Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 21
Kommuner blokerer for et bedre arbejdsmiljø
Daginstitutionerne er gode til at løse mange af de små ting, som skaber et bedre arbejdsmiljø, men når det gælder de mest belastende og tunge forbedringer, er der ikke meget hjælp af hente. Kommunernes dårlige økonomi blokerer for de dyre investeringer i for eksempel bedre indeklima
Af: John Peters
Kommunernes dårlige økonomi hindrer et bedre arbejdsmiljø i daginstitutionerne. Det viser erfaringerne fra Arbejdstilsynets brancheindsats på mere end 700 daginstitutioner landet over.
"De enkelte daginstitutioner er gode til at løse mange af de små ting, som kan skabe et bedre arbejdsmiljø. De fleste steder er der kommet dupper under stolene, filt i legekasserne, tæpper i gangene som dæmper støjen, og det er også normalt, at pædagogerne arbejder ved ergonomisk korrekte pusleborde, og at toiletforholdene er i orden. Men når det gælder de tunge og dyre investeringer som f.eks. ventilation og akustisk støjdæmpning, så kniber det for alvor," siger indsatskoordinator i Direktoratet for Arbejdstilsynet, Finn Gamél Christensen til Børn&Unge.

Handleplaner overses. Godt seks ud af 10 daginstitutioner har på landsplan gennemført de såkaldte Arbejdspladsvurderinger (APV), og dermed opfylder disse institutioner de formelle krav til arbejdsmiljølovgivningen. Men de obligatoriske handleplaner, som også skal udarbejdes, overses i kommunerne.
"Hvis en daginstitution står overfor en større investering til ventilation, er det en opgave for kommunen. Den enkelte institution har simpelthen ikke selv råd til at løse problemet. Men kommunerne skal vælge at prioritere på blandt andet skole- og ældreområdet, og i mange tilfælde så "glemmer" kommunerne børneinstitutionerne. Dermed blokerer kommunerne for en løsning af nogle af de svære indeklima- eller støjproblemer."

Frustration. En af de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, som har været på kontrolbesøg i daginstitutionerne, er Karen Holt fra Arbejdstilsynet i Aalborg. Også hun bekræfter, at mange af daginstitutionernes handleplaner bliver syltet i de kommunale forvaltninger:
"Arbejdspladsvurderingerne er et godt redskab for de ansatte, og der er en tendens til, at arbejdsmiljøet er bedre i de institutioner, som har sat fokus på arbejdsmiljøet. Men tit bliver forventningerne til frustration, fordi kommunen ikke bevilger penge til for eksempel udskiftning af et tag med skimmelsvamp eller sørger for ordentlig støjdæmpning."
Tilsynsførende Karen Holt har også lagt mærke til, at de selvejende institutioner overordnet har mere styr på arbejdsmiljøet, end de kommunalt ejede institutioner.
"Beslutningsprocessen er ikke så lang i de private institutioner, og en god forældrebestyrelse kan gøre meget. Jeg har flere eksempler på, at alvorlige indeklimaproblemer i daginstitutionerne har været behandlet i forvaltningerne i årevis, uden at der er sket noget."
I Kommunernes Landsforening er det svært at hente en kommentar, men chefkonsulent Preben Meier Pedersen siger dog, at kommunerne er tvunget til at prioritere benhårdt, og at løsninger også på arbejdsmiljøområdet skal indtænkes i den overordnede planlægning i de enkelte kommuner.
"Forbedringer i institutionerne hænger jo nøje sammen med økonomi, og vi skal have det hele til at hænge sammen. Derfor er vi også bange for "hovsa"-løsninger. Vi er tvunget til at tænke langsigtet, og derfor kommer nogle tiltag altså til at vente," siger Preben Meier Pedersen.