Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 15
BUPL MENER: En hjælpende hånd til arbejdsmiljøet
Vi kan på trods af at været drevet af et ­ekstremt meningsfyldt arbejde ikke bære alt på vores skuldre.
Af: Mette Aagaard Larsen medlem af forretningsudvalget
Hvis jeg skal sætte min finger på, hvad der er en af de danske pædagogers og daginstitutionernes allerstørste udfordringer, så er det vores skrantende arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for, at et pædagogisk miljø kan vokse og trives ude på institutionerne. Når vi som pædagoger skal løse vores kerneopgave, som jo tager udgangspunkt i børnene, så skal vi føle overskud.
Det er efter min mening dybt pinligt, at Danmarks største fag – pædagogfaget – har så store arbejdsmiljøproblemer med tilhørende menneskelige konsekvenser, uden at der tages flere politiske initia­tiver til at løse dem, både nationalt og lokalt. At få et godt arbejdsmiljø kræver naturligvis en indsats fra den enkelte pædagog, den enkelte leder og den kollektive personalegruppe ude på institutionen. Men det kræver i høj grad også politisk fokus, politiske tiltag og en politisk omstilling i kommunerne, så vi finder roden til problemerne og ikke bare overfladebehandler ukrudtet. 
Og så kræver det en stærk fagforening, der både tør dagsordensætte de svære emner over for politikerne, og som kan levere konkrete svar på, hvordan man kan få en hverdag til at hænge sammen på institutionerne, selvom de politiske idealer og mål om højere normeringer og flere penge til pædagogik langtfra er nået helt endnu.
Derfor har vi i BUPL igangsat en arbejdsmiljøkampagne. Kam­pagnen skal handle om at tydeliggøre problemerne om vores medlemmers dårlige arbejdsmiljø over for politikerne på Christiansborg. Men den skal også bruges til at forbedre den konkrete situation, som mange af vores arbejdspladser står i lige nu. Det vil vi blandt andet gøre ved at indsamle og dele gode erfaringer fra institutioner og kommuner, hvor man har forbedret arbejdsmiljøet, samtidig med at vi styrker arbejdsmiljørepræsentanten ude på den enkelte arbejdsplads. Der er også mange gode initiativer og puljer, som vi kan benytte os af i dag, og viden om dem skal naturligvis udbredes. Vi skal kort sagt udnytte og bruge hver en krone og hver en mulighed, vi har i dag, til at forbedre arbejdsmiljøet. Og vi skal selvfølgelig også forsøge at skaffe flere penge og endnu flere nye muligheder for at løse de mange problemer, som vi står over for, når det handler om arbejdsmiljø.
Jeg håber, at BUPL igennem denne kampagne kan bidrage til, at vi som fag får en realistisk snak om, hvordan vi skal reagere på, at vi i en økonomisk stram tid oplever at få flere og flere opgaver, uden at der følger tidsmæssige eller økonomiske midler med.
Jeg mener sådan set, at vi som pædagoger har verdens bedste arbejde. Hver eneste dag medvirker vores arbejde til, at det danske samfund til stadighed har stor lighed. Vi er ekstremt dygtige til at se det enkelte barns styrker og muligheder, og vi leverer mange af byggestenene til ungernes positive selvforståelse og selvværd ved lige netop at have den tilgang til børnene. Men pædagoger er også ’bare’ mennesker, og selvom vi er drevet af et ekstremt meningsfyldt arbejde, kan vi ikke bære alt på vores skuldre, samtidig med at arbejdsmiljøet skranter.
Vi har en samlet opgave i at sikre bedre menneskelige, tidsmæssige og økonomiske rammer for vores arbejde. Lad os komme i gang. Jeg ved, at det kan lykkes.