Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 21
Fusion: Studerende kræver faglig samling
Studerende truer med at starte ny pædagogorganisation, hvis ikke BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen for Socialpædagoger slår sig sammen
Af: Ivan Enoksen
Pædagogstuderende har længe været grundigt trætte af, at de efter endt uddannelse bliver sluppet ud på tre pædagogiske fagforeninger. Kravet om et fællesforbund for alle pædagoger lød senest, da Pædagogstuderendes LandsSammenslutning i april holdt årsmøde. Nyt var, at kravet denne gang var ledsaget af en trussel.
Hvis nemlig BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) ikke snart finder ud af at slå sig sammen, risikerer de, at den nye generation af pædagoger selv tager affære. Et forslag fra Mads Bruun fra Hillerød Pædagogseminarium om i så fald at starte en ny pædagogfagforening udløste ifølge de pædagogstuderende fagblad PLS-Plus bragende klapsalver på årsmødet.
Forslagsstilleren pegede på, at PLS allerede har medlemmerne, og at det vil være ligetil at forlænge deres medlemskab i a-kasse og fagforening.
"Vi behøver ikke engang skifte forkortelsesbogstaver. Vi kan kalde os Pædagogernes LandsSammenslutning. Hvis studerende fortsætter direkte over i vores fagforening, efter at de er færdige på seminariet, vil vi hurtigt blive den største organisation," sagde Mads Bruun, som insisterede på, at der ikke er tale om tomme trusler.

SL tøver. Selv om næstformanden for SL, Mogens Seider, i sin gæstetale til årsmødet ikke ville love nogen hurtig fusion, men tværtimod slog på SL's særlige forpligtelse til at stå vagt om socialpædagogikken, er der måske alligevel noget under opsejling.

Således har forretningsudvalgene i BUPL og SL på et nyligt fællesmøde besluttet at intensivere deres samarbejde.
"Vi var enige om, at det os, der i fællesskab skal tegne pædagogprofessionen og sætte dagsordenen. Det forventer vores medlemmer af os, " sagde BUPL-formand Birgit Elgaard, da hun i forrige uge orienterede hovedbestyrelsen om mødet med SL's forretningsudvalg.
Hun gjorde samtidig klart, at en fusion med BUPL - i hvert fald på nuværende tidspunkt - ikke står på SL-ledelsens dagorden.
Beslutningen om et tættere samarbejde med SL er for BUPL's vedkommende begrundet i flere forhold.
Integrationen mellem normal- og specialområdet forstærkes, når kommunalreformen træder i kraft. Det, der nemlig sker, er, at amterne nedlægges, og ansvaret for de vanskeligt stillede børn og unge flyttes til kommunerne. Derfor er der brug for, at BUPL og SL sammen udvikler bud på, hvordan kommunerne løser opgaven.
Desuden er de ufaglærtes position på det pædagogiske arbejdsmarked blevet styrket med fusionen mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Pædagogisk Medhjælper Forbund. Også det kalder på, at de uddannede pædagogers organisationer arbejder sammen om hurtigt og effektivt at bringe de professionelles synspunkter frem.
Ligesom BUPL har SL problemer med at rekruttere medlemmer. Antagelsen er, at de to forbund i fællesskab bedre end hver for sig kan gøre noget effektivt ved problemet.