Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 44
Goodbye PMF
25. januar holder PMF og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) stiftende kongres for ny, sammenlagt, men endnu ikke navngivet organisation
Af: Ivan Enoksen
Fusioner, som lykkes, er sjældne i den pædagogiske organisationsverden. Beviset på, at det kan lade sig gøre, blev leveret fredag den 10. december klokken 10.00, da resultatet af urafstemningen om en fusion mellem PMF og FOA blev offentliggjort og viste ja-flertal i begge lejre.
Mens tilslutningen på forhånd blev regnet for sikker hos FOA, herskede der ind til det sidste tvivl om udfaldet af pædagogmedhjælpernes afstemning. Derfor var det en overraskelse, at PMF - ud over en højere stemmeprocent - også kom ud med et større ja-flertal end FOA.
Hos PMF, hvor både hovedbestyrelse og kongres har været delt på fusions-spørgsmålet, stemte 63,9 procent for og 36 procent imod, mens stemmedeltagelsen var 46,7 procent. De modsvarende tal hos FOA var 60,40 og 32,8 procent.
Flertal for fusion var der i 12 af PMF's 17 lokalafdelinger. Størst i Viborg Amt med 95,9 procent, mens PMF Afdeling 4 i Københavns Amt stod stærkest på modstander-siden med en nej-procent på 77,2 procent.

Pædagogisk sektor. PMF's æra som selvstædigt organisation er altså omme. Pædagogmedhjælperne bliver i det fusionerede forbund største gruppe i en pædagogisk sektor, som også tæller dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogiske konsulenter og det pædagogiske personale i kommunale institutioner i København. Sektoren vil med sine 56.000 medlemmer for alvor blive en magtfaktor på det pædagoigiske arbejdsmarked.
I alt får det nye forbund 210.000 medlemmer, som er opdelt i fire sektorer - pædagogisk, social- og sundhed, køkken og rengøring samt teknik og service. Hertil kommer 46 lokale afdelinger med tilhørende a-kassekontorer.
Fusionsaftalen indebærer i øvrigt, at alle PMF's nuværende ansatte og valgte er sikret plads i den nye organisation.

Farvel og tak. Nanna Højlund fra PMF's forretningsudvalg, udtaler:
"Vi er glade for, at så stort et flertal af medlemmerne har bakket op, så vi nu kan se fremad og koncentrere os om det væsentlige, nemlig medlemmernes hverdag, deres løn- og arbejdsvilkår. Det vil sammenlægningen give os langt bedre mulighed for."
Forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA tror, at fusionen er til gensidig fordel.
"Jeg overbevist om, at vi i det nye forbund kan finde inspiration i PMF's mere ligefremme tilgang til det faglige arbejde. Og at pædagog-medhjælperne kan drage nytte af at være i forbund med mange forskellige faggrupper."
BUPL-formand forbundsformand Birgit Elgaard ønsker held og lykke.
"Fra BUPL's side har vi haft og vil fortsat have et godt samarbejde med alle i den pædagogiske branche. Vi har mange berøringsflader og ting til fælles, ikke mindst vores arbejdspladser. Der, hvor det giver mening, skal vi derfor kæmpe skulder ved skulder for bedre vilkår for børn og personale i daginstitutionerne, fritidsinstitutionerne og klubberne rundt om i landet."
Om en måneds tid er PMF ikke mere. Det er fagbladet Job og Børn heller ikke. Må det i den anledning være Børn&Unge tilladt at takke "konkurrenten" for mange års stimulerende samspil.