollegiale miljø, når man sammen melder sig til noget og gør det til et fælles projekt. Vi skulle i gennemsnit hver især gå 10.000 skridt hver dag i mindst otte dage for at være med i lodtrækningen om 25.000 kroner. Det mere end opfyldte vi, og vi vandt hovedpræmien. Men vi kom kun så højt op i antal skridt (2.516.640 i alt), fordi vi bakkede hinanden så godt op, også da en kollega blev syg. Det har vi lært en hel del af. Og så lærte vi, hvor meget børnene elsker at være med, når vi voksne har det sjovt.

Om projektet
Dansk Firmaidrætsforbund inviterer til Tæl skridt-kampagnen igen næste gang i uge 17 og 18. Initiativet skal bringe aktivitet og socialt samvær ind i arbejdsdagen samt skabe gode vaner. Læs mere på taelskridt.dk.
Tillidsrepræsentant Mette Jørgensen, Børnehuset Udsigten, fortæller også gerne mere. Hun kan kontaktes på mbfj@haderslev.dk