Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
KONGRES 2014: Pædagogernes nye frontfigur. En sej og stærk kvinde
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
Af: Trine Vinther Larsen
»Jeg er ikke jyde, og jeg er ikke kvinde,« sagde Henning Pedersen i 2006, hvor han blev valgt som formand for BUPL.

Det er lidt sjovt, for jeg er begge dele,« siger den nyvalgte formand, 44-årige Elisa Bergmann, da Børn&Unge møder hende på BUPL’s forbundskontor i København, der er hendes nye arbejdsplads.
På gulvet står stadig en flyttekasse med it-udstyr, som tilhører den tidligere forbundsformand. Her er endnu ingen familie­billeder eller andre af Elisa Bergmanns personlige genstande. Kun buketter med velkomstblomster fortæller, at kontoret nu er hendes.
»Jeg skal lige have flyttet mine ting fra mit kontor i BUPL Sydjylland,« fortæller den tidligere lokalformand, der på kongressen fik nyt job med et snuptag. Det skete, da hun med to tredjedele af stemmerne vandt formandsvalget over modkandidaten Allan Baumann
Esbjergenseren Elisa Bergmann kan nu kalde sig BUPL’s frontkvinde.
’En kvinde i front’ er netop, hvad mange medlemmer – for eksempel på BUPL’s Facebook-side – har efterlyst. Og selvom Elisa Bergmann vægter at være valgt for sine kompetencer, så anerkender hun den signalværdi, der kan ligge i, at en kvinde leder et stadig kvindedomineret fagforbund.
»Vi er rigtig mange kvinder, så selvfølgelig er det et godt signal at sende, at kvinder også kan være stærke og tage magten. Vi pæda­goger har jo den der bløde profession, men vi vil også tages alvorligt, og det kræver seje, stærke kvinder i front at udfordre magthaverne. Det vil jeg i hvert fald gøre,« siger Elisa Bergmann.

Medlemmernes ambassadør. Ifølge Elisa Bergmanns støtter ved valget på kongressen bliver det ikke noget problem for BUPL’s nye formand at gå magthaverne i Kommunernes Landsforening og på Christiansborg på klingen.
Hun blev af bestyrelsesmedlem Mette Svensson fra BUPL Sydjylland kaldt ’en troværdig professionspolitiker, der henter sine argumenter i virkelighedens verden’, og som ’kan oversætte pædagogisk praksis til politikere’.
BUPL Storkøbenhavns formand, Michael Egelund, roste Elisa Bergmann for ikke alene at kunne tale direkte til medlemmerne, men også evner at blive hørt i et forhandlingsrum.
»Der bliver ikke fejet noget ind under gulvtæppet. Det er ligefremt, ærligt, autentisk og autoritativt,« sagde han på kongressen.
Selv sagde Elisa Bergmann i sin valgtale, at hun vil være ’medlemmernes ambassadør’ og en tydelig formand over for ikke alene pædagogerne, men også journalister og politikere.
»Jeg har en god pædagogisk ballast og praktisk erfaring fra det fag, der binder os sammen. Jeg kan derfor kommunikere faget og pædagogernes udfordringer ud, så der lyttes, forstås og anerkendes,« sagde hun, før hun blev valgt.

Pædagogers patent. Den nye formand mener, at alle pædagoger kan og skal ­hjælpe til med at kommunikere faget ud, så danskerne forstår, hvor vigtig en samfundsopgave pædagogerne udfører.
På den måde ser hun ikke sin opgave som forbundsformand som meget anderledes, end dengang hun som menig pædagog i SFO’en på Tjæreborg Skole i Esbjerg stillede sig op på forældremøder for at fortælle, hvad pædagogers virksomhed går ud på, og hvilken vigtige betydning pædagoger har for børns og unges udvikling, læring og trivsel.
»Det er det samme, jeg skal gøre som forbundsformand, bare over for nogle andre ­interessenter,« siger Elisa Bergmann, der også blev drevet ind i pædagogfaget af sit behov for at formidle faget og sige sin mening.
Hun startede karrieren som ung i arbejde på et fritidshjem, hvor hun siden fik en medhjælperstilling. Her opdagede hun hurtigt, at pædagogerne har patent på fagligheden.
»De kunne argumentere på en anden måde, og hvis man er sådan en som mig, så bliver man træt af at stå udenfor. Jeg kan huske, hvordan et barn til påske havde malet en ­kylling grøn, og så siger pædagogen, at det er ’begrebsforvirring’. Jeg tænkte, at det da måtte være kreativitet, men jeg kunne ikke rigtig diskutere det med hende, for hun havde ligesom patent på den der faglighed,« fortæller Elisa Bergmann, der kastede sig over pædagogstudiet og bøgerne for at blive klogere på alt det, pædagogerne talte om.
»Jeg synes stadig, at en påskekylling gerne må være grøn, og nu har jeg så min faglighed med mig i rygsækken til at argumentere for det,« siger Elisa Bergmann.

