Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Hvordan mon det går med majsene?
Vonsbæk Børnehus ligger i en landsby ved Haderslev, og på den anden side af vejen er der mark. Her var børnene med, fra majsene blev sået, til de blev høstet. Det gav mulighed for masser af leg og læring alt sammen efter aftale med landmanden.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Vi ville gerne være en del af lokalområdet, og vi ville gerne opleve, at man ikke behøver at køre langt væk for at få gode oplevelser. Vi har en mark på den anden side af vejen, og det ville vi udnytte til hyppige udflugter, der samtidig kunne give børnene læring. Vi har børn fra både Haderslev og fra det landområde, vi ligger i, og vi ville gerne følge en marks afgrøder fra såning til høst og dermed få mulighed for at fortælle børnene om årstider, sol og regn, ukrudt, foder til køerne og meget mere.

Sådan gjorde vi
Vi snakkede med landmanden, der har marken på den anden side af vejen. Vi var med, da han såede, og vi gik hver uge over og så, hvordan det gik. Vi så de første spirer, og vi havde tommestok med, så vi kunne følge væksten. Vi så, at nu nåede majsene til knæene, nu nåede de lårene, og nu nåede de til brystet, og vi tog billeder til Facebook. Vi så, da majsene blev høstet, og vi fik nogle kolber, som ikke smagte godt, for de var til køernes foder. Men så købte vi nogle andre til vores høstfest.

Det lærte vi
Vi lærte, at børnene sagtens kan være engagerede i et projekt, der kører over et helt år. Det havde vi ikke været helt sikre på. Vi fik lov til at lave en sti ind mellem majsene, som vi markerede med gavebånd, og vi fandt en plads derinde, hvor vi kunne spise madpakker. Vi lærte, at når vi på den måde kombinerer oplevelse og læring, kan børnene holde fascinationen og efterhånden selv konkludere og tænke videre: Nå, trist det regner, men det er godt for majsene...

Vores råd til andre
● Udnyt de nære ting i lokalområdet. Vi fik en aftale med landmanden, men det kan også være mekanikeren: Må vi komme og se, når du reparerer en bil? Eller teatret: Må vi komme om bag scenen?
● Få forældrene med. Vi brugte Facebook meget og sørgede for at få fotos og små historier om vores besøg i majsmarken lagt ud. Dermed kunne børnene snakke videre med forældrene om det.

Om projektet
Vonsbæk Børnehus oplevede stor interesse fra børnene, når der kom traktorer og maskiner på marken overfor. Derfor besluttede institutionen at ’adoptere’ marken og følge den. Læring, oplevelse og udflugter gik op i en højere enhed. Marken blev besøgt mindst én gang om ugen med skiftende børnegrupper. Og børn fra både by og land blev klogere på årets gang og på institutionens nærmeste omgivelser. Kontakt: Institutionsleder Tina Gustafsen på tlf. 7457 9119.