Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
TEMA: OVERENSKOMST 2013. Det bliver svært at få en aftale
Der er ikke mange penge til overenskomsten. Alligevel skal det nok lykkes at få en aftale, siger ekspert. Lærernes arbejdstidsaftale og en mulig ændring af reguleringsordningen kan blive de afgørende punkter.
Af: Steffen Hagemann
Forhandlingerne op til en ny overenskomst bliver svære. En meget smal økonomisk ramme gør det nemlig svært for forhandlerne. Men hvor smal rammen bliver, vil Mikkel Mailand, forskningsleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet, ikke spå om.
»Jeg vil ikke sidde og gætte på den samlede ramme i procent. Det er nok for usikkert,« siger han.
Normalt plejer man at kunne skele til overenskomsterne i det private, hvis man vil have et fingerpeg om, hvordan det går med de offentlige overenskomster. Ved overenskomsten i 2012 fik de lavest lønnede i LO lønstigninger på 1,25 til 1,50 procent om året i 2012 og 2013.
»Det er nok ikke helt galt, at det bliver det,« medgiver Mikkel Mailand.
Den smalle ramme, der ikke engang kan sikre reallønnen, fordi inflationen de næste par år skønnes at ende over to procent, betyder, at det bliver en vanskelig omgang at få en aftale i hus, vurderer Mikkel Mailand.
»Så er der ikke så meget at give af. Det er i sig selv en udfordring. Men det skal nok lykkes at få en aftale,« siger han.

Store knaster. Ved den seneste overenskomstforhandling for to år siden oplevede lønmodtagerne, hvor svært det var at forhandle overenskomst i en krisetid.
»Man kunne hverken få arbejdsgiverne til det ene eller det andet. Samtidig var der ikke noget konfliktperspektiv. Man ville strække sig ret langt for at få en aftale i hus. Man er også godt klar over på lønmodtagersiden, at når økonomien ser ud, som den ser ud, så kan man ikke få meget. Så har arbejdsgiverne bukserne på,« siger Mikkel Mailand.
Denne gang bliver forhandlingerne vanskeliggjort af et par store knaster, først og fremmest af, at arbejdsgiveren vil have en ny arbejdstidsaftale med skolelærerne. Spørgsmålet er, om det vil få indflydelse på hele KTO-aftalen, som lærernes formand, Anders Bondo Christensen, skal forhandle hjem, eller om konflikten bliver isoleret til lærernes fagforening, forklarer Mikkel Mailand.
Den anden knast kan blive et slagsmål om reguleringsordningen.
»Der er nogle gætterier om, at arbejds­giverne godt kunne tænke sig at komme af med den. Og det kommer nu, hvor de faglige organisationer gradvist er begyndt at holde af ordningen,« siger Mikkel Mailand.

Sagt lidt tydeligere. På forhånd har de faglige organisationer våndet sig over de udmeldinger, der er kommet fra Kommunernes Landsforening (KL) indtil nu. ’Et barskt arbejdsgiverudspil’, har BUPL’s formand, Henning Pedersen, kaldt det.
Opgøret om lærernes arbejdstid er bare en del af de udmeldinger, påpeger Mikkel Mailand.
»De faglige organisationer opfatter det som en udfordring, at der skal skabes ledelsesrum, og der skal ageres mere arbejdsgiver nu. De faglige organisationer tænker på, hvordan det kommer til at præge forhandlingerne. Hvis man vil, kan man læse hele KL’s oplæg sådan, at der bliver trukket lidt kraftigere streger op. Men måske bliver tingene bare sagt lidt tydeligere, end de gjorde før,« siger Mikkel Mailand.