Den fælles sag. Ligesom der er forskellige måder at udøve pæda­gogik på, er der også forskellige meninger om BUPL’s politik. Som fagforbundsformand håber Elisa Bergmann på at kunne samle fællesskabet, så BUPL taler med én stemme.
»I organisationen handler det om at have tillid til, at jeg som formand gør det allerbedste, jeg kan, for at gøre pædagogernes dagligdag synlig, og så har jeg fuld tillid til, at de enkelte fagforeninger gør det samme, der hvor de er. Jeg tror på, at vi alle sammen gør det bedste for vores fælles sag,« siger hun.
Med sagen mener hun kampen for ikke bare de bedste løn- og arbejdsbetingelser, men også kampen for at give børn og unge de optimale udviklingsbetingelser. For Elisa Bergmann hænger de to ting uløseligt sammen.
»Vi skal tilkæmpe os mere anerkendelse ved at skabe større bevidsthed om, at pædagoger er en af de vigtigste professioner i ­vores samfund. Det skal også påskønnes via lønnen og de vilkår, vi får til at udføre vores arbejde,« siger hun.
Netop dårlige arbejdsvilkår fik Elisa Bergmann til at tage skridtet fra at være pædagog til at blive fagpolitiker.
»Det er fantastisk som pædagog at opleve, at man har gjort en forskel for et barn. Men jeg har jo også oplevet det modsatte. I arbejdet med inklusion i helhedsskolen har jeg stået alene med alt for mange børn i en situation, hvor et barn var ved at få rykket håret af, mens en anden kom og sagde, at en tredje var faldet ned fra tårnet i den anden ende af legepladsen. De situationer er noget af det, der gør, at jeg sidder her i dag. Nogle af os er nødt til at slippe det nære pædagogiske arbejde for at arbejde for bedre vilkår,« siger Elisa Bergmann.

Klar til arbejdet. Elisa Bergmann er kommet længere væk fra institutionernes hverdag og tættere på Christiansborg, men har ikke glemt, hvem hun er der for, og glæder sig til at komme i gang med arbejdet.
De første store opgaver er stillet af kongressen, som prioriterede, at BUPL skal arbejde med især tre store udfordringer i pædagogers hverdag: ’psykisk arbejdsmiljø og sygefravær’, ’arbejdsvilkår og løn’ samt ’demokrati og medbestemmelse - ytringsfrihed og kritik’.
»Det hænger jo rigtig meget sammen. Arbejdsmiljøet er dårligt, fordi der mangler en bedre balance mellem opgaver og vilkår, og det er vi nødt til at påvirke arbejdsgiverne til at gøre noget ved,« siger Elisa Bergmann, der er glad for, at ytringsfrihed og kritik også skal på dagsordenen. For hende hænger ytringsfrihed sammen med pædagogernes faglige stolthed.
»Det er jo i virkeligheden vores faglige stolthed, vores professionsidentitet, der skal gøre os stærke nok til at vi tør ytre os. Vi har en forpligtelse over for børnene og hinanden til at kritisere uacceptable forhold,« siger Elisa Bergmann.
Til gengæld vil fagforeningen være rygstøtte for medlemmet.
»Ethvert medlem skal kunne mærke sin fagforening i ryggen. Både når det går galt med arbejdsmiljøet, når man bliver syg eller afskediget, og når samfundet opfinder nye opgaver, for eksempel en folkeskolereform, nye love, nye koncepter og effektmålinger,« siger hun.
Kongressen priotriterede også at arbejde med medlemsorganisering, da organiseringsprocenten falder. Adspurgt om der også vil være et BUPL om 20 år, svarer Elisa Bergmann:
»Der vil være en fagforening, men det er ikke sikkert, at den hedder BUPL. Efterhånden som der skabes nye arbejdspladser på tværs, og vi arbejder mere tværprofessionelt, kan man forestille sig, at vi bliver nødt til at slå os sammen for at stå stærkere over for arbejdsgiverne. Men vi vil stadig organisere os og holde fast i det særlige for pædagoger. Pædagogfagligheden vil der altid være brug for,« siger Elisa Bergmann.

151 stemmer
Det fik Elisa Bergmann, som blev valgt som formand på BUPL’s kongres 22. november 2014. Modkandidaten, forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, fik 82 stemmer.

Roser fra støtter
Sådan sagde to af Elisa Bergmanns støtter om hende:
»Elisa tror ikke på enmandshæren. Men i kraft af holdet og tilliden fra holdet er hun også i stand til at træffe beslutninger egenhændigt, når situationen kræver det.«
Mette Svensson, delegeret for BUPL Sydjylland

»Elisa sætter sig naturligt for bordenden. Hun vil noget, men er også konstruktiv. Jeg vil kalde hende insisterende og vedholdende.«
Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn

5 finurlige om Elisa Bergmann
● Havde søgt ind på både pædagoguddannelsen og en designuddannelse. Men da hun så alle computerne på designskolen, vidste hun, at hun hellere ville arbejde med mennesker.
● Får tit at vide, at hun er en ’typisk pædagog’. Selv kalder hun det pædagogagtigt, at hun er vild med glimmer.
● Har fået faget ind med modermælken, da hendes mor er pædagog i en daginstitution.
● Fik sin første datter under studiet. I dag er børnene Cecilie 18 år, Sofie 13. Elisa er gift med Tommy, og familien bor i Jerne ved Esbjerg.
● Hendes ’fagbogsbibel’ er Daniel Sterns ’Et spædbarns dagbog’, som hun læste, mens hun kiggede sit første barn dybt i øjnene under sin barsel.

Karrieren kort
1999 Pædagog, Esbjerg Seminarium
Tillidsrepræsentant, Tjæreborg skole
Fællestillidsrepræsentant, Esbjerg Kommune
2009 Faglig sekretær, BUPL Sydjylland
2010 Formand, BUPL Sydjylland
2014 Formand, BUPL