Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 13
Forældrecoaching: Viden og valg forvirrer familien
Forældre kan vælge mellem stribevis af forskellige måder at indrette familien på, og det kan skabe tvivl og forvirring. Familien må forhandle sig frem til fælles værdier, lyder rådet fra familieforsker.
Af: Laura Philbert
Det skorter ikke på gode råd og ny viden, når det kommer til børneopdragelse og indretning af familielivet i dag. De mange valgmuligheder gør forældre usikre på, hvordan de skaber de bedste rammer for familien, forklarer familieforsker fra Roskilde Universitet Allan Westerling.
Han peger på, at coaching kan give forældre mulighed for at reflektere over, hvordan deres familie fungerer. Ved at blive klar over deres adfærd får de mulighed for at ændre på familiens mønstre. Og de lærer at sortere de mange informationer og råd.
»Da jeg kom til verden i 1972, kunne man kun få Politikens ’Bogen om barnet’, som vist oven i købet var skrevet i 1960’erne. I dag findes der hyldemeter af bøger om familielivet med utallige bud på, hvordan forældre skaber den bedste familie,« siger han og peger på, at mange forældre derfor kommer i tvivl om, hvor de skal sætte grænserne over for deres børn.
Flere og skrappere grænser er dog ikke en løsningen på den moderne families udfordringer, mener Allan Westerling.
»Børn skal rigtig mange ting i dag, og de har ikke selv særlig meget magt over deres tilværelse. Derfor er der allerede sat mange grænser i børnenes liv,« siger han.

Forhandlingsfamilien. I dag lever medlemmerne i en familie i høj grad adskilte liv med skole, job, fritidsaktiviteter og forskellige skemaer, fortæller familieforskeren. Det kan være en stor udfordring at få plads til både individ og fællesskab i familien.
Skal familien kunne rumme de forskellige individer, den består af, og samtidig udgøre et fællesskab, må familiens medlemmer forhandle sig frem til fælles værdier. Og det skal ske med respekt for hinandens grænser.
»Vores ideal om familien passer tit ikke sammen med den familie, vi i virkeligheden lever i. Ofte er vi bare ikke klar over forskellen, og det kan give problemer,« fortæller Allan Westerling.