Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 07
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
På det seneste møde den 21. og 22. marts besluttede og drøftede hovedbestyrelsen blandt andet:
Af: Steffen Hagemann
REGNSKAB: Overskud i 2011
Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2011. Der var et overskud på 2,4 millioner kroner i forbundets kasse. Overskuddet skal bruges til synlige, udadvendte aktiviteter, der sætter pædagogerne yderligere på det politiske landkort. Formålet er at vise, hvad pædagoger bidrager til samfundsmæssigt, fortæller hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.

ØKONOMI: Måske lavere kontingent til arbejdsløse
Skal det være billigere for arbejdsløse og nyuddannede at være medlem af BUPL? Det diskuterede BUPL’s hovedbestyrelse under en større temadiskussion om hele organisationens økonomi. Umiddelbart var der i hovedbestyrelsen opbakning til et billigere kontingent, fortæller BUPL’s hovedkasserer, Lasse Bjerg Jørgensen.
»Vi ved jo, at nogle medlemmer vælger fagforeningen fra, når de bliver arbejdsløse og skal spare,« siger han.
Hovedbestyrelsen mener, at kontingentet for arbejdsløse skal halveres, og at dimittender bør have en ekstra måneds kontingentfrihed.
»Men det er noget, som alle medlemmer kommer til at drøfte, for på et tidspunkt er vi klar med et forslag, som skal diskuteres på de lokale generalforsamlinger,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
Samtidig diskuterede hovedbestyrelsen også prisen for et almindeligt kontingent. Hovedbestyrelsen var enig om ikke at kaste sig ind i en priskrig med de gule foreninger, for så ville BUPL ikke have de tilbud, som skaber en rigtig fagforening.
»Vi vil hellere forsvare vores profil. Og vi ved fra vores nye medlems­undersøgelse, at jo mere medlemmerne er i kontakt med fagforeningen og de ydelser, vi tilbyder, jo mere tilfredse er de. Derfor skal vi være bedre til at fortælle, hvad vi kan, så det bliver tydeligere for alle,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
I øjeblikket er kontingentet fastfrosset på 504 kroner om måneden.
Det blev også diskuteret, om medlemmer af BUPL’s pensionistsektion skal betale kontingent, men hvordan, hvornår og hvor meget er ikke afklaret. Der er i øjeblikket omkring 11.000 medlemmer af BUPL’s pensionistsektion.
BUPL’s kongres fastlægger kontingentets størrelse. Der er kongres i november 2012.

PRIVATANSATTE: Ny overenskomst
En lille gruppe privatansatte pædagoger har fået en ny overenskomst, som nu bliver sendt til urafstemning med en anbefaling fra BUPL’s hovedbestyrelse om at stemme ja. Det drejer sig primært om pædagoger ansat i Titibo-gruppens syv institutioner, der er ansat efter en overenskomst med Dansk Industri (DI). Forliget har taget udgangspunkt i industriens netop indgåede normallønsforlig og har en ramme på 2,4 procent over de næste to år. I de 2,4 procent indgår en opsparing på 0,3 procent af lønnen, som kommer til udbetaling en gang om året. Opsparingen kan også konverteres til frihed.
De berørte medlemmer har fået brev om urafstemningen.
Der er også indgået en overenskomst med vikarbureauerne under Dansk Erhvervs Arbejdsgiver.

FORSKNING: Satser på strategisk forskning
BUPL støtter forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv. Hovedbestyrelsen besluttede at støtte følgende projekter: ’Sammenhæng mellem indeklima og læring/udvikling’, ’Afskedigelse på grund af arbejdsmangel – hvem gør hvad for en arbejdsløs pædagog?’, ’Ledelses­opgaver og lønforhold’, ’Afskedigelse på grund af sygdom’ og ’Vuggestuens betydning – en kvantitativ analyse’.