Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Børns sikkerhed er vigtigst
Flygtninge skal ikke ansættes i daginstitutioner og skoler, før en procedure for børneattester kan sikre børnene, mener BUPL.
Af: Vibeke Bye Jensen
I Danmark er det et lovkrav, at institutioner indhenter børneattester på personale, der er i direkte kontakt med børn under 15 år. Det sker for at sikre, at de ansatte ikke tidligere er straffet for seksuelle overgreb mod børn.
Nu vil regeringen lempe reglerne, så flygtninge kan ansættes i daginstitutioner og skoler uden attester, hvilket har ført til en heftig debat, også i kommunerne. I Esbjerg er flygtninge uden attester velkomne i institutioner, mens Kolding Kommune siger nej, fortæller TV Syd. En rundspørge blandt halvdelen af kommunerne i området viser, at kun få har taget stilling til, om de vil ansætte flygtninge uden børneattester eller ej.
Michael Ziegler (K), formand for KL’s løn- og personaleudvalg, glæder sig over, at regeringen måske vil lempe reglerne for børneattester.
»Vi har brug for tosprogede medarbejdere til at kunne håndtere de mange børn, vi får på grund af de store flygtningestrømme,« siger han til radioavisen på P4.
BUPL mener, at det vigtigste er at sikre børnene, og at der skal sættes noget andet i stedet, hvis børneattesterne droppes for flygtninge.
»Der skal findes en procedure, der ikke efterlader tvivl eller usikkerhed. Men indtil da skal flygtninge ikke i praktik i daginstitutioner og skoler,« siger formanden for BUPL, Elisa Bergmann, til TV Syd.
BUPL har forståelse for, at det kan være svært at skaffe de nødvendige papirer og har derfor foreslået, at der ikke blot skal tænkes i ansættelse, men findes andre muligheder for at sikre bedre integration via institutionerne.
»Det kan for eksempel være ordninger, hvor forældre sammen med deres børn bruger nogle timer i institutionerne for at lære om børn, kultur og samfund i Danmark. Det vil dog også kræve, at der gives ekstra pædagogressourcer,« understreger Elisa Bergmann.