Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
OK-15 på plads med stort flertal. Pædagogerne stemmer massivt ja
Med 93 procent jastemmer har BUPL’s medlemmer godkendt en overenskomst, der giver en lønstigning på 5,42 procent over de næste tre år. 43 procent af de stemmeberettigede deltog i urafstemningen.
Af: Steffen Hagemann
Det blev et klart ja fra medlemmerne til resultatet af årets overenskomstforhandlinger. 93 procent af de afgivne stemmer ved urafstemningen, som sluttede den 9. april, var således et ja til en aftale, der giver en lønstigning på 5,42 procent over de næste tre år. Samtidig er der også en forbedring af pensionen på vej.
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, er tilfreds med den store opbakning til aftalen mellem BUPL og arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL).
»Det er rigtigt godt. Og det samlede resultat har givet det, vi havde en forventning om, nemlig en reallønsstigning og forbedring af pensionen,« siger hun.

Fokus på kvalitet. Elisa Bergman fremhæver også en anden del af ­aftalen, nemlig at overenskomsten indebærer en mere professions­orienteret indsats i de kommende år. BUPL og KL vil sætte fokus på, hvordan ledere og pædagoger i fællesskab kan udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Derfor igangsættes initiativer, der kan give inspiration til udvikling og kvalificering af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet.
På folkeskoleområdet vil de to organisationer kortlægge og indhente viden samt positive erfaringer med pædagoger i skolen, siden folkeskolereformen trådte i kraft sidste år. Arbejdet skal blandt andet have fokus på, hvordan pædagogerne kan understøtte børns trivsel, udvikling og læring på de enkelte trin, og hvordan pædagogerne får organiseret deres arbejde, herunder det arbejde, der kræver samarbejde med lærerne.
»Det giver os mulighed for i de kommende overenskomstforhandlinger at sætte fokus på, hvordan man skaber kvalitet som pædagog,« siger Elisa Bergmann. Hun peger på, at det blandt andet er afgørende, at pædagogerne får tid til forberedelse og evaluering, og at de har mulighed for udvikling og efteruddannelse.

Flere stemmer. I alt har 23.680 ud af 55.087 stemmeberettigede stemt ved urafstemningen. Det svarer til en stemmeprocent på 43. Ved ur­afstemningen for to år siden var stemmeprocenten på 38. Elisa Bergmann glæder sig over, at flere har stemt ved denne urafstemning.
»Det er så vigtigt for vores organisation, at så mange som muligt giver sig til kende, så jeg er glad for, at det går den rigtige vej,« siger hun.
Blandt lederstemmerne var 92,5 procent et ja til overenskomstresultatet. Stemmeprocent var lidt højere end for BUPL’s medlemmer under ét. 2.164 af de i alt 4.386 stemmeberettigede ledere stemte. Det giver en stemmeprocent på 49.

Fakta om OK-15
Det giver den nye overenskomst
● Lønstigninger på i alt 5,42 procent.
● Højere pensionsbidrag eller en fritvalgsordning fra 2016.
● Ekstra lønløft til de pædagogstuderende på 0,40 procent udover de generelle lønstigninger.
● En række professionsorienterede indsatser, der fokuserer på pædagogernes opgaver og vilkår i forhold til 0-6- årsområdet og i folkeskolen samt på, hvordan fagprofessionelle bedriver ledelse.
● Varige midler til kompetence­fonden til pædagoger og ledere, når de deltager i fagspecifikke kurser eller videreuddannelser.
● En særlig indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
● Udvikling af det lokale sam­arbejde i MED-systemet og mellem leder og tillidsrepræsentant.
● Tryghedspuljen føres videre.
● En ekstra uges lønnet barselsorlov til fædre.