Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
Hvordan bliver læreplanerne bedre?
Send dit forslag til forbedringer af de pædagogiske læreplaner til ministeriet, så bliver du måske hørt.
Af: Lene Søborg
Ministeriet for Børn og Undervisning har åbnet en digital postkasse, som pædagogiske praktikere kan bruge til at sende kritik, idéer og kommentarer vedrørende pædagogiske læreplaner. Ministeriet vil modernisere de pædagogiske læreplaner, der har eksisteret siden 1. august 2004 og har udover at skabe den digitale postkasse nedsat ’Mastergruppen for styrkede læreplaner’. Den består af eksperter og organisationsfolk, og én af dem er Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg:
»Postkassen er et fint initiativ, for det er vigtigt at høre praktikernes kommentarer til det arbejde, der er sat i gang. Så jeg opfordrer alle pædagoger og ledere til at skrive.«
Hvis han selv skulle sende en mail til postkassen, ville han først og fremmest fastslå, at læreplanerne er et fagligt refleksionsværktøj.
»Hvis læreplanerne skal styrkes, bør der stå noget mere udførligt om leg og kreativitet, og hvordan de understøttes i forhold til børns udvikling. Jeg ville også pointere, at revisionen ikke må føre til mere dokumentation, testning og måling for systemet egen skyld,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
Ministeriet opfordrer pædagogerne til især at skrive om tre emner:
1. Det pædagogiske grundlag: Hvilket værdigrundlag er dagtilbud baseret på, og hvilke pædagogiske principper og begreber er afgørende?
2. Læreplanstemaer og brede pædagogiske læringsmål: Har læreplanstemaerne de rigtige titler, hvad ligger i de enkelte temaer, og hvordan sikres sammenhæng mellem temaerne? Hvordan kan man meningsfuldt udfolde brede pædagogiske læringsmål, der sætter en retning for gode læringsmiljøer med plads til fagligt råderum?
3. Styrket praksis for evaluering og opfølgning: Hvordan styrkes den daglige evalueringspraksis i dagtilbuddene?