Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 03
TEMA. VUGGESTUE: BUPL: Lad os starte med det bedste
Der er langt færre uddannede pædagoger ansat i vuggestuer end i børnehaver og de integrerede institutioner. Det er ikke godt nok, mener BUPL's formand Henning Pedersen.
Af: Vibeke Bye Jensen
Jo yngre børnene er, jo færre uddannede pædagoger har de nok brug for. Det ser ud til, at mange kommuner tænker sådan. I hvert fald handler de sådan, for der satses ikke på at ansætte pædagoger i tilstrækkeligt omfang i vuggestuerne.
På landsplan er gennemsnittet 54 procent pædagoger i vuggestuerne, i børnehaverne ligger det på 60 procent og i aldersintegrerede institutioner på 57 procent.
Den kendsgerning står i skarp kontrast til resultater af flere undersøgelser, der viser, at uddannet personale er med til at sikre høj kvalitet i daginstitutioner.
Og højkvalitetsinstitutioner er forudsæt­ningen for, at børnene får et bedre voksenliv. De får højere karakterer i skolen, de får en bedre uddannelse og dermed bedre job, som sætter dem i stand til senere at klare sig selv og deres familie.

Paradoksal fordeling. Formand for BUPL Henning Pedersen mener, at det er paradoksalt, at der er færre pædagoger i vuggestuerne, når forskerne er enige om de første års vigtighed.
»Det er underligt, at der ikke har været større politisk opmærksomhed om det, for det vil jo være oplagt at starte med at give børnene det bedste fra de er små. I BUPL har vi fokus på det, vi taler om det, hvor vi kan, og vi sætter forskning i gang, som kan vise, hvad gode vuggestuer betyder,« siger han.
Henning Pedersen mener, at det faktum, at institutioner tidligere har været betragtet som et supplement til hjemmet, har haft betydning for traditionen for den lavere pædagogandel i vuggestuerne.
Der var tidligere alene fokus på den basale omsorgsvaretagelse, og det hænger stadig lidt ved.
»Men forskningen leverer jo flere og flere vidensbyrd om, at det er en målrettet indsats, nærvær fra den enkelte pædagog og pædagogisk viden, som er med til at drive udviklingen for de små. Derfor er det vigtigt med tilstrækkeligt uddannede pædagoger i vuggestuerne. Og jeg kan mærke, at argumenterne gør indtryk på politikerne, når de får formidlet den viden, der efterhånden findes,« siger han.
Der har været talt meget om, at vuggestuen er en del af en tidlig indsats og af betydning for forebyggelse af negativ social arv. Men det er først inden for de senere år, at vi har fået en viden, der dokumenterer, at vuggestuen faktisk kan det, mener Henning Pedersen.
»Jeg håber, at vi kan være med til at vende billedet af vuggestuepædagogernes opgave og vise, hvor vigtig den faktisk er. Uddannede pædagoger har øje for alle børns udvikling både individuelt og i fællesskabet. Det kræver en pædagoguddannelse at kunne spotte og finde ud af, hvordan man kan understøtte de børn, der har særlige behov, og som skal have ekstra opmærksomhed,« siger han.

Bedre muligheder for alle små børn
BUPL anbefaler følgende indsatser i forhold til vuggestuerne:
1. Flere pædagoger til arbejdet med de mindste børn.
2. Alle socialt udsatte børn skal have mulighed for en plads i vuggestue fra de fylder 1 år.
3. I kommuner med faldende børnetal, skal der udvikles daginstitutionsformer for de 0-5-årige, så alle forældre har mulighed for at vælge en daginstitutionsplads til deres barn.
4. I områder med en stor andel af børn fra socialt udsatte familier skal der være sociale normeringer.

Forskelle i kommunerne
En liste over de 26 kommuner, som har over 10 vuggestuepædagoger ansat i rene vuggestuer, viser store forskelle i pædagogandelen.

Odense og Aalborg har en markant højere andel af pædagoger i vuggestuerne sammenlignet med børnehaverne.
Odense:
Vuggestuer: 66,7 %
Børnehaver: 56,4 %,
Integrerede inst.: 65,6 %
Aalborg:
Vuggestuer: 75,0 %
Børnehaver: 67,8 %
Integrerede inst.: 76,0 %

København har en pædagogandel under gennemsnittet (54%) i vuggestuerne, men en højere andel end i børnehaverne.
København:
Vuggestuer: 52,3 %
Børnehave: 43,2 %
Integrerede inst.: 56,2 %

I Aarhus, hvor der i 2012 kun var tre vuggestuer, ligger andelen af pædagoger i vuggestuerne markant under børnehaverne og de integrerede institutioner.
Aarhus:
Vuggestuer: 53,1 %
Børnehaver: 70,2 %
Integrerede inst.: 59,3 %

Kilde: BUPL’s beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik i 2012.