Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 26
Lønsikring på vej
Pædagoger skal kunne forsikre sig til en bedre økonomi som arbejdsløse. BUPL har ændret kurs. A-kassens formand Lis Pedersen forklarer hvorfor.
Af: Lene Søborg
Selvom pædagoger ikke har verdens højeste løn, er der et stort gab mellem lønnen og dagpengene.
Ledige pædagoger får i snit kun en indkomst, der svarer til halvdelen af deres løn, hvis de mister deres arbejde. Har de siddet på en lederstol, er afstanden mellem dagpengene og lønnen endnu større.
Det har ikke været et stort problem, mens arbejdsløsheden har ligget og puttet sig under én procent. Men i takt med, at kommunerne sparker pædagoger ud i bundter, stiger problemet.
Det er baggrunden for, at BUPL's hovedbestyrelse nu har besluttet, at pædagogerne bør have mulighed for at tegne en ekstra forsikring, sådan at de kan få et supplement til dagpengene, hvis de bliver arbejdsløse.
Hidtil har BUPL ikke ønsket at indgå aftaler med forsikringsselskaber om en ekstra forsikring. Begrundelsen har været, at det kunne underminere de nuværende dagpengesatser, og at BUPL hellere vil arbejde for højere dagpengesatser.
"Men det er ikke lykkedes for os. Og nu ser vi, at arbejdsløsheden stiger, og at alle andre tilbyder deres medlemmer en lønsikring. Det har ført til et øget pres fra vores medlemmer, der også ønsker sådan en forsikring," forklarer Lis Pedersen, der er formand for BUPL's a-kasse.
Hun har siden i sommer, hvor truslen om fyringer er blevet blodig alvor i kommunerne, fået mange henvendelser fra bekymrede medlemmer, som ønsker at forsikre sig til en højere indtægt, hvis de bliver arbejdsløse.
I dag kan de ikke selv tegne en privat forsikring, som er til at betale. Men BUPL kan skaffe dem en forsikring ved at indgå en kollektiv aftale med et forsikringsselskab som et tilbud til alle medlemmer af BUPL.
"Mange af vores konkurrenter i de tværgående a-kasser tilbyder en lønsikring. Det skal vi naturligvis også have på hylderne til vores medlemmer," siger Lis Pedersen.
BUPL er gået i gang med at indhente tilbud fra en række forsikringsselskaber, og Lis Pedersen forventer, at der kan ligge en ordning klar til medlemmerne i løbet af første halvår af 2011.
"Det skal gå så hurtigt som muligt," fastslår hun.
Problemet er, at de pædagoger, som er blevet fyret nu eller bliver fyret i løbet af det næste års tid, ikke vil kunne tegne forsikringen. Man skal have haft fast arbejde i et halvt til et helt år, før en typisk lønsikring træder i kraft.
"Vi er sent ude. Men det har overrasket os, hvor hårdt pædagogerne er blevet ramt af fyringer. Det havde vi ikke regnet med," siger Lis Pedersen.
Hun understreger, at det stadig er en hjertesag for BUPL at arbejde for højere dagpengesatser. Det har beslutningen om at tilbyde forsikringer ikke rokket ved.
"Vi mener fortsat, at det er vigtigt at fastholde og udvikle det solidariske a-kasse-system," siger Lis Pedersen.

Hvad er lønsikring?
Lønsikring er det officielle ord for en lønforsikring. En lønsikring giver en ekstra indtægt oven i dagpengene, hvis man bliver arbejdsløs. Hvor meget man får ekstra, hvornår man får pengene, og hvor længe man får dem, afhænger af, hvor meget man betaler i forsikring. De fleste forbund, som har indgået aftaler med forsikringsselskaber om lønsikring, giver deres medlemmer en bred vifte af valgmuligheder, sådan at den enkelte kan tilpasse ordningen til sit behov.