Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
LEDER. Men forældrene er jo tilfredse...
Af: Elisa Rimpler
Efter at DR2 sendte dokumentaren ’Hvem passer vores børn?’, ringede Berlingske for at spørge mig om en undersøgelse fra 2016 bestilt af Indenrigsministeriet. Den viser, at 88 procent af forældrene er tilfredse med dagtilbuddene og glade for personalets indsats. Avisen ville påvise, at BUPL overdriver, når vi taler om behov for flere pædagoger i daginstitutionerne.
Overordnet er det godt, at forældrene er tilfredse. Det er afgørende for det pædagogiske arbejde, at pædagoger lykkes med at opbygge gode relationer til forældrene. Det er vi gensidigt afhængige af, når vi skal samarbejde om barnets trivsel og udvikling.
Men tilfredshedsundersøgelser sætter forældrene i et klassisk ­dilemma. For som forældre har man ikke indblik i hverdagen i institutionen eller i den pædagogiske opgave. Derfor er det en svær undersøgelse at svare helt sandfærdigt på. Svarene er og bliver baseret på tillid til pædagogerne. Samtidig tager undersøgelserne ikke bestik af den helt almindelige, psykologiske mekanisme, der udløses af kærlighed: Hvordan skal man som forældre med god samvittighed overlade sit barn i hænderne på pædagoger og medhjælpere i en daginstitution, hvor man ikke er tryg ved normeringen? Svaret giver vist sig selv!
Der er god grund til at tro, at tilfredshedsundersøgelserne slet ikke kan stå alene. For få år siden viste en undersøgelse for eksempel, at 9 ud af 10 forældre – uanset partifarve – ønsker sig bedre normeringer. Både forældre og bedsteforældre har i den seneste tid ytret sig kritisk om forholdene i daginstitutionerne, når det handler om tid til omsorg, nærvær og god pædagogik. I skrivende stund flyder de sociale medier over med #ErDerEnVoksenTilstede, der varsler forældreoprør og demonstrationer i hele landet.
Det er på høje tid. For selvom flere pædagoger tager bladet fra munden, og udsendelser som DR-dokumentaren sætter billeder på pædagoger og lederes vidnesbyrd, får vi ikke vendt den negative sparespiral, før forældrene kræver retten til et godt børneliv for deres børn.
Til gengæld står vi lige ved siden af med løsningsforslag til politikerne, så de kan komme i gang med genopretningen af børneområdet. Hellere i dag end i morgen.

Elisa Rimpler