Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
TEMA: NUTIDENS UNGE. BUPL: Klubberne er umistelige
Klubberne skal have ressourcer til det vigtige pædagogiske arbejde med børns og unges liv, siger BUPL’s formand.
Af: Steffen Hagemann
Selvom mange klubfolk føler sig pressede af skolereformen, ser BUPL’s formand Elisa Bergmann også nye muligheder i reformen.
»Vi kan nu få fat i alle unge, også dem, som vi normalt ikke ville have fået over i klubben. Vi har muligheden for at lave opsøgende arbejde for at forebygge i højere grad, end vi kunne før, hvis vi ellers får ressourcerne til det,« siger hun.
Netop i forhold til kampen for ressourcer til klubberne har BUPL en stor opgave, påpeger hun.
»Vi skal få kommuner til at forstå, at her er der noget umisteligt. Selvom klubberne ikke har en hardcore indlæringsdagsorden, så foregår der noget vigtigt for de unges liv,« siger hun.
Samtidig skal klubfolkene tage den nye virkelighed til sig og løse de nye opgaver i skolen.
»Men vi skal ikke give slip på kernen i klubben – pædagogikken, at vi er tæt på børnene og de unge, så vi kan give dem det betydningsfulde og nødvendige med- og modspil, der skaber udvikling. Så må vi gå mindre op i strukturen, og hvordan det hus, vi skal udføre pædagogikken i, ser ud,« siger Elisa Bergmann.
Klubfolkene befinder sig midt i en ­for­andringsproces, som BUPL også skal være aktiv i, understreger hun. Allerede nu kan man hente inspiration i de 22 gode samarbejdseksempler, som Center for Ungdomsforskning har indsamlet for BUPL og Ungdomsringen.
»Vi skal også samarbejde med Ungdomsringen om, hvordan vi kan styrke de pædagoger og klubfolk, som mangler et perspektiv på, hvad skolen er. Vi skal diskutere, hvad skolen kan, og hvordan den kan passe til vores pædagogik og den måde, vi tænker den på,« siger Elisa Bergmann.

Du finder de 22 eksempler på et godt samarbejde mellem skole og klubber, som Center for Ungdomsforskning har indsamlet, på
bupl.dk/klub-cases