Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 23
BUPL mener: Hu hej hvor det går...
Regeringen har igen og igen sagt, at der både er råd til skattelettelser og velfærd, hvilket vi nu kan se, ikke er tilfældet.
Af: Tonny Andersen
Visionsløs finanslov og trusler om nye kommunale nedskæringer.
Ja, det skorter ikke på udfordringer.
For få år siden udtalte daværende finansminister Thor Pedersen (V), at vi kunne købe hele verden. I dag har regeringen sat økonomien over styr og fremsætter et finanslovsforslag for 2010, der indebærer historiens største statsunderskud på 86 milliarder kroner og en stigning i arbejdsløsheden fra de nuværende 105.000 til 150.000.
Regeringen har igen og igen sagt, at der både er råd til skattelettelser og velfærd, hvilket vi nu kan se, ikke er tilfældet. Regeringens skattestop og skattelettelser udgør med omkring 50 milliarder kroner i 2010 hovedparten af underskuddet i statskassen. Ufinansierede skattelettelser på 10 milliarder kroner i 2010 illustrerer regeringens økonomiske uansvarlighed.
Skattelettelserne for de rigeste bør derfor droppes, og pengene i stedet bruges på investeringer til gavn for klimaet og beskæftigelsen. Fremrykning af offentlige investeringer har den fordel, at de ikke belaster den finanspolitiske holdbarhed på længere sigt, og samtidig har større effekt på vækst og beskæftigelse end forsøget på at øge privatforbruget via ufinansierede skattelettelser. Vi skal også have gang i bygningsforbedringer på daginstitutions- og fritidsområdet. Tal fra Danmarks Statistik slår fast, at mindst 1516 daginstitutioner ikke lever op til bygningsreglementet.
Igen i år ser vi en økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, der ikke sikrer et forbedret eller bare et uændret serviceniveau i kommunerne, men i stedet fører til nedskæringer.
Det er nødvendigt at få sat en anden dagsorden, der dels sikrer de nødvendige investeringer i velfærd og klima og dels gør op med den i øjeblikket herskende nyliberalistiske tankegang, hvor den offentlige sektor skal styres som den private, hvor privatisering og markedsorientering sættes i højsædet, og hvor alt skal måles. Derfor satte vi for nylig på den fælles konference 'Mere velfærd - mindre marked' mellem Danmarks Lærerforening, FOA og BUPL fokus på behovet for at samarbejde om at sætte de uhensigtsmæssige konsekvenser af markedsgørelsen på dagsordenen op til kommunalvalget i november, og fortælle hvad alternativet kunne være.
Både lokalt og på landsplan skal der skabes en bred platform for en ny politisk kurs, hvor der i stedet for markedstænkning og skattelettelser prioriteres flere ressourcer og mere ansvar i den offentlige sektor. En politisk kurs, der sætter fokus på større lighed, bedre klima og mere velfærd. Norske erfaringer har vist, at det kan lade sig gøre at skabe en bred platform for en ny politisk kurs.
Det skal være attraktivt at arbejde som pædagog og inden for andre velfærdsområder, og det skal være muligt at bruge vores uddannelse optimalt til gavn for børnene.