Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 47
Fagbøger
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
Af: Vibeke Bye Jensen
Urolig og uopmærksom - en bog om ADHD og DAMP, af Gerhard W. Lauth, Peter F. Schlottke og Kerstin Naumann (oversat fra tysk og bearbejdet af Christine Carstensen). Borgen, kr. 249, 210 s.
Bogen fortæller om opmærksomhedsforstyrrelse hos børn, forekomsten af lidelsen, hvordan den opstår, og hvad for-ældrene kan gøre i deres dagligdag med et DAMP-barn. Samtidig giver bogen gode råd om skole-hjem-samarbejdet samt en oversigt over mulighederne for professionel hjælp både medicinsk og psykologisk. De tyske forfatteres holdning og deres erfaringer på området er velkomne impulser i Danmark som alternativ til den engelsktalende tradition, som ikke er helt så sammenfaldende med danske forhold som denne tyske bog.

Børn af alkoholikere, redigeret af Birgit Madsen og Anette Hvidkjær. Kroghs Forlag, kr. 229, 224 s.
Bogen indeholder 25 stærke beretninger om svigt i barndommen, fordi far eller mor var alkoholikere. Smerten fortsætter langt ind i voksenlivet, og nogle af skribenterne er selv blevet alkoholikere og kæmper fortsat en hård kamp for at komme ud af misbruget. Andre har været mønsterbrydere, men alle er på en eller anden måde mærket af det svigt, de har oplevet. Følelser som skam, skyld og mindreværd går igen i beretningerne fra vidt forskellige sociale miljøer. Bogen blev sat i gang, ved at en af skribenterne, Bettina Nielsen, skrev om at være vokset op med sorg, svigt og savn på grund af farens alkoholmisbrug. Hun blev inspireret af et foredrag med Peter Olesen om børns sorg. Forfatter og journalist Peter Olesen har været konsulent på bogen, som er den sjette i serien om sorg og savn, begyndt i 1999 med "Min mor døde. Min far døde".

Kunsten at samarbejde, af Hanne Museth og Kitty Dencker. Forlaget Nord-Press (fax: 9884 2488 eller e-mail: ejvind@basistryk.dk), kr. 198.
Forfatterne er erfarne erhvervspsykologer, og de sætter igen fokus på det svære samarbejde, som bliver mere og mere på-krævet at kunne klare, fordi ledelse uddelegeres i grupper og team. Samarbejde betyder, at den enkelte er i stand til at samordne sin indsats i forhold til helheden. I bogen bliver der ikke lagt skjul på, at sameksistens ikke følger en enkelt opskrift. Derfor indeholder den heller ikke nemme løsninger. Vægten lægges på for-ståelsesmodeller for det samspil, der foregår på enhver arbejdsplads, og ikke mindst på forslag og inspiration til handling, når der er brug for det.

Læg krop til sproget - lette lege, sange, danse, rytmik, drama og sprogøvelser for tosprogede børn og unge, af Birgit Bach. Forlaget Lea (http://www.forlagetlea.dk), kr. 350, 207 s. (stort format).
Bogen er en samling af lege, dramaeksempler, sange, rap og sprog-øvelser med mere, der for det første prøver at gøre sprogindlæring til noget sjovt, engagerende og socialt. For det andet inddrages kroppen og sanserne i læringsprocessen. Den er tænkt som et supplement til den almindelige danskundervisning og kan laves i et almindeligt klasseværelse. Legene/øvelserne er afprøvet på børn fra børnehaveklasse til ældste klassetrin.

Bliv hos mig, når jeg er vred - sådan takler man børns aggressioner og raserianfald, af Thomas Kaiser (oversat fra tysk af Anette Betke). Forlaget Borgen, kr. 169, 82 s.
Bogen ser nærmere på årsagerne til børns raserianfald lige fra de smås vrede, når de ikke får deres vilje, og til de større børns fjendtlige og voldelige adfærd over for jævnaldrende og forældre. Kaiser kommer med konkrete forslag og ideer til, hvordan man takler og forebygger børns raserianfald. Hans pointe er, at det er vigtigt at formidle samhørighed og solidaritet med et barn, der er rasende. I stedet for at isolere og forvise barnet, skal man beskæftige sig med det, dele opgaver med det for herved at ændre fjendtlighed til følelser af samhørighed og samarbejdsvilje.

Den sociale dimension i pædagogikken, af Per Schultz Jørgensen (red.). Kroghs Forlag, kr. 279, 289 s.
"Sæt det sociale grundlag til debat og giv det indhold, der svarer til den arv, vi ønsker at give videre til vores børn. Det er nemlig den sociale sammenhæng, børn lærer mest af." Sådan står der på bagsiden af den bog om den sociale dimension i pædagogikken, som 17 skribenter har givet deres bidrag til. Fælles for gruppen af leverandører til bogen er, at de skriver ud fra det perspektiv, at den sociale dimension er rammen, som indlæringen forløber i. Og som bør sikre, at børn tør være åbne, modtagelige og eksperimenterende. Det er i de sociale sammenhænge, at børn lærer sig selv at kende som mennesker og oplever solidaritet, venskab, ensomhed og kravet om social kompetence. Bogen henvender sig især til fagpersoner, der har med skolebørn at gøre.

Børn og dans, af Rosamund Shreeves. Forlaget Drama, kr. 198, 116 s. (stort format).
Bogen er en praktisk vejledning til undervisning i kreativ dans for børn. Første del beskriver bevægelsesmaterialet, det vil sige, hvad dansen skal handle om og arbejdsmetoderne. Anden del viser, hvordan bevægelsesmaterialet kan relateres til en bred vifte af ideer. Tredje del er en samling detaljerede undervisningseksempler. Bogens mange konkrete ideer og eksempler bliver skrevet ind i en række detaljerede undervisningsforløb, som kan anvendes til børn i alle aldre.