Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Morgendagens pædagoger. Skab en synlig identitet
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
Af: Lene Søborg
Her er vi nu. Og der er vi måske i morgen. 21 skribenter – psykologer, pædagoger, lærere, ledere og forskere – bidrager til bogen ’Morgendagens pædagoger’, som er skrevet til pædagogstuderende og uddannede pædagoger, der ønsker en helt aktuel opdatering af deres fag. Bogen beskriver de arbejdsmæssige udfordringer, som pædagoger stod over for i går, står med lige nu og vil møde fremover. Bogen er redigeret af lektor Anja Kastrup Jensen, der mener, at pædagoger over alt har mange udfordringer. Det bliver bestemt ikke mindre fremover, spår hun.

Hvad er pædagogers største udfordring lige nu?
»Jeg ser mange udfordringer for pædagoger lige nu. Jeg er optaget af pædagogers status og deres evne til at skabe en synlig pædagogisk identitet overalt, hvad enten det sker i en ny skolehverdag i samarbejde med lærere eller i dagtilbuddet, hvor pædagoger skal dokumentere deres arbejde, sådan at forældrene forstår, hvad pædagoger laver – at de arbejder målorienteret med afsæt i det enkelte barn og i børnefællesskabet. De skal vide, at pædagogens kerneopgaver blandt andet handler om at give børn og alle andre borgere gode deltagelsesbetingelser. Det er også en udfordring for pædagoger at skabe sammenhæng og kontinuitet i et til tider kaotisk børneliv, hvor barnet har mange arenaer at forholde sig til, og hvor dårlige normeringer er et grundvilkår. Af central betydning er også børn i udsatte positioner.«

Hvad bliver de største udfordringer for morgendagens pædagoger?
»Fremtidens pædagoger kommer til at forholde sig endnu mere til børns skolestart, gode overgange samt læring og skoleparathed. Jeg tror også, at det forøgede pres på skolepædagogen vil stille stadig større krav til fritidspædagogikken. Hvis SFO-pædagogen skal overleve, skal forældrene vel også kunne se, at det er værd at spytte over 1.000 kroner om måneden i ’pasning’ af skolebarnet hver eftermiddag? SFO-pædagogerne skal i højere grad end før legitimere og dokumentere kvaliteten i deres pasningstilbud.«
 
Hvad skal en uddannet pædagog bruge bogen til?
»En uddannet pædagog skal bruge bogen til at blive klogere på professionen. Bogen skal også skærpe interessen for vekselvirkningen mellem teori og praksis og dermed afspejle den virkelighed, pædagoger står i. Bogen er bygget op med forskningsorienterede, teoretiske indspark, fulgt op ad praktiske, pædagogiske overvejelser, som sættes ind i et hverdagsperspektiv. Forhåbentlig vil bogen derfor være med til at kvalificere og optimere de pædagogiske handlinger.

Om bogen
’Morgendagens pædagoger – grundlæggende viden og færdigheder’, redigeret af Anja Kastrup Jensen, Akademisk Forlag, 335 sider, vejl. pris. 399 kr.

Om redaktøren
Anja Kastrup Jensen er cand. scient. i psykologi og idræt, master i gerontologi samt systemisk coach. Siden 2003 har hun arbejdet som lektor på University College Lillebælt. Hendes forskningsmæssige interesse ligger primært i daginstitutioner.
Hun har sammen med Vivi Topp Meyer redigeret ’Pædagogens bog om individ, institution og samfund’, Akademisk forlag (2011).