Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
BUPL MENER: Vi skal sætte børnene på dagsordenen
Derfor skal vi både som fagforening og pædagoger blande os højlydt i valgkampen
Af: Lars Søgaard faglig sekretær
Folketingets sammensætning er vigtig for dig som pædagog og for dine muligheder for at være professionel. Uanset om du arbejder i en daginstitution, en skole eller en klub, så vil din hverdag være afhængig af, hvilke beslutninger der bliver truffet af de folkevalgte på Christiansborg.
Derfor skal du blande dig i debatten. Derfor blander BUPL sig i debatten.
Børneområdet er kommet længere op på den politiske dagsorden. Det er statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale et godt eksempel på, men det er stadig ikke børns og unges forhold, som fylder mest, når stemmen skal afgives. Sundhed, indvandring og økonomi er ifølge meningsmålingerne det vigtigste.
Det er ikke sikkert, at vi lige kan lave om på den prioritering, men overalt i landet vil vi arbejde benhårdt på, at alle politikerne forholder sig til børne- og ungeområdet.
Som pædagoger ved vi, hvor vigtigt det er, at rammerne for det pædagogiske arbejde er i orden. Derfor er det væsentligt at vide, hvad politikerne mener om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, pædagogers rolle i udviklingen af folkeskolen, fritidstilbuddenes rolle i børnenes liv, og hvordan de vil sikre, at udsatte børn får en bedre start på livet.
Vi ved, at børns liv er mere og andet, end at de skal være skoleparate, have gode karakterer og siden skaffe sig job og dermed bidrage til samfundsøkonomien. Alt sammen er naturligvis vigtigt, men noget er mindst lige så vigtigt: At børn og unge skal kunne mestre livet, at de skal være nysgerrige, kunne samarbejde, være kreative, have det sjovt, trives og være aktive samfundsborgere. Det skal vores pædagogiske arbejde netop sikre, at de får muligheder for.
Derfor skal vi både som fagforening og pædagoger blande os højlydt i valgkampen.
En af de store debatter handler om udviklingen af den offentlige sektor. Skal der tilføres flere penge til kommunerne, eller skal de klare sig for det, der er til rådighed i dag?
Vi må argumentere for, at vores område tilføres flere penge. De er givet rigtig godt ud, for på lang sigt tjener samfundet på at investere i børn og unge nu. Forskning dokumenterer, at der er en klar sammenhæng mellem at have kvalitetsinstitutioner, og hvordan børn klarer sig senere i livet.
Hvis pædagogerne skal være med til at styrke børns og unges lige muligheder, skal rammerne være i orden. Der skal være økonomi til ordentlige normeringer, til et spændende og indholdsrigt fritidsliv, til udsatte børn og til at sikre unge en god start.
Men vil politikerne det? Har de vilje og mod til at investere i børn og unge?
Det må vi jo spørge dem om, for det handler en valgkamp om at spørge og diskutere. Vi skal udnytte muligheden til at kæmpe for vores mærkesager og påvirke politikerne. Vi skal have børn og unge til at fylde i valgkampen. Målet er at få valgt nogle folketingspolitikere, der vil være med til at investere i børn og unge.
Hermed ønskes alle et godt valg.