Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 34
Nedskæringer; Knapt så slemt i Silkeborg
Institutionerne i Silkeborg skal holde slemt for trods en ny budgetaftale med færre besparelser, end politikerne oprindelig lagde op til
Af: Peter Bøgsted
Samtlige partier i Sammenlægningsudvalget i Ny Silkeborg Kommune - bortset fra SF - har underskrevet en budgetaftale, der indebærer færre besparelser, end politikerne i første omgang spillede ud med. Men det er en aftale, som stadig vil være særdeles mærkbar på især institutionerne i den nuværende Silkeborg Kommune. Aftalen blev indgået efter en ugelang arbejdsnedlæggelse blandt kommunens pædagoger, dagplejere og pædagogmedhjælpere.
Mens det oprindelige budgetforslag opererede med 21 millioner kroner i besparelser på institutionsområdet, er tallet i den nye aftale seks millioner kroner. På skoler og SFO'er skal der spares to millioner kroner og ikke som først bebudet 12.
Ifølge formanden for Børne- og Ungeudvalget, Ella Porskær (V), medfører aftalen, at normeringerne i Silkeborgs daginstitutioner bliver skåret med fem procent, mens de på grund af harmoniseringen vil blive forbedret i de tre øvrige kommuner i det ny fællesskab. I Kjellerup, som i dag ligger lavest, med seks procent. I Them med tre procent og i Gjern med 1,5 procent.

Svingende tal. Gennem de seneste uger er der kommet meget svingende budgettal for den nye kommune. Det skyldes, siger Ella Porskær, at der har været stor usikkerhed om, hvor meget det koster at overtage de sociale institutioner fra amtet og varierende beregninger på, hvor stort det kommende pasningsbehov vil være.
"Det seneste tal, jeg har modtaget fra forvaltningen, viser en vækst i børnetallet, som svarer til, at der er behov for 35 nye pædagogstillinger næste år," siger hun.
Efter pres fra en række kommuner - blandt dem Ny Silkeborg - har indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen erkendt, at der ikke er fulgt penge nok med, når kommunerne fra årsskiftet overtager amternes sociale opgaver. Derfor har han lettet lidt på låget til pengekassen og indvilget i at sende penge til de mest trængte kommuner.
"Vi har fået seks millioner kroner. Det betyder, at det vil koste kommunen 25 millioner at overtage de sociale institutioner," siger Ella Porskær.
Så skønt det samlede budget for Ny Silkeborg Kommune kalkulerer med at overskride den meget snævre vækstramme, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, med 22 millioner kroner, forventer hun, at politikerne holder fast i den nye aftale.
"Budgettet er underskrevet, så jeg kan ikke forestille mig, der bliver ændret på det," siger hun.