Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 36
Ny Løn på skrump
Rudkøbing Kommune vil bruge halvdelen af Ny Løn-puljen til at lappe huller i kommunekassen. Det sker trods en henstilling fra Kommunernes Landsforening om, at kommunerne lever op til overenskomsten og afsætter 1,22 procent af lønsummen til Ny Løn
Af: Peter Bøgsted
For fjerde år i træk kan medarbejderne i den langelandske kommune Rudkøbing se frem til, at de kommer til at betale for kommunens dårlige økonomi. De lokale politikere har nemlig endnu engang valgt at halvere den centralt aftalte pulje til Ny Løn. Det vil give en besparelse på godt 800.000 kroner på kommunens budget for 2003, men vil samtidigt sende de ansatte endnu længere agterud sammenlignet med lønudviklingen for medarbejdere i landets øvrige kommuner.
I et forsøg på at få politikerne i tale og få dem til at ændre deres beslutning indkaldte det lokale KTO og tillidsrepræsentanter fra alle faggrupper i kommunen i sidste uge byrådet til et fælles møde. Til stor skuffelse for arrangørerne glimrede de fleste af byrådspartierne ved deres fravær. Ikke mindst var det et slag i ansigtet, at Socialdemokratiet, som sammen med SF og en nu frafalden socialdemokrat udgør flertallet, holdt sig væk. Og meget tyder på, at beslutningen om at halvere Ny Løn-puljen står fast. I hvert fald siger byens borgmester, socialdemokraten Johan Norden:
»Jeg forstår fuldt ud utilfredsheden blandt medarbejderne, men kommunen er simpelthen ikke i en økonomisk situation, der gør os i stand til at honorere kravet. Det er ikke noget, vi gør af lyst, men af nød. Rudkøbing Kommune er netop blevet beskåret i det tilskud, vi modtager som en af landets vanskeligt stillede kommuner, hvor vi faktisk havde sat næsen op efter at få fordoblet tilskuddet fra næste år.«
Borgmesteren erkender, at det kan blive et problem for kommunen, at medarbejderne ser deres kolleger andre steder løbe fra dem lønmæssigt.
»Kommunen vil gerne fremstå som en attraktiv arbejdsplads, og det er klart, at lønnens størrelse også spiller en rolle i den forbindelse. Vi har bare ikke pengene,« siger han.

Trues med fyringer. Derimod synes Socialdemokratiets flertalspartner i byrådet, SF, nu at være parat til at tage besparelsen af bordet, men det vil komme til at koste stillinger:
»Det gør naturligvis indtryk, at de ansatte og deres repræsentanter træder så massivt frem med deres krav. Det kan heller ikke passe, at det er medarbejderne, der skal betale for et serviceniveau, kommunen ikke har råd til. Derfor vil SF rejse sagen på mødet i økonomiudvalget den 5. september, hvor budgettet skal vedtages. Her vil vi lægge op til, at den anbefalede pulje på 1,22 procent af lønsummen bliver afsat. Velvidende, at det kommer til at koste stillinger, men det ved de ansatte godt,« siger SF-medlem af økonomiudvalget Tonni Hansen, der beklager, at partiet "af tekniske grunde" ikke har sagt fra til besparelsen tidligere.
For Hanne Mikkelsen, der er faglig sekretær og lønforhandler i BUPL Fyn, kommer SF's melding om at arbejde for at fjerne den planlagte besparelse som en velkommen overraskelse.
»Det er da glædeligt, at SF nu ændrer signaler. Men vi tager klart afstand fra, at medarbejderne trues med fyringer, blot fordi de står fast på deres overenskomstmæssige krav. Det er ikke en måde at føre politik på, og et politisk flertal af Socialdemokratiet og SF burde forventes at agere anderledes. I første omgang havde kommunen afsat det fulde beløb til Ny Løn, men trak så siden halvdelen ud igen. Hvis der havde været tale om en bindende aftale, havde de ikke kunnet gøre det,« siger Hanne Mikkelsen og tilføjer:
»Godt nok er der tale om en hensigtserklæring i overenskomsten om at afsætte de 1,22 procent til Ny Løn, men Kommunernes Landsforening (KL) vil fremstå som utroværdige, hvis deres medlemmer - kommunerne - ikke lever op til aftalen. Vi har da også set, hvordan Kolding Kommune for nyligt ændrede beslutning i en lignende sag efter henstilling fra KL.«

Sender regning videre. I lighed med Rudkøbing lagde Kolding Kommune op til en halvering af beløbet til Ny Løn på næste års budget. Dengang udtalte KL's formand, Ejgil W. Rasmussen, at de aftalte 1,22 procent, som skal sættes af til Ny Løn, skal ses som et gennemsnit for samtlige kommuner, men at KL stærkt opfordrer hver enkelt kommune til løfte sin del.
»På kommunernes anbefaling lagde KL ved overenskomstforhandlingerne stor vægt på at bevare og udbygge Ny Løn (...). Hvis kommunerne skal bevare troværdigheden på dette punkt, er det derfor afgørende, at kommunerne afsætter midlerne til Ny Løn i det forudsatte tempo. Hvis der skal spares på budgettet, vil KL anbefale, at det sker på andre måder end ved at spare på lønudviklingen for den enkelte ansatte. En lav lønudvikling er heller ikke et godt signal i en periode med truende mangel på arbejdskraft,« udtalte KL-formanden blandt andet.
Ejgil W. Rasmussen understregede i samme forbindelse, at såfremt kommunerne afsætter færre midler til Ny Løn end forudsat i overenskomsten, vil de kommunalt ansatte som følge af den aftalte reguleringsordning få større generelle lønstigninger til næste år. Altså er der ingen besparelse at hente for kommunerne set under et, men blot tale om, at de kommuner, som ikke lever op til aftalen, på den måde sender regningen videre til de øvrige.
Kolding Kommune valgte altså at følge henstillingen fra KL, mens det tilsyneladende ikke bliver resultatet i Rudkøbing, hvis det står til borgmester Johan Norden:
»Jeg kender godt KLñs holdning. Men vi kan ikke gøre andet end at tage udtalelsen til efterretning.«