Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 42
Indflydelse: Flyt initiativet tilbage til praktikerne
De seneste år er der sket flere ændringer i folkeskolen. Mange af dem er besluttet, uden af lærere, pædagoger og forældre har haft reel mulighed for at påvirke dem. Det vil fem organisationer med BUPL og Danmarks Lærerforening i spidsen ændre på. Derfor har de sendt en række anbefalinger til politikerne om, hvordan man bedst løser skolernes problemer.
Af: Mikkel Kamp
Elevplaner, større rummelighed, bindende mål, test, dokumentation. Det vrimler med nye tiltag i folkeskolen, og næsten hver uge bringer medierne nye historier om problemer i skolerne - og politikerne reagerer med nye initiativer.
Det betyder, at det er vanskeligt for lærere og pædagoger selv at tilrettelægge hverdagen, så den passer til virkeligheden på den enkelte skole. Det skal der laves om på, mener lærere, pædagoger, forældre og elever.
Derfor har BUPL, Danmarks Lærerforening, Skole og Samfund, Lederforeningen (forening for skoleledere) og Danske Skoleelever i fællesskab skrevet en række anbefalinger til, hvordan folkeskolen klarer sine største udfordringer.
Anbefalingerne kommer, fordi der lige nu er mulighed for at påvirke politikerne, vurderer formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, der tog initiativ til samarbejdet.
"Vi har oplevet en periode, hvor vi er blevet inddraget meget lidt i beslutningerne. Men nu er der indgået et skoleforlig, og der er kommet politiske udmeldinger om, at man gerne vil lave de nødvendige justeringer. Så må vi jo gribe chancen og komme med vores bud," siger lærerformanden og understreger, at ingen af parterne har planer om at ændre folkeskoleloven fundamentalt.
Men de vil gerne have størrre indflydelse. Politikerne skal skabe rammerne, så skal lærere, pædagoger og forældre nok skabe indholdet, mener Allan Baumann, der er faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg.
"Anbefalingerne er reaktion på tankegangen blandt mange politikere om, at alt nyt er godt, bare fordi det er nyt. Sådan er det ikke. Man skal inddrage dem, der arbejder og har sin daglige gang på skolen i beslutningerne. Det er dem, der ved, hvad der passer til netop den skole," siger Allan Baumann.
Han mener, det er oplagt, at BUPL er med til at komme med anbefalinger, selvom en del af dem handler om elevplaner og test, som pædagogerne på skolerne ikke har meget at gøre med.
"BUPL har næsten 10.000 medlemmer i skolerne, og alt tyder på, at samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver større og større i fremtiden. Derfor er det helt afgørende for os, at hele folkeskolen fungerer," siger han.

Alle ledere skal uddannes. Organisationerne vil skabe gode rammer for at forbedre samarbejde mellem de forskellige faggrupper i skolen. Det gælder både lærere og pædagoger, men også sagsbehandlerne i kommunens forvaltning.
"Vi skal kigge på, hvilke vilkår man har på skolerne. Politikerne siger, at lærerne og pædagogerne skal samarbejde, men hvorfor skaber de ikke nogle arbejdstidsregler, der giver plads til, at man kan indrette sig bedst muligt til de lokale forhold på skolen? Det er ikke på Christiansborg, man skaber rum for børnenes indlæring - det er på den enkelte skole," siger Allan Baumann.
Organisationerne anbefaler, at satse mere på uddannelse til alle ledere på skolerne.
"Der er generelt fokus på at god ledelse er en forudsætning for, at hverdagen fungerer. Men det er også vigtigt at fokusere på, at ledelse handler om hele lederteamet. Det er både skolelederen, SFO-lederen og den administrative leder. De skal alle have de nødvendige redskaber, hvilket blandt andet handler om den rigtige efteruddannelse," siger Allan Baumann.
Anders Bondo Christensen ved godt, at politikerne ikke retter sig efter alle anbefalingerne, men han råder dem til at fjerne noget af papirarbejdet.
"Medarbejderne på skolerne er blevet pålagt en masse bureaukrati, og det er foregået hen over hovedet på os. Vi skal have skåret ned på bureaukratiet. Og det er vigtigt rent psykologisk, at det sker rimelig hurtigt," siger formanden for Danmarks Lærerforening.
Anbefalingerne er afleveret til undervisningsminister Bertel Haarder og sendt til partiernes uddannelsesordførere. Socialdemokraternes ordfører, Christine Antorini, vil tage initiativ til at drøfte anbefalingerne på Christiansborg.
"Vi har noteret, at regeringen ønsker et bredere samarbejde, og det må betyde, at nye spørgsmål om folkeskolens udvikling kommer til debat. Det vil vi gerne prøve af", siger hun til Folkeskolen.dk
Undervisningsminister Bertel Haarder nøjes indtil videre med at studere samtlige forslag nøje og sende enkelte af dem videre til et udvalg, som skal se på, hvordan man gør skolen mindre bureaukratisk.


Uddrag af anbefalingerne
BUPL, Danmarks Lærerforening, Skole og Samfund, Lederforeningen og Danske Skoleelever anbefaler
• Det anbefales, at den enkelte skole sikres de fornødne rammer til at fremme samarbejdet mellem lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre faggrupper såvel kommunalt som på den enkelte skole med henblik på kvalificeret løsning af både de undervisningsmæssige- og sociale opgaver.
• Det anbefales, at der sikres midler til den enkelte skole til opprioritering af og uddannelse i interkulturel pædagogik på den enkelte skole med henblik på at øge både lederes, læreres, pædagogers, forældres og elevers forståelse af de tosprogedes baggrund.
• Det anbefales, at skolerne udarbejder en samlet uddannelsesplan og en plan for den enkelte medarbejder, så det er gennemsigtigt for medarbejderne, hvornår og i hvilket omfang de tilbydes uddannelse.
• Det anbefales, at der oprettes netværk på skolerne med deltagelse af både pædagoger og lærere.
• Det anbefales, at skolens ledere tilbydes kontinuerlige efteruddannelsestilbud som led i den løbende kompetenceudvikling.
• Det anbefales, at kommunerne indfører og anvender mentorordninger for ledere.
• Det anbefales, at ledernes foresatte tager hånd om ledernes arbejdsmiljø.
• Det anbefales, at tiltag for førledere prioriteres højt i kommunerne og blandt uddannelsesudbydere.
• Det anbefales, at kompetencefordelingen mellem de forskellige ledelsesniveauer afklares.
• Det anbefales, at alle ledere sikres relevant lederuddannelse.

Læs resten af anbefalingerne i pjecen: Sådan kommer vi videre på www.dlf.org