Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 18
Kommunerne beholder 400 mio. til mad
Kommunerne får 400 millioner kroner til mad i daginstitutioner, som de oprindeligt var blevet lovet. Men det er usikkert, om pengene kommer til at gå til formålet.
Af: Gitte Rebsdorf
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik i weekenden en aftale, som betyder, at kommunerne får lov til at beholde de 400 millioner kroner, som de oprindeligt var blevet lovet til frokost i børnehaver og vuggestuer. Men selvom kommunerne har fået midler til ordningen, er den langtfra sikret. Pengene er ikke øremærkede til sunde frokoster i institutionerne, men bliver givet over bloktilskuddet. Det kan meget vel føre til, at de bliver brugt til andet end mad i landets daginstitutioner, vurderer kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Journalisthøjskole.
"I økonomisk trængte tider som nu, er der en risiko for, at pengene blot indgår i kommunekassen. Der er i hvert fald ingen garanti for, at de går til at forbedre madordningen," siger han.
Formand for BUPL, Henning Pedersen, glæder sig over, at kommunerne har fået penge til ordningen, men er også bekymret for, om pengene nu bliver brugt til formålet.

"Med pengene har kommunerne fået mulighed for at etablere gode kostordninger i vores institutioner. Men der er en risiko for, at pengene går til alt muligt andet, og hvis det sker, vil madordninger i daginstitutionerne blive udvandet," siger han.
Kommunerne blev ­allerede sidste år ved kommuneforhandlingerne lovet 400 millioner kroner til den omstridte frokostordning i børnehaver og vuggestuer. Men efter massiv kritik af ordningen valgte regeringen først i det nye år at gøre den ellers tvungne madordning frivillig. Nu er det op til de enkelte bestyrelser i daginstitutionerne at beslutte, om børnene skal have mad eller ej. I den forbindelse blevet det usikkert, om kommunerne stadig fik de 400 millioner kroner.

Ifølge Roger Buch vil regeringen imidlertid have svært ved at forsvare, hvis pengene alligevel ikke bliver bevilget.
"Regeringen er nødt til at betale for det, den selv har besluttet skal indføres, så på den måde er den fanget i sit eget spin. Men hvis det viser sig, at madordningen ikke bliver indført ret mange steder, er det klart, at kommunerne ved de næste økonomiforhandlinger vil få svært ved at kræve samme beløb," siger han.
Formand Henning Pedersen, peger på, at kommunerne vil få svært ved at forsvare, hvis ikke de bruger pengene til mad.
"Kommunerne har jo selv krævet at få de 400 millioner kroner til ordningen. Derfor har vi en forventning om, at de bliver brugt til formålet. Alt andet vil virke noget utroværdigt," siger han.